Saneerausohjelmaehdotus

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
14.6.2016 klo 14.45

Espoon käräjäoikeus on 11.4.2016 antamallaan päätöksellä (16/5380) aloittanut Tecnotree Oyj:n saneerausohjelmaehdotuksen käsittelyn. Velkojat ovat saaneet esittää ohjelmaehdotukseen liittyen väitteitä ja lausumia.

Espoon käräjäoikeus on lausumapyynnöllään 24.5.2016 varannut selvittäjälle tilaisuuden tarpeen mukaan oikaista saneerausohjelmaehdotusta 10.6.2016 mennessä.

Espoon käräjäoikeus on 10.6.2016 päätöksellään 16/8951 pidentänyt oikaistun saneerausohjelmaehdotuksen toimittamisen määräpäivää 30.9.2016 saakka.


TECNOTREE OYJ

LISÄTIETOJA
Tuomas Wegelius
talousjohtaja

tuomas.wegelius@tecnotree.com
puhelin 0400 433 228

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on noin 1000 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti noin 90 operaattoria noin 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Yrityksestä

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa