Muutoksia hallituksen jäsenten työnjaossa

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
28.5.2013 klo 15.20

Ilkka Raiskisen tultua nimitetyksi Tecnotreen toimitusjohtajaksi hallitus päätti seuraavista muutoksista hallituksen jäsenten työnjaossa:

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Pentti Heikkinen. Ilkka Raiskinen jää pois hallituksen valiokuntien jäsenyyksistä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Tuija Soanjärvi  ja uudeksi jäseneksi Pentti Heikkinen.

Nämä muutokset tulevat voimaan välittömästi.

TECNOTREE OYJ

Hallitus


LISÄTIETOJA
Harri Koponen, hallituksen puheenjohtaja, puhelin 040 845 0000

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1100 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Tilaa