Tecnotree Oyj:n hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta

Report this content

Tecnotree Oyj Pörssitiedote 9.7.2021 klo 14.33

Tecnotree Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden optio-ohjelman konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisohjelmaa. Optio-oikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon yhtiössä omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöt yhtiöön.

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 23 000 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 23 000 000 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Optio-oikeuksista 5 750 000 merkitään tunnuksella 2021A, 8 050 000 merkitään tunnuksella 2021B, 5 750 000 merkitään tunnuksella 2021C ja 3 450 000 merkitään tunnuksella 2021D.

Liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävät osakkeet vastaavat yhteensä enintään 7,53 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisten osakemerkintöjen jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2021A—2021D on 0,40 euroa. Osakkeen merkintähinta perustuu hallituksen päätökseen, jossa on otettu huomioon vapautumiskriteerille asetetut kunnianhimoiset tavoitteet. Osakkeen merkintähinta on huomattavasti alempi kuin vallitseva osakekurssi, kun taas vaaditut vapautumiskriteerit ovat huomattavan korkeat. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osakekohtaiset osingot ja pääoman palautukset.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2021A—2021D on 1.7.2026—31.12.2026. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika ei kuitenkaan ala, ellei seuraavia vapautumiskriteerejä ole saavutettu:

-              optio-oikeus 2021A; yhtiön markkina-arvo on vähintään 350 M€,

-              optio-oikeus 2021B; yhtiön markkina-arvo on vähintään 500 M€,

-              optio-oikeus 2021C; yhtiön markkina-arvo on vähintään 750 M€ ja

-              optio-oikeus 2021D; yhtiön markkina-arvo on vähintään 1 000 M€.

Jos vapautumiskriteeri on täyttynyt ja hallituksen vahvistama, osakkeiden merkintäaika alkaa vapautumiskriteerin täyttymistä seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Jos avainhenkilön työ- tai toimisuhde konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy, pääsääntöisesti avainhenkilö menettää vastikkeetta ne optio-oikeudet, joiden osalta osakemerkinnän aika ei ole alkanut.  

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta avainhenkilöille. Optio-ohjelman kohderyhmään kuuluu noin 100 avainhenkilöä mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet. Optio-oikeuksien 2021 ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on yhteensä noin 4,14 miljoonaa euroa:

-              optio-oikeus 2021A; 0,266€,

-              optio-oikeus 2021B; 0,204€,

-              optio-oikeus 2021C; 0,142€ ja

-              optio-oikeus 2021D; 0,106€.

Optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes –mallilla huomioiden optioille asetettujen vapautumiskriteerien saavuttamisen todennäköisyys, joka on arvioitu Monte Carlo -simulaation avulla. Optioiden teoreettisen markkina-arvon laskennassa on käytetty seuraavia oletuksia: osakkeen kurssi 0,906€, osakkeen merkintähinta optiolla 0,40€, riskitön korko -0,575%, optio-oikeuksien voimassaoloaika 5,5 vuotta, vapautumiskriteerien saavuttamiseen aikaa 5 vuotta ja volatiliteetti 61,72%.

Hallitus päätti optio-ohjelmasta varsinaisen yhtiökokouksen 15.5.2019 antaman valtuutuksen nojalla.

TECNOTREE OYJ

Hallitus

Lisätietoja
Neil Macleod, hallituksen puheenjohtaja, puh. +44 788 449 2694

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen operaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita, palveluita ja ratkaisuja veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuuden hallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash). Siihen kuuluvat yhtenäiset ratkaisut kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin. Tecnotreen ratkaisuista hyötyy yli 800 miljoonaa tilaajaa maailmassa. Tecnotree on listattu NASDAQ Helsingin päälistalle kauppakoodilla TEM1V. Tutustu lisää www.tecnotree.com

Tilaa

Liitteet & linkit