TECNOTREE ANTAA TULOSVAROITUKSEN

Report this content

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
25.4.2018 klo 19:50

Tecnotree Oyj:n hallitus on tänään päättänyt muuttaa ohjeistusta vuodelle 2018.

Viking Acquisitions Corp. (“Viking”) on tehnyt vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Tecnotreen liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista. Vikingin edellytys ostotarjouksen toteuttamiselle on saada osakkeenomistajien myyntisitoumus osakemäärästä, joka edustaa yli 90% Tecnotreen osakkeista ja äänimäärästä yhdessä muiden Vikingin hankkimien Tecnotree-osakkeiden kanssa. Koska Vikingin omistus ei ylittänyt 90 prosentin kynnystä tarjousaikana, Viking päätti jatkaa tarjousaikaa 30.4.2018 saakka.

Ostotarjouksen loppuunsaattamiseen ja aikatauluun liittyvä epävarmuus aiheuttavat asiakkaiden keskuudessa epävarmuutta ja tilausten saamisen viivästymistä. Tämä tulee vaikuttamaan negatiivisesti yhtiön kasvuun ja kannattavuuteen. Epävarmuuden jatkumisen takia yhtiö ei pysty arvioimaan liikevaihtoa ja liiketulosta vuodelle 2018.

Nykyinen ohjeistus:

Tilinpäätöstiedotteessa 5.3.2018 yhtiö antoi seuraavan ohjeistuksen:

Yhtiö vahvisti ja vakautti toimintaansa vuonna 2017 ja keskittyy vuonna 2018 kannattavaan kasvuun. Yhtiö jatkaa ponnisteluja yhtiön taloudellisen aseman parantamiseksi ja hakee uutta rahoitusta.

Yhtiö arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2018 on samalla tasolla kuin vuonna 2017 ja että operatiivinen kannattavuus (liiketulos) on parempi kuin vuoden 2017 oikaistu liiketulos. Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto oli 55,1 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 9,8 miljoonaa euroa.”

Uusi ohjeistus: 

Yhtiö ei anna ohjeistusta vuodelle 2018.

TECNOTREE OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA
Padma Ravichander, toimitusjohtaja,
+97 156 414 1420
Kirsti Parvi, talousjohtaja, 050 517 4569

 

Tecnotree lyhyesti

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin.

Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa