Tecnotree Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

Report this content

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
12.3.2019 klo 12.25 (EET)

TECNOTREE OYJ: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS (Luminos Sun Holding Ltd, 12.3.2019)

Tecnotree Oyj on vastaanottanut 12.3.2019 Arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Luminos Sun Holding Ltd:n omistus- ja ääniosuus on ylittänyt liputusrajan.

Liputusvelvollinen: Luminos Sun Holding Ltd (Company Number 2002418)
Ajankohta, jolloin omistus muuttui: 8.3.2019
Osuus liputusrajan saavuttamisen jälkeen: 51 000 000 osaketta eli 22,54 % osakkeista ja äänistä

Tecnotree Oyj:llä on yhteensä 226 183 468 osaketta ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

TECNOTREE OYJ

Lisätietoja:
Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. 050-517 4569

JAKELU
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

TECNOTREE LYHYESTI:

Tecnotree Oyj (NASDAQ HELSINKI: TEM1V) on maailmanlaajuinen telealan IT-ratkaisujen toimittaja tuotteiden, asiakkaiden ja tulojen hallintaan. Tecnotree auttaa asiakkaita rahoittamaan ja muuttamaan liiketoimintaansa digitaalisten palvelujen markkinapaikkana. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotree antaa ihmisille mahdollisuuden itsepalveluun, harjoittaa ja hallita omaa digitaalista elämäänsä.

http://www.tecnotree.com 

Tilaa