Tecnotree Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2013 (tilintarkastamaton)

Tecnotree Oyj
Osavuosikatsaus
14.8.2013 klo 8.30

Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuudenhallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattorin liiketoimintatukihallintajärjestelmien miltei koko kentän yhtenäisellä ratkaisulla kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin. Tecnotreella on vahva jalansija erityisesti kehittyvillä markkinoilla.

Parantunut kannattavuus

Toinen vuosineljännes

 • Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli ennätykselliset 22,5 miljoonaa euroa (21,3).
 • Vuosineljänneksen oikaistu liiketulos nousi 2,7 miljoonaa euroa voitolliseksi (2,0) ja tulos oli 2,1 miljoonaa euroa (1,2).
 • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 53,3 miljoonaa euroa (31.12.2012: 54,2).
 • Toisen vuosineljänneksen rahavirta investointien jälkeen oli -6,5 miljoonaa euroa (0,8).

  Tammi-kesäkuu 2013

 • Katsauskauden liikevaihto kasvoi 16,4 prosenttia ja oli 36,4 miljoonaa euroa (31,3).
 • Oikaistu liiketulos parani 2,5 miljoonaa ja oli -1,3 miljoonaa euroa tappiolla (-3,8). Liiketulos oli -2,4 miljoonaa euroa (-6,7) ja katsauskauden tulos -3,4 miljoonaa euroa (-7,7).
 • Katsauskauden rahavirta investointien jälkeen oli -5,0 miljoonaa euroa (1,1) ja rahavarat olivat 3,8 miljoonaa euroa (31.12.2012: 11,3).
   

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

 • Tecnotree on sopinut yhtiön lainarahoituksen uudistamisen ehdoista (ns. Term Sheet) viideksi vuodeksi. Tällä järjestelyllä Tecnotree saa 5 miljoonaa euroa nykyistä enemmän rahoitusta, kun käyttöpääomarahoituksen limiitti nousee viidestä kymmeneen miljoonaan euroon. Normaalin käytännön mukainen rahoitussopimus on sovittu tehtäväksi nyt sovituin ehdoin elokuun loppuun mennessä.
 • Yhtiö on tiedottanut yhteensä 5 miljoonan dollarin suuruisista tilauksista kesäkuun jälkeen.

  

AVAINLUVUT 4-6/
2013
4-6/
2012
1-6/
2013
1-6/
2012
1-12/
2012
           
Liikevaihto, Me 22,5 21,3 36,4 31,3 73,4
Oikaistu liiketulos Me* 2,7 2,0 -1,3 -3,8 -4,9
Liiketulos, Me 2,2 0,6 -2,4 -6,7 -12,4
Tulos ennen veroja, Me 4,2 0,4 -1,4 -7,6 -13,7
Katsauskauden tulos, Me 2,1 1,2 -3,4 -7,7 -17,0
           
Osakekohtainen tulos, euroa ** 0,02 0,01 -0,03 -0,09 -0,16
           
Tilauskanta, Me     53,3 58,8 54,2
           
Rahavirta investointien jälkeen, Me -6,5 0,8 -5,0 1,1 -1,3
Rahavarojen muutos, Me -6,1 5,1 -7,2 4,4 4,8
Rahavarat, Me     3,8 11,0 11,3
           
Omavaraisuusaste %     38,0 50,0 42,2
Nettovelkaantumisaste %     77,4 32,4 47,5
           
Henkilöstö katsauskauden lopussa     1 068 1109 1 116


* Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja. Tuloskehitys on esitetty osavuosikatsauksessa.
** Tunnusluku on osakeantioikaistu vertailukausilla.

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat tilikaudelta 1-6/2013 ja vertailukauden luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-6/2012, ellei toisin mainita.

Toimitusjohtaja Ilkka Raiskinen:
”Liikevaihto kasvoi t
oisella vuosineljänneksellä vuodentakaiseen ajanjaksoon verrattuna ja myös kannattavuus parani selkeästi. Tilauskannassa olevien kahden suuren projektin tuloutus on jatkunut ja ne etenevät suunnitelmien mukaisesti. Yhtiön näkymät päämarkkina-alueilla ovat hyvät, joten uskomme liikevaihdon kasvun jatkuvan.

Viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana tapahtunut strategiamme uudistaminen ja sen vaatima henkilökunnan kasvu on nyt saavuttanut pisteen, jossa liikevaihto jatkaa kasvua, mutta henkilökunnan määrä pysyy jokseenkin samana. Jatkossa uskomme, että kannattavuus paranee edelleen kun pystymme hyödyntämään jo kehitettyjä tuotteita ja komponentteja uusissa projekteissa.

Kassavirta oli ensimmäisellä neljänneksellä positiivinen isojen asiakasmaksujen ansiosta. Toisella neljänneksellä maksuja saatiin vähemmän, joten puolen vuoden kassavirta jäi negatiiviseksi. Tämä on normaalia kausivaihtelua.

Saimme päätökseen rahoitusneuvottelut, jonka  seurauksena yhtiö saa 5 miljoonaa euroa lisää rahoitusta.”

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Tecnotree on vastaanottanut 5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin laajennustilauksen latinalaisamerikkalaiselta operaattoriryhmältä heinäkuussa. Sopimuksen mukaan Tecnotree toimittaa tilaaja- ja liikennemäärien laajennukset aiemmin käyttöönotettuihin Tecnotreen ennakkomaksujärjestelmiin. Toimitukset alkavat välittömästi ja ne saatetaan päätökseen vuoden loppuun mennessä.

Tecnotree on sopinut pankkinsa kanssa yhtiön lainarahoituksen uudistamisen ehdoista (ns. Term Sheet). Rahoitusaika on viisi vuotta ja se koostuu noin 21,8 miljoonan euron suuruisesta pitkäaikaisesta lainasta, 10 miljoonan euron suuruisesta käyttöpääomarahoituksen luottolimiitistä ja 2 miljoonan euron suuruisesta pankkitakauslimiitistä. Tällä järjestelyllä Tecnotree saa 5 miljoonaa euroa nykyistä enemmän rahoitusta, kun käyttöpääomarahoituksen limiitti nousee viidestä kymmeneen miljoonaan euroon. Normaalin käytännön mukainen rahoitussopimus on sovittu tehtäväksi nyt sovituin ehdoin elokuun loppuun mennessä.


Vuoden 2013 näkymät

Yhtiön tilauskanta oli vuoden 2012 lopussa 54,2 miljoonaa euroa, mikä antaa hyvät lähtökohdat vuodelle 2013. Yhtiö arvioi liikevaihtonsa ja liiketuloksensa paranevat edellisestä vuodesta. Neljännesvuosikohtaiset vaihtelut ovat merkittäviä
Näkymät eivät ole muuttuneet edellisestä osavuosikatsauksesta.

Taloudellinen tiedottaminen

Tecnotree järjestää analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille osavuosikatsausta koskevan tiedotustilaisuuden 14.8.2013 kello 10.00 Helsingissä, Scandic Hotel Simonkentässä, Tapiola -kabinetissa, os. Simonkatu 9, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Ilkka Raiskinen. Tilaisuus on suomenkielinen. Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta www.tecnotree.com.

TECNOTREE OYJ


Hallitus

LISÄTIETOJA
Ilkka Raiskinen, toimitusjohtaja, puh. 045 311 3113
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. 0400 433 228

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.com

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan. Tecnotree auttaa tietoliikennepalvelujen tarjoajia kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja. Tecnotreen ratkaisujen avulla operaattorit voivat tarjota yksilöllisiä palvelupaketteja, parantaa asiakaskokemusta ja kasvattaa lisäarvoa asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiöllä on yli 1100 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria yli 70 eri maassa. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V.
Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com

Yrityksestä

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.