Tecnotree Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.– 31.12.2021 (tilintarkastamaton)

Report this content

Tecnotree Oyj Pörssitiedote 25.2.2022 klo 9.00

ENNÄTYSTULOKSET JA VAHVA TILAUSKANTA

Neljäs vuosineljännes (lokakuu – joulukuu 2021):

 • Liikevaihto oli 18,1 miljoonaa euroa (14,2).
 • Liiketulos oli 5,9 miljoona euroa (4,3).
 • Tulos oli 5,2 miljoonaa euroa (4,3).
 • Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 53,5 miljoonaa euroa (32,1).
 • Rahavirta investointien jälkeen oli 3,8 miljoonaa euroa (2,3).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (0,02).

Koko vuosi (tammikuu - joulukuu 2021)

 • Liikevaihto oli 64,2 miljoonaa euroa (52,8).
 • Oikaistu liiketulos oli 23,7 miljoonaa euroa (19,3) ja liiketulos 23,7 miljoonaa euroa (18,6).
 • Oikaistu tulos oli 18,3 miljoonaa euroa (14,2) ja tulos 18,3 miljoonaa euroa (13,6).
 • Rahavirta investointien jälkeen oli 4,0 miljoonaa euroa (7,0) ja rahavarat olivat 17,6 miljoonaa euroa (8,0).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,05).
Avainluvut, EUR milj. 10-12/
2021
10-12/
2020
1-12/
2021
1-12/
2020
Liikevaihto, Me 18,1 14,2 64,2 52,8
Oikaistu liiketulos Me 1 5,9 4,3 23,7 19,3
Liiketulos, Me 5,9 4,3 23,7 18,6
Tulos ennen veroja, Me 5,9 4,2 21,4 15,9
Oikaistu kauden tulos, Me 2 5,2 4,3 18,3 14,2
Kauden tulos, Me 5,2 4,3 18,3 13,6
Osakekohtainen tulos, euroa 0,02 0,02 0,06 0,05
Tilauskanta, Me 53,5 32,1
Rahavirta investointien jälkeen, Me 3,8 2,3 4,0 7,0
Rahavarojen muutos, Me 3,6 1,2 9,5 4,7
Rahavarat, Me 17,6 8,0
Omavaraisuusaste % 85,2 39,3
Nettovelkaantumisaste % -26,0 27,1
Henkilöstö kauden lopussa 750 659
1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen kertaluonteisia eriä
2 Oikaistu kauden tulos = tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä

Toimitusjohtaja Padma Ravichander: Vuosi 2021 oli Tecnotreelle vahva ja innostava muutosten vuosi

2021 oli Tecnotreelle historiallinen vuosi. Liikevaihto ja tulos kasvoivat voimakkaasti, liikevaihto 21,6 %, ja tulos 34,6 % viime vuoteen verrattuna.  Yhtiö myös vahvisti tasettaan sekä investoi avaintuotteisiin ja -tarjontaan.

Tecnotree vahvisti edelleen asemaansa yhtenä johtavista Digital BSS -palveluntarjoajista. Yhtiö sai päättyneellä tilikaudella uusia tilauksia enemmän kuin kertaakaan viimeisten yhdeksän vuoden aikana. Uusien tilausten arvo oli 85,6 miljoonaa euroa, joka on 43,9 % korkeampi kuin edellisellä tilikaudella. Tecnotreellä on vahva kilpailuasema maailmanlaajuisessa televiestintäteollisuudessa, koska monet teleoperaattorit ovat jo toteuttaneet digitalisointihankkeensa käyttäen Tecnotreen digitaalisia, 5G yhteensopivia ja pilvipohjaisia BSS-ratkaisuja, etenkin kasvavilla markkinoilla missä 5G:n käyttöönotto kiihdyttää kasvua entisestään.

Noin 22 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankkiminen, velkojen takaisinmaksu ja saneerausohjelmasta poistuminen vuonna 2021 loivat vahvaa luottamusta Tecnotreen sidosryhmien keskuudessa, mikä johti uusiin asiakas- ja kumppanuusmahdollisuuksiin, joiden odotetaan jatkuvan vahvana myös vuonna 2022. Tecnotree on myös yhä houkuttelevampi työnantajana maailmanlaajuisesti ja yhtiö lisäsikin vuoden 2021 aikana 91 työntekijää pandemiaan liittyvistä rekrytointihaasteista huolimatta.

Tecnotree jatkaa tasapainoista lähestymistapaa liittyen strategisiin kasvuinvestointeihin ja uusien tuotteiden kehittämiseen sekä vahvan likviditeettiaseman ylläpitämiseen keskittyen saataviin ja kassanhallintaan. Myös vuosina 2020 ja 2021 tehdyt investoinnit ovat alkaneet näkyä uusissa asiakkuuksissa eri markkinoilla, mikä heijastuu myös uusien tilausten määrässä ja tilauskannan kasvussa.

Tecnotree jatkaa Covid-19 pandemiatilanteen tarkkailua ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sekä riskinhallintakeinot vähentääkseen sen mahdollisesti aiheuttamia vaikutuksia.

Liikevaihto
Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 18,1 miljoonaa euroa ja 64,2 miljoonaa euroa koko vuodelta, mikä on 27,2 % ja 21,6 % kasvua edellisvuoteen verrattuna. Koko vuoden liikevaihto oli korkein viimeisten kuuden vuoden aikana ja voimakkain kasvu tuli MEA & APAC alueelta, missä kasvua edellisvuodesta oli 23,6 %.

