Fitzroy Investments Limited merkinnyt 21.444.960 uutta osaketta optioilla

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
3.4.2019 klo 15.45 (EEST)

Tecnotree Oyj ("Tecnotree") ilmoitti 24.9.2018 julkaistulla pörssitiedotteella, että Fitzroy Investments Limited ("Fitzroy") oli merkinnyt 72,444,960 vapaasti siirrettävissä olevaa optiota ("Optiot"), jotka oikeuttavat, mutta eivät velvoita, haltijansa merkitsemään 72.444.960 Tecnotreen uutta osaketta 2.91 miljoonan euron kokonaismerkintähinnalla osakekohtaisen merkintähinnan ollessa noin 0,04 euroa 24.9.2019 mennessä.

Fitzroy siirsi sittemmin 51.000.000 edellä sanottua optiota Luminos Sun Holding Limitedille ("Luminos"). Tecnotree ilmoitti 25.2.2018 julkaistulla pörssitiedotteella, että Luminos oli merkinnyt kaikilla 51.000.000 optiollaan osakkeita.

Fitzroy on nyt merkinnyt kaikilla sillä vielä jäljellä olleilla 21.444.960 optioilla osakkeita optioiden ehtojen mukaisesti 861.410 euron yhteenlaskettuun merkintähintaan. Osakemerkinnän seurauksena Tecnotreen osakkeiden kokonaislukumäärä kasvaa 21.444.960 uudella osakkeella ("Uudet Osakkeet") 247.628.428 osakkeeseen.

Fitzroyn nyt tekemien osakemerkintöjen seurauksena Tecnotree on saanut yhteensä 5.000.000 euroa Fitzroyn kanssa 18.9.2018 allekirjoitetun merkintäsopimuksen perusteella (mukaan lukien Luminoksen Fitzroylta hankkimien optioiden perusteella tekemät osakemerkinnät).  

Uudet Osakkeet ovat samanlajisia Tecnotreen olemassa olevien osakkeiden kanssa. Uudet Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet niiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien, mikä tapahtuu arviolta 12.4.2019 mennessä.

Uudet Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina ja rekisteröidään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään sen jälkeen, kun Uudet Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Uudet Osakkeet rekisteröidään merkitsijän arvo-osuustilille arviolta 12.4.2019 mennessä, aluksi Uusia Osakkeita edustavina väliaikaisina osakkeina. Väliaikaisia osakkeita ei tulla hakemaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Tecnotreen nykyiseen osakesarjaan (ISIN-koodi FI0009010227, kaupankäyntitunnus TEM1V) ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ Helsinki Oy:n pörssilistalla Tecnotreen muiden nykyisen osakesarjan osakkeiden kanssa sen jälkeen, kun Tecnotree on julkaissut esitteen, mikä tapahtuu arviolta 30.4.2019 mennessä.

Lisätietoja:

Padma Ravichander, Tecnotreen toimitusjohtaja, puhelin +97 156 414 1420

JAKELU
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälinee

TECNOTREE LYHYESTI:

Tecnotree Oyj (NASDAQ HELSINKI: TEM1V) on maailmanlaajuinen telealan IT-ratkaisujen toimittaja tuotteiden, asiakkaiden ja tulojen hallintaan. Tecnotree auttaa asiakkaita rahoittamaan ja muuttamaan liiketoimintaansa digitaalisten palvelujen markkinapaikkana. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotree antaa ihmisille mahdollisuuden itsepalveluun, harjoittaa ja hallita omaa digitaalista elämäänsä.

http://www.tecnotree.com 

Yrityksestä

Tecnotree on teleoperaattoreiden tukipilari, jonka ohjelmistoratkaisut tavoittavat arviolta 10 prosenttia maailman väestöstä. Se on digitaalisen liiketoiminnan tukijärjestelmän palveluntarjoaja, jolla on yli 40 vuoden osaaminen alalta sekä näyttöä digitaalisesta muutoksesta ja palvelukyvykkyydestä ympäri maailman. Ketterät avoimen lähdekoodin yritysohjelmistotuotteet ja -ratkaisut sisältävät tuotteita veloitukseen, laskutukseen, asiakastukeen, viestiliikenteeseen ja sisällönhallintapalveluihin TM forumin standardien mukaisesti. Katalogipohjainen tilausjärjestelmätuote tekee yhteistyön digitaalisten kumppaneita ja IoT tarjoajien kanssa helpoksi, mahdollistaen asiakkaiden liikevaihdon kasvun, toimitusnopeuden parantamisen sekä palvelukustannusten alentamisen. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa