Tecnotree Oyj:n lyhyt katsaus 1.1.– 30.9.2021 (tilintarkastamaton)

Report this content

Tecnotree Oyj Pörssitiedote 29.10.2021 klo 9.00

VAHVA LIIKEVAIHDON JA TILAUSKANNAN KASVU JATKUU

Kolmas vuosineljännes (kesä-syyskuu 2021):

 • Liikevaihto oli 18,2 miljoonaa euroa (14,7).
 • Oikaistu liiketulos oli 7,1 miljoona euroa (6,9) ja liiketulos 7,1 miljoonaa euroa (6,9).
 • Oikaistu tulos oli 5,4 miljoonaa euroa (4,4) ja tulos 5,4 miljoonaa euroa (4,4).
 • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 58,6 miljoonaa euroa (31.12.2020: 32,1).
 • Rahavirta investointien jälkeen oli -3,3 miljoonaa euroa (1,2).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (0,02).

Tammi-syyskuu 2021

 • Liikevaihto oli 46,1 miljoonaa euroa (38,6).
 • Oikaistu liiketulos oli 17,7 miljoonaa euroa (15,0) ja katsauskauden liiketulos 17,7 miljoonaa euroa (14,3).
 • Oikaistu tulos oli 13,1 miljoonaa euroa (9,9) ja tulos 13,1 miljoonaa euroa (9,3).
 • Rahavirta investointien jälkeen oli 0,2 miljoonaa euroa (4,7) ja rahavarat olivat 13,9 miljoonaa euroa (31.12.2020: 8,0).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,03).
Avainluvut, EUR milj. 7-9/
2021
7-9/
2020
1-9/
2021
1-9/
2020
1-12/
2020
Liikevaihto 18,2 14,7 46,1 38,6 52,8
Oikaistu liiketulos 1 7,1 6,9 17,7 15,0 19,3
Liiketulos 7,1 6,9 17,7 14,3 18,6
Tulos ennen veroja 6,4 5,4 15,5 11,7 15,9
Oikaistu kauden tulos 2 5,4 4,4 13,1 9,9 14,2
Kauden tulos 5,4 4,4 13,1 9,3 13,6
Osakekohtainen tulos, euroa 0,02 0,02 0,05 0,03 0,05
Tilauskanta 58,6 26,7 32,1
Rahavirta investointien jälkeen -3,3 1,2 0,2 4,7 7,0
Rahavarojen muutos 3,3 1,1 5,9 3,5 4,7
Rahavarat 13,9 6,8 8,0
Omavaraisuusaste % 83,1 33,6 39,3
Nettovelkaantumisaste % -         22,6 43,5 27,1
Henkilöstö kauden lopussa 715 653 659

Toimitusjohtaja Padma Ravichander: Vaikuttava liikevaihdon ja tilauskannan kasvu jatkuu

Tecnotree esitti kolmannella vuosineljänneksellä taas voimakasta liikevaihdon kasvua ja vahvat katteet. Liikevaihto oli korkein viimeisen viiden vuoden aikana ja tilauskanta korkein viimeiseen yhdeksään vuoteen. Tecnotreen digitaalisen BSS-tuoteperheen kova kysyntä jatkui etenkin Lähi-idän ja Afrikan alueella. Jokainen uuden asiakastilauksen toimitus todistaa uudelleen 5G ja Cloud Natiivin tuotteemme, sekä toimituskykymme skaalautuvuuden, mukaan lukien myös implementointikykymme etänä. Odotamme digitaalisen muutoksen jatkuvan nopeassa tahdissa telekommunikaatio toimialalla tuoden siten Tecnotreelle enemmän mahdollisuuksia maailmanlaajuisesti. Lisäksi Tecnotree on ottanut jännittäviä edistysaskeleita B2B2C liiketoiminnassa Tecnotree Moments -alustan myötä.

Kolmannella vuosineljänneksellä Tecnotree vahvisti edelleen taseasemaansa keräämällä 22 miljoonaa euroa suunnatussa osakeannissa. Maksoimme myös jäljellä olevan velan pois tullaksemme velattomaksi ja ulos saneerausohjelmasta, mikä auttaa meitä asiakaskunnan ja kumppanuuksien kehittämisessä.

Tecnotree jatkaa Covid-19 pandemian tarkkailua ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sekä riskinhallintakeinot vähentääkseen sen mahdollisesti aiheuttamia vaikutuksia. Annamme myös jatkossa kaiken mahdollisen avun, mukaan lukien rokotukset, kaikille työntekijöillemme maailmanlaajuisesti pandemian torjumiseksi. Jatkamme myös osaajien maailmanlaajuisen hankintaohjelman laajentamista varmistaaksemme sen, että meillä on riittävät henkilöstöresurssit toimituksien tekemiseksi nykytilanteessa.

Liikevaihto
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 18,2 miljoonaa euroa ja vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden 46.1 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 24,7 % ja 19,5 %. Lähi-Idän ja Afrikan alue kirjasi kovaa kasvua ja muodosti 85.2 % tai 15.5 miljoonaa euroa kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdosta. Muista alueista Latinalainen Amerikka osoitti vahvaa elpymistä kolmannella vuosineljänneksellä kasvamalla 46.1 % edellisvuoteen verrattuna.

Kannattavuus
Ensimmäisen yhdeksän kuukauden liiketulos oli 17.7 miljoonaan euroa edellisvuoden 14.3 miljoonaan euroon verrattuna näyttäen 3.5 miljoonan euron tai 24.2 % kasvua. Vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden nettotulos oli 13.1 miljoonaa euroa ollen 3.9 miljoonaa euroa tai 41.6 % korkeampi edellisvuoteen verrattuna. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,05 euroa verrattuna 0,03 euroon edellisvuonna.

Tilauskertymä
Kolmannen vuosineljänneksen aikana Tecnotree sai useita uusia tilauksia ja uusia asiakkaita. Uusien tilausten arvo vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana oli 72.6 miljoonaa euroa ollen 82.3 % korkeampi edellisvuoteen verrattuna. Kolmannen vuosineljänneksen lopun tilauskanta oli 58.6 miljoonaa euroa.

Taloudellinen tilanne
Kolmannella vuosineljänneksellä Tecnotree osti Viking Acquisition Corp.:n hallussa olevan saneerausvelkansa täysimääräisesti. Tämän myötä saneerausohjelma päättyi virallisesti ja yhtiöstä tuli velaton muuttaen sen nettovelkaisuusasteen negatiiviksi, mikä on osoitus erittäin vahvasta taloudellisesta tilanteesta. Lisäksi suunnatusta annista saadut rahavarat kolmannella vuosineljänneksellä vahvistavat edelleen yhtiön maksuvalmiutta sekä antaa uusia mahdollisuuksia strategisille kasvuinvestoinneille. Rahavarat kolmannen vuosineljänneksen lopussa oli 13,9 miljoonaa euroa verrattuna 6,8 miljoonaan euroon edellisvuonna.

Muut yrityspäivitykset
Tecnotree jatkaa vahvaa liiketoimintansa kasvattamista globaaleilla markkinoilla laajentamalla brändinsä läsnäoloa ja hyödyntämällä viestintä- ja digitaalipalvelujen tarjoajien muutosvaatimuksia.

Tavoittelemme Tecnotree Moments -alustalla ja sen Fintech tarjonnalla uusia kumppanuuksia viestintä- ja digitaalipalvelujen tarjoajien, ekosysteemipelaajien ja esineiden internetin (IOT) tarjoajien kanssa. Haluamme mahdollistaa uusia ansaintamalleja hyödyntäen uusia avoimia liitäntärajapintoja 5G:n maailmanlaajuisen käytön laajentuessa. Haluamme edistää digitaalisten rajapintojen käyttöä eri yhteisöjen välillä koulutuksen, terveydenhuollon, verkkokaupan, pelaamisen, urheilun ja viihteen aloilla.

Lisätietoja
Padma Ravichander, toimitusjohtaja, puh. +971 56 414 1420
Priyesh Ranjan, talousjohtaja, puh. +971 50 955 1188

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kokonaisvaltaisten, digitaalisten liiketoiminnan hallintaratkaisujen (full stack) toimittaja operaattorikentässä. Tecnotreellä on yli 40 vuoden kokemus, sekä todistettu kyky toimittaa ratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaiden toiminnan digitalisoinnin. Avoimeen lähdekoodiin perustuvat tuotteet ja ratkaisut kattavat koko liiketoimintaprosessin (tilauksesta rahaksi), ja tilausten hallintapalvelut, niin teleoperaattoreille, kuin myös muille peruspalvelujen tarjoajille. Tecnotreen tuotteista ja sovellusalustoista hyötyy yli 800 miljoonaa tilaajaa maailmanlaajuisesti. 
Tecnotree on listattu NASDAQ Helsingin päälistalle kauppakoodilla TEM1V. Tutustu lisää www.tecnotree.com