Kannattavuus
Tecnotreen liiketulos neljännellä vuosineljänneksellä oli 5,9 miljoonaa euroa ja kasvoi 1.6 miljoonaa euroa tai 37,0 % edellisvuoden 4,3 miljoonaa euroon verrattuna. Koko vuoden liiketulos oli 23,7 miljoonaa euroa edellisvuoden 18,6 miljoonaan euroon verrattuna ollen 36,9 % liikevaihdosta ja yhtiön historian ennätysliiketulos sekä liiketulosmarginaali.

Koko vuoden nettotulos oli 18,3 miljoonaa euroa edellisvuoden 13,6 miljoonaan euroon verrattuna ollen 28,5 % liikevaihdosta ja historian ennätys nettotulos- ja nettotulosmarginaali. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,06 euroa, kun se edellisvuonna oli 0,05 euroa.

Tilauskertymä
Uusia tilauksia kirjattiin koko vuodelle 85,6 miljoonaa euroa, mikä on 43,9 % kasvua edellisvuoteen verrattuna ja korkein uusien tilausten määrä yhdeksään viime vuoteen. Tilauskanta vuoden lopussa oli 53,5 miljoonaa euroa, mikä on 66,5 % korkeampi kuin edellisvuoden 32,1 miljoonaa euroa. Vuoden aikana Tecnotree laajensi asiakasportfoliotaan suurilla teleoperaattoreilla, kuten Zain Group ja Ooredoo Group, niiden liiketoiminnan digitaalisten muutosten toteuttamiseksi.

Tecnotree on myös allekirjoittanut ensimmäisen laatuaan olevan, kestotilauspohjaisen tulonjakosopimuksen MTN Nigerian kanssa, joka on yksi Afrikan suurimmista teleoperaattoreista. Sopimus koskee B2B2X-ekosysteemiä Tecnotreen Moments -alustalla: Ekosysteemin palvelutarjonta sisältää valmiiksi integroituja e-urheilu, peli-, urheilu-, mediaviihde-, koulutus-, ja terveydenhoitopalveluita. Tecnotree allekirjoitti myös eksklusiivisen teknologiakumppanuussopimuksen Dubai Sports Councilin kanssa. Dubai Sports Councel on Dubain hallituksen virallinen urheilun hallintoelin, ja Tecnotree Moments -alustan avulla he virtaviivaistavat tapahtumalippujen myyntiä, e-sports turnausliigoja, korkealaatuista OTT videon suoratoistoa urheilutapahtumista AR/VR-kyvykkyyksillä sekä valmennus-, kuntosali- ja koulutustilauksia. Palvelutarjonnan tavoitteena on auttaa urheilun, terveyden ja hyvinvoinnin kanssakäymisessä Dubaissa.

Taloudellinen tilanne
Vuonna 2021 Tecnotree osti saneerausvelkansa ja yhtiöstä tuli velaton. Tecnotreellä oli vuoden lopussa vahvat likvidit rahavarat eikä korollista velkaa ja se on siten hyvässä asemassa uusia strategisia kasvuinvestointeja ajatellen. Rahavarat vuoden lopussa oli 17,6 miljoonaa euroa edellisvuoden 8,0 miljoonaan euroon verrattuna.

Muut yrityspäivitykset
Tecnotree jatkaa vahvaa liiketoimintansa kasvattamista globaaleilla markkinoilla laajentamalla brändinsä läsnäoloa ja hyödyntämällä viestintä- ja digitaalipalvelujen tarjoajien muutosvaatimuksia. Uskomme vahvasti, että digitaalisen tuoteperheemme valmius tuo ainutlaatuisen mahdollisuuden lisätä toiminnan tehokkuutta ja optimoida asiakkaidemme kustannuksia erityisesti inflaatiopaineista kärsivillä markkinoilla.

Tavoittelemme Tecnotree Moments -alustalla ja sen Fintech tarjonnalla uusia kumppanuuksia viestintä- ja digitaalipalvelujen tarjoajien, ekosysteemipelaajien ja esineiden internetin (IOT) tarjoajien kanssa. Haluamme mahdollistaa uusia ansaintamalleja hyödyntäen uusia avoimia liitäntärajapintoja 5G:n maailmanlaajuisen käytön laajentuessa. Haluamme edistää digitaalisten rajapintojen käyttöä eri yhteisöjen välillä koulutuksen, terveydenhuollon, verkkokaupan, pelaamisen, urheilun ja viihteen aloilla.

Lisätietoja
Padma Ravichander, toimitusjohtaja, puh. +971 56 414 1420
Priyesh Ranjan, talousjohtaja, puh. +971 50 955 1188

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kokonaisvaltaisten, digitaalisten liiketoiminnan hallintaratkaisujen (full stack) toimittaja operaattorikentässä. Tecnotreellä on yli 40 vuoden kokemus, sekä todistettu kyky toimittaa ratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaiden toiminnan digitalisoinnin. Avoimeen lähdekoodiin perustuvat tuotteet ja ratkaisut kattavat koko liiketoimintaprosessin (tilauksesta rahaksi), ja tilausten hallintapalvelut, niin teleoperaattoreille, kuin myös muille peruspalvelujen tarjoajille. Tecnotreen tuotteista ja sovellusalustoista hyötyy yli 800 miljoonaa tilaajaa maailmanlaajuisesti. 
Tecnotree on listattu NASDAQ Helsingin päälistalle kauppakoodilla TEM1V. Tutustu lisää www.tecnotree.com