ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN

Tecnomen Oyj        PÖRSSI-ILMOITUS     5.3.2003 klo 10.15

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS

Tecnomen Oyj on saanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 luvun 
mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta.

Fennogens Investments S.A on 3.3.2003 tehdyllä kaupalla hankkinut
1 535 000 kappaletta Tecnomen Oyj:n osakkeita (2,64 %).
Yhteenlaskettuna Fennogens Investments S.A:n kokonaan omistaman
tytäryhtiön Geveles Oy:n ennestään omistaman 1 952 092 Tecnomen-
osakkeen (3,36 %) kanssa Fennogens-konsernin kokonaisomistus 
nousee 3 487 092 osakkeeseen vastaten 6 prosenttia Tecnomen Oyj:n
osakekannasta.

TECNOMEN OYJ

Maarit Mikkonen
sijoittajasuhdepäällikkö
puh. (09) 8047 8027

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Yrityksestä

Tecnotree on teleoperaattoreiden tukipilari, jonka ohjelmistoratkaisut tavoittavat arviolta 10 prosenttia maailman väestöstä. Se on digitaalisen liiketoiminnan tukijärjestelmän palveluntarjoaja, jolla on yli 40 vuoden osaaminen alalta sekä näyttöä digitaalisesta muutoksesta ja palvelukyvykkyydestä ympäri maailman. Ketterät avoimen lähdekoodin yritysohjelmistotuotteet ja -ratkaisut sisältävät tuotteita veloitukseen, laskutukseen, asiakastukeen, viestiliikenteeseen ja sisällönhallintapalveluihin TM forumin standardien mukaisesti. Katalogipohjainen tilausjärjestelmätuote tekee yhteistyön digitaalisten kumppaneita ja IoT tarjoajien kanssa helpoksi, mahdollistaen asiakkaiden liikevaihdon kasvun, toimitusnopeuden parantamisen sekä palvelukustannusten alentamisen. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa