• news.cision.com/
  • Tecnotree/
  • Tecnotree kirjaa 16,7 miljoonan euron arvonalentumisen, antaa ennakkotiedon vuoden 2017 tuloksesta ja aikaistaa tilinpäätöstiedotteen julkaisua

Tecnotree kirjaa 16,7 miljoonan euron arvonalentumisen, antaa ennakkotiedon vuoden 2017 tuloksesta ja aikaistaa tilinpäätöstiedotteen julkaisua

Report this content

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
26.2.2018 klo 14.00

Tecnotree on tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä tehdyn liikearvon arvonalentumistestauksen tuloksena päättänyt kirjata alas konsernin taseessa olevan liikearvon, joka on noin 16,7 miljoonaa euroa.

IFRS-tilinpäätöskäytännön mukaan rahavirtaa tuottaville yksiköille on tehtävä liikearvon alentumista mittaava testi vähintään kerran vuodessa, jotta voidaan todeta, että pitkäaikaisista varoista kerrytettävissä oleva rahamäärä on niiden kirjanpitoarvoa suurempi. Tecnotreessa on testattu kaikkien rahavirtaa tuottavien yksiköiden arvonalentumista strategisten talouslukujen perusteella.

Tecnotreen taseessa oleva liikearvo on syntynyt pääasiassa vuonna 2009 tehdyssä yrityskaupassa ja siihen on tehty 1,5 miljoonan euron alaskirjaus vuonna 2012. Alaskirjaus tehdään nyt, koska liiketoiminnan kehitys Lähi-Idässä, Afrikassa ja Amerikassa ei ole vastannut odotuksia. Rahoitusjärjestelyjen viivästyminen on osaltaan vaikeuttanut liiketoiminnan kasvattamista.

Alaskirjaus käsitellään kertaluonteisena eränä eikä sillä ole kassavirtavaikutusta.

Alustavan tilinpäätöksen perusteella yhtiö arvioi konsernin vuoden 2017 liikevaihdon olevan noin 55 miljoonaa euroa. Liiketulos ilman edellä kuvattua alaskirjausta on arviolta 7,5 – 8,5 miljoonaa euroa.

Tecnotree julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2017 aiemmasta ilmoituksesta poiketen jo maanantaina 5.3.2018.

TECNOTREE OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA

Padma Ravichander, toimitusjohtaja, puhelin +91 984 504 1137
Kirsti Parvi, talousjohtaja, puhelin +358 50 517 4569JAKELU
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.tecnotree.comTecnotree lyhyesti

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin.

Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa