Tecnotree Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

Report this content

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
26.4.2018 klo 15:50 (EET)

TECNOTREE OYJ: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS (Viking Acquisitions Corp, 26.4.2018)

Tecnotree Oyj on vastaanottanut 26.4.2018 Arvopaperimarkkinalain 9:6:n ja 9:7:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Viking Acquisitions Corporationin omistus- ja ääniosuus on ylittänyt liputusrajan.

Ilmoitusvelvollinen: Joseph Liemandt
Osakkeenomistaja: Viking Acquisitions Corp.
Ajankohta, jolloin omistus muuttui: 25.4.2018
Osuus liputusrajan saavuttamisen jälkeen: 28 855 778 osaketta eli 23,53 % osakkeista ja äänistä

Viking Acquisitions Corp. on tiedottanut 8.3.2018 tekevänsä vapaaehtoisen Tecnotreen hallituksen suositteleman julkisen ostotarjouksen Tecnotree Oyj:n kaikista osakkeista. Ostotarjouksen hyväksymisaika alkoi 19.3.2018 ja päättyi 17.4.2018. Tarjousaikaa jatkettiin 30.4.2018 asti.

Tecnotree Oyj:llä on yhteensä 122 628 428 osaketta ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

TECNOTREE OYJ

Lisätietoja:
Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. 050-517 4569

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön kotisivut www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin.

Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa