• news.cision.com/
  • Tecnotree/
  • Tecnotree ja Fitzroy Investments Limited ovat sopineet Tecnotreehen tehtävän sijoituksen lopullisista ehdoista

Tecnotree ja Fitzroy Investments Limited ovat sopineet Tecnotreehen tehtävän sijoituksen lopullisista ehdoista

Report this content

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
18 syyskuuta 2018 klo 10.00

Tecnotree ja Fitzroy Investments Limited ovat sopineet Tecnotreehen tehtävän sijoituksen lopullisista ehdoista

Tecnotree Oyj ("Tecnotree") on 3.9.2018 julkaissut Fitzroy Investments Limitedin ("Fitzroy") tekemän tarjouksen, joka koskee enintään 5 miljoonan euron pääomasijoitusta ("Sijoitus") Tecnotreehen. Tecnotree ja Fitzroy ovat tänään sopineet Sijoituksen lopullisista ehdoista ja solmineet sitä koskevan sitovan merkintäsopimuksen ("Merkintäsopimus").

Sijoitus tehdään kahdessa (2) vaiheessa Merkintäsopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

Ensimmäisessä vaiheessa Tecnotree tarjoaa Fitzroylle ja Fitzroy merkitsee Tecnotreen uusia osakkeita 2.09 miljoonan euron kokonaismerkintähinnalla osakekohtaisen merkintähinnan ollessa 0,04 euroa. Sijoituksen ensimmäisen vaiheen seurauksena Fitzroyn omistusosuus Tecnotreestä nousee 29,99 %:iin.

Sijoituksen ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanon yhteydessä Tecnotree antaa Fitzroylle optioita, jotka oikeuttavat, mutta eivät velvoita, Fitzroyn tai sen siirronsaajan merkitsemään Tecnotreen uusia osakkeita 2.91 miljoonan euron kokonaismerkintähinnalla osakekohtaisen merkintähinnan ollessa 0,04 euroa yhden (1) vuoden kuluessa Sijoituksen ensimmäisen vaiheen toteuttamisesta. Fitzroy pyrkii parhaan kohtuullisen kykynsä mukaan siihen, että optiot käytetään 31.1.2019 mennessä ja viimeistään yhden (1) vuoden kuluessa Sijoituksen ensimmäisen vaiheen toteuttamisesta. Mikäli optioita ei käytetä ennen niiden voimassaoloajan päättymistä, Fitzroyn tulee maksaa Tecnotreelle korvauksena 200 000 euron suuruinen kertakorvaus.

Sijoituksen yhteydessä annettavien uusien osakkeiden ja optioiden antamisesta päättää Tecnotreen hallitus jo olemassa olevan yhtiökokouksen sille antaman valtuutuksen nojalla.

Sijoituksen ensimmäisen vaiheen täytäntöönpano on ehdollinen Merkintäsopimuksessa yksilöityjen ennakkoedellytysten täyttymiselle. Ennakkoedellytykset ovat seuraavat: Tecnotreen 24.9.2018 järjestettävä ylimääräinen yhtiökokous vahvistaa Tecnotreen hallituksen paikkamääräksi seitsemän (7) jäsentä ja valitsee hallitukseen neljä (4) Fitzroyn nimeämää jäsentä, ja tietyt muut muut tavanomaiset täytäntöönpanon edellytykset.

Fitzroy on Lontoossa toimiva pääomasijoittaja, jonka omistaa tällä hetkellä kokonaan Neil Macleod, mutta jonka pääomistajien odotetaan olevan myöhemmässä vaiheessa Conrad Neil Phoenix ja Neil Macleod.

Lisätietoja:

Harri Koponen, Tecnotreen hallituksen puheenjohtaja, puhelin +358 40 1922 464
Padma Ravichander, Tecnotreen toimitusjohtaja, +97 156 414 1420

Tecnotree

Tecnotree on kansainvälinen operaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita, palveluita ja ratkaisuja veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuuden hallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash). Siihen kuuluvat yhtenäiset ratkaisut kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin.

Tecnotreen osake on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä (TEM1V). Lisätietoja: www.tecnotree.com.

Tilaa