Tecnotree Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2022 (tilintarkastamaton)

Report this content

Tecnotree Oyj Pörssitiedote 21.10.2022 klo 9.00

Vakaata liikevaihdon kasvua ja vahvana pysyvä tilauskanta

Kolmas vuosineljännes (heinä–syyskuu 2022):

 • Liikevaihto 19,9 miljoonaa euroa (18,2).
 • Liiketulos 5,0 miljoonaa euroa (7,1).
 • Kauden tulos 3,4 miljoonaa euroa (5,4).
 • Rahavirta investointien jälkeen 5,5 miljoonaa euroa (-3,3).
 • Osakekohtainen tulos 0,01 euroa (0,02).
 • Tilauskanta katsauskauden lopussa 76,1 miljoonaa euroa (58,6).

Tammi–syyskuu 2022

 • Liikevaihto 51,5 miljoonaa euroa (46,1).
 • Liiketulos 12,2 miljoonaa euroa (17,7).
 • Kauden tulos 8,3 miljoonaa euroa (13,1).
 • Rahavirta investointien jälkeen 1,2 miljoonaa euroa (0,2).
 • Osakekohtainen tulos 0,03 euroa (0,05).
Avainluvut, EUR milj. 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021
Liikevaihto 19,9 18,2 51,5 46,1 64,2
Liiketulos 5,0 7,1 12,2 17,7 23,7
Tulos ennen veroja 5,1 6,4 12,5 15,5 21,4
Kauden tulos 3,4 5,4 8,3 13,1 18,3
Osakekohtainen tulos, euroa 0,01 0,02 0,03 0,05 0,06
Tilauskanta 76,1 58,6 53,5
Rahavirta investointien jälkeen 5,5 -3,3 1,2 0,2 4,0
Rahavarojen muutos 5,6 3,3 2,3 5,9 9,5
Rahavarat 19,9 13,9 17,6
Omavaraisuusaste % 80,8 83,1 85,2
Nettovelkaantumisaste % -25,2 -22,6 -26,0
Henkilöstö kauden lopussa 798 715 750

Vuoden 2022 näkymät (ennallaan)

Vuoden 2022 toisella puoliskolla Tecnotree odottaa liikevaihtonsa olevan korkeampi kuin vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Koko vuoden 2022 liikevaihdon odotetaan olevan 5–10 % suurempi kuin vuonna 2021 ja koko vuoden 2022 liikevoiton odotetaan olevan pienempi kuin vuonna 2021. Alhaisempi liikevoitto johtuu suuren tilauskannan aiheuttamista toimitusvaatimuksista, investoinneista uusiin hankkeisiin (Tecnotree Moments, Fintech ja SaaS) sekä korkeasta inflaatiosta ja valuuttakurssien epäsuotuisasta kehityksestä.

Toimitusjohtaja Padma Ravichander: Vahvaa kasvua ja keskittymistä kustannusten hallintaan

Tecnotreen tuotteiden ja ratkaisujen kysyntä kasvoi voimakkaasti vuoden kolmannella neljänneksellä, mikä johti ennätykselliseen 76,1 miljoonaan euron (58,6) tilauskantaan. Tilauskanta kasvoi 30 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Saimme edelleen suuria Digital BSS Suite 5 -tilauksia johtavilta teleoperaattoreilta. Tilausten nopea toimittaminen edellyttää investointeja, jotka vuorostaan varmistavat jatkuvat ja pitkäaikaiset tulovirrat näiltä uusilta asiakkailtamme.

Tecnotree allekirjoitti myös tällä vuosineljänneksellä usean miljoonan dollarin arvoisen sopimuksen teleoperaattori MTN Nigerian kanssa 5G-siirtymästä, jolla nopeutetaan yhtiön liiketoiminnan kasvua. Tecnotree hankki uuden asiakaslogon Etelä-Amerikasta, kun ENTEL Bolivia liittyi DAP-alustallemme (Digital Accelerator Platform). Lisäksi Tecnotree ilmoitti myös globaalista ISV-kumppanuudesta Microsoftin kanssa pilvitransformaation kiihdyttämiseksi Microsoft Azuren avulla. 

Televiestintäalan toimialajärjestö TM Forum antoi Tecnotreelle merkittävän tunnustuksen tällä vuosineljänneksellä: Tecnotree sai ensimmäisenä digialustayrityksenä sertifikaatin avoimesta reaalimaailman API-toteutuksesta. API-toteutus takaa nopeat integraatiot, jotka kiihdyttävät liiketoiminnan kasvua ja kumppaniemme ekosysteemien kasvua 5G- ja pilviaikakaudella. 

Käynnissä olevista geopoliittisista haasteista huolimatta liikevaihtomme kasvoi kuluvalla vuosineljänneksellä 9 prosenttia ollen 19,9 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 18,2 miljoonaa euroa. 

Tuoteyhtiönä lisenssitulomme kasvoivat kuluvana vuonna 28 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, mikä on vahva luottamuksenosoitus asiakkailtamme ja uskottava referenssi potentiaalisille asiakkaille.

Jatkuvat tulot kasvoivat kuluvana vuonna 10 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tämä osoittaa alustamme vakauden ja kykymme toimittaa digitaalisia ratkaisuja nopeasti useille asiakkaille samanaikaisesti.

Nettotuloskateprosenttimme laski 16 %:iin (28 %) kustannusten nousun seurauksena. Kustannukset nousivat ulkoisten tekijöiden, kuten palkkainflaation, mutta myös strategisen keskittymisen vuoksi jatkuvaan tuotekehitysinvestointiin ja myös globaalien asiakastoimitusten turvaamiseen. Keskitymme edelleen kustannusten hallintaan samalla, kun toimitamme ratkaisuja asiakkaillemme ja varmistamme, että hyödynnämme kaikki mahdollisuudet kasvattaa tilauskantaamme ja hoidamme toimitukset ajallaan.

Työskentelemme edelleen valuuttakurssivaihteluihin, korkeaan palkkainflaatioon ja toimitusketjuihin kohdistuvien paineiden sekä niihin liittyvien riskien kanssa ja pyrimme lieventämään niiden vaikutuksia. Lisäksi jatkamme investointeja uusiin hankkeisiimme - Tecnotree Momentsiin, Tecnotree DiWaan (Digital Wallet) ja SaaS:iin - ja odotamme näille hyvää vastaanottoa tulevilla neljänneksillä.

Uudet tilaukset
Kolmannen neljänneksen aikana kirjatut uudet tilaukset olivat 23,2 miljoonaa euroa, kun ne olivat 11,8 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavana ajankohtana. Tilauskanta oli kolmannen neljänneksen lopussa 76,1 miljoonaa euroa, mikä on 30 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana (58,6 miljoonaa euroa).

Liikevaihto
Kolmannella neljänneksellä liikevaihto oli 19,9 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vastaavasti liikevaihto yhdeksän ensimmäisen kuukauden ajalta oli 51,5 miljoonaa euroa ja 12 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Liikevaihdon kasvu tuli MEA & APAC segmentistä.

Kannattavuus
Tecnotreen liiketulos kolmannella vuosineljänneksellä oli 5,0 miljoonaa euroa laskien 2,1 miljoonaa euroa (-38 %) edellisvuoden vastaavan ajankohdan 7,1 miljoonasta eurosta. Ensimmäisen yhdeksän kuukauden liiketulos oli 12,2 miljoonaa euroa laskien 5,6 miljoonaa euroa (-31 %) edellisvuoden vastaavan ajankohdan 17,7 miljoonasta eurosta.

Tecnotreen tulos kolmannella vuosineljänneksellä oli 3,4 miljoonaa euroa laskien 2,0 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavan ajankohdan 5,4 miljoonasta eurosta. Ensimmäisen yhdeksän kuukauden tulos oli 8,3 miljoonaa euroa, ja se laski 4,8 miljoonaa euroa (-37 %) edellisvuoden vastaavan ajankohdan 13,1 miljoonasta eurosta.

Taloudellinen tilanne
Rahavarat olivat kolmannen neljänneksen lopussa 19,9 miljoonaa euroa, kun ne viime vuonna olivat 13,9 miljoonaa euroa. Seuraamme edelleen tarkkaan saamisiamme, jotka ovat pääasiassa suurilta Tier 1 -teleoperaattoreilta ja olemme varovaisuussyistä tehneet tarvittavia toimenpiteitä varausten osalta. Tecnotreen taloudellinen tilanne on edelleen vahva ja yhtiö on velaton.

Muut yrityspäivitykset
Tecnotree Moments -alustan ja sen Fintech-tarjonnan avulla toivomme voivamme synergisoida uusia kumppanuuksia viestintä- ja digitaalisten palveluntarjoajien, ekosysteemitoimijoiden ja esineiden internetin (IOT) tarjoajien kanssa. Näin voimme ottaa käyttöön uusia tulomalleja ja API-kehyksiä, joilla voidaan hyödyntää 5G:n maailmanlaajuista käyttöönottoa ja luoda uusia rajapintoja digitaalisesti verkottuneiden yhteisöjen voimaannuttamiseksi koulutuksen, terveydenhuollon, sähköisen kaupankäynnin, pelaamisen, urheilun ja viihteen aloilla.

Lisätietoja
Padma Ravichander, toimitusjohtaja, puh. +971 56 414 1420
Indiresh Vivekananda, talousjohtaja, puh. +91 98454 90584

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on 5G-valmis digitaalinen BSS-toimittaja (Business Support System), jolla on tekoäly- ja koneoppimisosaamista sekä laajennettava monipilvipalvelu. Yhtiöllä on yli 40 vuoden vankka kokemus alalta, ja se on ensimmäisten yritysten joukossa, jotka ovat saaneet TM Forumin myöntämän Platinum Badge -tunnustuksen avoimille API-standardeille. Sen ketterä ja avoimen lähdekoodin Digital BSS -ratkaisu sisältää kaikki liiketoimintaprosessit ja tilausten hallinnan televiestintäoperaattoreille ja muille digipalvelujen tarjoajille, mikä luo muita mahdollisuuksia yhteydenpidon lisäksi. Tecnotree tarjoaa myös Fintech-ratkaisun ja monielämyksellisen digitaalisen B2B2X-markkinapaikan tilaajakannalleen Tecnotree Moments -alustan kautta. Alustalla voidaan tukea digitaalisesti verkottuneita yhteisöjä peli-, terveys-, koulutus-, OTT- ja muissa vertikaalisissa ekosysteemeissä
Tecnotree on listattu NASDAQ Helsingin päälistalle kauppakoodilla TEM1V. Tutustu lisää www.tecnotree.com