Tecnotree on allekirjoittanut sopimuksen 33,8 miljoonan euron pitkäaikaisesta rahoituksesta

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
30.8.2013 klo 14.15

Tecnotree on sopinut pankkinsa kanssa yhtiön lainarahoituksen uudistamisesta. Sopimus perustuu 12.8.2013 tiedotettuun ns. Term Sheetiin. Rahoitus on voimassa 30.6.2018 saakka ja se koostuu noin 21,8 miljoonan euron suuruisesta pitkäaikaisesta lainasta ja 10,0 miljoonan euron suuruisesta käyttöpääomarahoituksen luottolimiitistä. Tämän lisäksi yhtiö saa 2,0 miljoonan euron suuruisen lyhyempiaikaisen pankkitakauslimiitin.

Pitkäaikaisen lainan lyhennykset ovat 1,1 miljoonaa euroa puolivuosittain alkaen 31.12.2014 ja lainan loppuosa, 14,1 miljoonaa euroa, erääntyy 30.6.2018. Limiitit ovat voimassa 30.6.2018 saakka. Tällä järjestelyllä Tecnotree saa 5,0 miljoonaa euroa nykyistä enemmän rahoitusta, kun käyttöpääomarahoituksen limiitti nousee viidestä kymmeneen miljoonaan euroon. Yhtiöllä ei ole ollut erillistä pankkitakauslimiittiä.

Rahoitussopimuksen kovenanteilla testaan puolivuosittain Tecnotreen tunnuslukuja, jotka liittyvät käyttökatteeseen, kassavirtaan, investointeihin, omaan pääomaan ja erääntyneisiin saataviin (jota tarkastellaan kuukausittain). Kausivaihtelun tasoittamiseksi useat tunnusluvut lasketaan 12 kuukauden kumulatiivisista luvuista.

Rahoitussopimus sisältää tyypillisiä tällaisiin järjestelyihin liittyviä ehtoja.

TECNOTREE OYJ


LISÄTIETOJA
Ilkka Raiskinen, toimitusjohtaja, puhelin 045 113 113
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puhelin 0400 433 228

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1100 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Yrityksestä

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa