Tecnotree jälleen mukana niche-toimijoiden kentässä 2017 Gartnerin Integrated Revenue and Customer Management for CSPs -nelikenttäraportissa

Tecnotree Oyj
Lehdistötiedote
29.11.2017  klo 18.00

Espoo – Tutkimusyhtiö Gartner on jälleen sijoittanut kansainvälisen teleoperaattoreiden it-ratkaisutoimittaja Tecnotreen (NASDAQ OMX Helsinki: TEM1V) niche-toimijoiden kenttään Integrated Revenue and Customer Management (IRCM) for Communications Service Providers Magic Quadrant -nelikenttäraportissa. 

Tecnotree on vakiinnuttanut asemansa ensisijaisena kumppanina eri maissa toimiville teleoperaattoreille, jotka joutuvat vastaamaan digitalisaation mukanaan tuomiin haasteisiin. Tässä avainasemassa on ollut yhtiön modulaarinen liiketoiminnan tukijärjestelmäratkaisu. Tecnotreen modernien, seuraavan sukupolven CMR-tuotteiden avulla operaattorit pystyvät räätälöimään asiakaskokemuksia ja avaamaan uusia tulovirtoja kehittämällä digi- ja IoT-palveluiden tarjoajille tarkoitetun ekosysteemin. Tecnotreen avoimeen lähdekoodiin perustuvien ohjelmistoratkaisujen avulla monimutkaisetkin järjestelmät ja niiden kokonaiskäyttökustannukset pysyvät hallinnassa. Tecnotreen näkemyksen mukaan sijoitukseen ovat vaikuttaneet myös yhtiön ketteryys ja joustavuus, joiden ansiosta yhteistyö toimii eri puolilla maailmaa sijaitsevien asiakkaiden kanssa ja ohjelmistojen toimitukset, käyttöönotto ja tuki tuotetaan aina laadukkaasti. 

Tecnotreen IRCM-ratkaisupakettiin kuuluvat liittymäasiakkaille tarkoitetut My Life -asiakkuudenhallintapaneeli ja sähköinen kauppapaikka sekä ratkaisut asiakasuskollisuuden ja kampanjoiden hallintaan, koontilaskutukseen, tukkulaskutukseen, puheajan lataamiseen, tuoteluetteloiden laatimiseen ja asiakkuuksien ja kumppanuuksien elinkaaren hallintaan. Vaikutelma on yhdenmukainen kaikenlaisille asiakkaille ja palveluille toimialasta riippumatta. Tecnotreen uudistetun tuotevalikoiman avulla liiketoiminnan digitalisoiminen käy vaivatta ja verkottuneen yhteiskunnan uudet liiketoimintamallit ja digitaaliset palvelut tulevat käden ulottuville. 

Tecnotreen tuotehallintajohtaja, johtoryhmän jäsen Indrajit Chaudhuri toteaa: ”Mielestämme se, että Tecnotree kykeni säilyttämään paikkansa Gartnerin Magic Quadrant -nelikenttäraportissa myös tänä vuonna, osoittaa, että strateginen visiomme on ollut oikea. Toiminnassamme olemme panostaneet toimialan keskeisten haasteiden ratkaisemiseen ja tuottaneet ratkaisuja, joiden avulla asiakkaamme pystyvät parantamaan asiakaskokemusta, vähentämään toimintakustannuksia ja lisäämään joustavuuttaan. Samalla ne saavat mahdollisuuden luoda innovaatioita uusien kumppanien kanssa ja kehittää oman ekosysteemin digitaalisten ja IoT-palvelujen tarjontaan. Vuosi on ollut meille tärkeä, sillä olemme tuoneet markkinoille useita uusia tuotteita ja auttaneet operaattoreita ratkaisujemme käyttöönotossa, mikä on tuottanut niille selkeitä hyötyjä niin liiketoiminnassa kuin operatiivisessa toiminnassa. Haluamme jatkossakin olla asiakkaillemme yhteistyökumppani, joka auttaa tuomaan uudet innovaatiot markkinoille nopeammin kuin koskaan ennen. Tässä vahvuutenamme ovat modulaariset, jatkuvatoimitteiset ohjelmistot, jotka toimitetaan asiakkaille nopeasti ja ketterästi.” 

Magic Quadrant -nelikentän markkinamääritelmä/-kuvaus 

Integroitujen laskutus- ja asiakaspalveluratkaisujen (integrated revenue and customer management, IRCM) markkina koostuu viestintäpalveluiden tarjoajista (communications service provider, CSP), jotka hankkivat valmiita, kaupallisesti tarjottavia ohjelmistopaketteja liiketoiminnan kannalta kriittisiä laskutus- ja asiakaspalveluprosesseja varten. Integroitu laskutus ja asiakaspalvelu kattaa kaikki veloitusten käsittelyä koskevat vaatimukset riippumatta yksittäisen viestintäpalvelun tarjoajan tuotteista, palveluista, toimitusverkosta, asiakastyypeistä tai maksutavoista. Se sisältää erilaisia asiakas- ja verkkorajapintaratkaisuja, jotka tukevat asiakashankintaan, asiakaskunnan sitouttamiseen ja palveluista veloittamiseen tarkoitettuja toimintoja. 

Lähde: Gartnerin ”Magic Quadrant for Integrated Revenue and Customer Management for CSPs”, Norbert J. Scholz, Jouni Forsman, Amresh Nandan, julkaistu 23.10.2017. 

Gartnerin vastuuvapauslauseke 

Gartnerin tarkoituksena ei ole tukea mitään sen tutkimusjulkaisuissa mainittua toimittajaa, tuotetta tai palvelua, eikä Gartner kehota tekniikan käyttäjiä valitsemaan ainoastaan parhaat arvosanat tai muun kunniamaininnan saaneita toimittajia. Gartnerin tutkimusjulkaisut koostuvat Gartnerin tutkimusorganisaation näkemyksistä, joita ei pidä tulkita faktoiksi. Tutkimustyönsä yhteydessä Gartner sanoutuu irti kaikista suorista ja epäsuorista takuista, myös sellaisista, jotka koskevat myyntikelpoisuutta tai soveltuvuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen.

LISÄTIETOA 

Lisätietoa sijoittajille ja tiedostusvälineille antaa
Toimitusjohtaja Padma Ravichander, puh. +97 156 414 1420 

Tecnotree lyhyesti

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin.

Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Yrityksestä

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa