TECNOTREE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE1.1.–31.12.2018 (TILINTARKASTAMATON)

Tecnotree Oyj
Tilinpäätöstiedote
27.2.2019 klo 10:00 (EET)

Kannattuvuus parani vahvalla kustannusten hallinnalla

 • Viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 12,1 miljoonaa euroa (15,6).
  • Vuosineljänneksen oikaistu liiketulos oli 4,5 miljoonaa euroa (4,4) ja liiketulos ­4,0 miljoonaa euroa (-12,2).
  • Vuosineljänneksen oikaistu tulos oli 1,7 miljoonaa euroa (2,6) ja tulos 1,1 miljoonaa euroa (-14,1).
  • Tilauskanta oli tilikauden lopussa 21,1 miljoonaa euroa (26,2).
  • Vuosineljänneksen rahavirta investointien jälkeen oli 0,9 miljoonaa euroa (0,0).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (-0,11).
  • Kertaluonteinen kustannus 0,6 miljoonaa euroa liittyen henkilöstövähennyksiin

Tammi-joulukuu 2018

 • Tilikauden liikevaihto oli 41,9 miljoonaa euroa (55,1)
 • Oikaistu liiketulos oli 5,9 miljoonaa euroa (9,8) ja liiketulos oli 5,3 miljoonaa euroa (-8,0).
 • Oikaistu tilikauden tulos oli 0,1 miljoonaa (2,3) ja tilikauden tulos -0,5 miljoonaa euroa (-15,5).
 • Tilikauden rahavirta investointien jälkeen oli 1,3 miljoonaa euroa (4,8) ja rahavarat vuoden lopussa olivat 4,2 miljoonaa euroa (2,3).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,00 miljoonaan euroa (-0,13).
 • Kertaluonteisia eriä oli 0,6 miljoonaa euroa kuluja henkilöstövähennyksistä (17,8 miljoonaa euroa sisältäen liikearvon alaskirjauksen 16,7 miljoonaa euroa ja henkilöstövähennyksestä johtuneita kuluja 1,1 miljoonaa euroa).
AVAINLUVUT 10-12/
  2018
10-12/
  2017
1-12/
  2018
1-12/
  2017
Liikevaihto,   Me 12,1 15,6 41,9 55,1
Oikaistu liiketulos Me 1 4,5 4,4 5,9 9,8
Liiketulos,   Me 4,0 -12,2 5,3 -8,0
Tulos
  ennen veroja, Me
3,3 -12,6 4,4 -10,5
Oikaistu   kauden tulos, Me 2 1,7 2,6 0,1 2,3
Kauden   tulos, Me 1,1 -14,1 -0,5 -15,5
Osakekohtainen   tulos, euroa 0,01 -0,11 0,00 -0,13
Tilauskanta, Me 21,1 26,2
Rahavirta   investointien jälkeen, Me 0,9 -0,0 1,3 4,8
Rahavarojen   muutos, Me 1,1 0,1 1,9 -0,9
Rahavarat,   Me 4,2 2,3
Omavaraisuusaste   % -22,8 -19,1
Nettovelkaantumisaste   % - -
Henkilöstö   kauden lopussa 543 666

1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen kertaluonteisia eriä
2 Oikaistu kauden tulos = tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä
 

 Kaikki alla esitetyt luvut ovat tammi-joulukuu 2018 väliseltä ajanjaksolta ja ne ovat vertailtavissa vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

                                             

Toimitusjohtaja Padma Ravichander:

2018 – Järkevä kustannusten hallinta johti vahvaan kannattavuuden paranemiseen

Vuonna 2018, ja etenkin vuoden toisella puoliskolla, me Tecnotreessä osoitimme selvästi sinnikkyytemme ja kykymme saada aikaan merkittävä tuloskäänne. Liikevaihto kasvoi vakaasti samalla kun operatiivinen tulos parani huomattavasti neljännen vuosineljänneksen aikana. Tämä todella vahvistaa meidän olevan oikealla polulla kohti elpymistä ja kasvua.

Varmuus yhtiön pitkän aikavälin elinkelpoisuudesta vahvistui entisestään Fitzroy Investments Ltd.:ltä toisen vuosipuoliskon aikana saadun pääomasijoituksen myötä. Se vahvisti yhtiömme taloudellista asemaa ja uudet sijoittajat uskovat yhtiön käänteeseen ja kasvustrategiaan.

Fitzroyn tekemä pääomasijoitus vahvisti myös suurimpien asiakkaidemme luottamusta, mikä on näkynyt uusien tilausten määrässä vuoden 2018 kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen aikana.

Uudet tilaukset

Tecnotree onnistui saamaan uusia tilauksia, joista suurimpia olivat seuraavat:

 •  Nepal Telecomin mobiiliverkossa tapahtuvien kansainvälisten verkkovierailujen roaming-laskutuksen järjestelmän avaimet käteen -toimituksena
 •  1,9 miljoonan euron arvoinen ylläpitosopimus Lähi-Idän alueen suurelta toimijalta
 •  VAS-alustan toimittaminen uudelle asiakkaalle Euroopassa
 •  Ylläpitosopimuksen uusiminen Net Onen kanssa
 •  Tecnotreen My life Dashboardin self-care -tuotteen käyttöönotto Mauritius Telecomilla.

Keskittymällä avainasiakkaiden toimitusten korkeaan laatuun ja palvelutasosopimusten noudattamiseen vuoden 2018 aikana me saimme asiakkailtamme useita tunnustuksia, jotka ovat selviä todisteita tuotteidemme ominaisuuksista ja yhtiömme vakaudesta ja toimituskyvystä.

Olemme nyt luottavaisia sen suhteen, että asiakkaamme ovat vakuuttuneita vakaudestamme ja kyvystämme toimittaa huipputuotteita ja erinomaisia palveluja. Tämä johtaa hyviin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Kustannukset

Tecnotree on viime vuosina tehostanut toimintaansa ja samalla maltillisesti vähentänyt kustannuksia. Vuonna 2018 yhtiö jatkoi kustannusten optimointia. Vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä Tecnotree saattoi Suomessa päätökseen YT-neuvottelut, joiden seurauksena kustannukset laskevat edelleen 2 miljoonalla eurolla. Kustannussäästöjen koko vaikutus toteutuu vuoden 2019 aikana.

Kustannusten optimointia tapahtui myös muilla alueilla ja niiden ansiosta operatiiviset kustannukset alenivat 21 % edellisvuoteen verrattuna.

Koska Tecnotree toimii kehittyvillä markkinoilla, joissa on monimutkaiset verojärjestelmät, ovat lähdeverot edelleen suuri huolenaihe. Yhtiö pyrkii optimoimaan verorasitukset ja huojentamaan verojen vaikutusta tulevina vuosina.

Vakaan kassatilanteen varmistamiseksi yhtiö jatkaa tiukkaa kustannusten hallintaa kaikilla osa-alueilla ja keskittyy avoimien saatavien aggressiiviseen ja oikea-aikaiseen perintään.

2019 – Tie eteenpäin

Vuonna 2019 Tecnotree tähtää vahvaan elpymiseen uusien tilausten kautta ja keskittyy liiketoiminnan kannattavaan kasvuun tehokkaalla kustannusten hallinnalla.

Samalla kun yhtiö laajentaa liiketoimintaa uusille markkina-alueille, se keskittyy toimittamaan edistykselliseen teknologiaan perustuvaa Digital BSS 5.0 –tuoteperhettä uusille ja nykyisille asiakkaille sekä tarjoamaan huippuluokan digitaalista muutosvalmiutta. Tecnotreen tuotteet auttavat asiakkaita kasvattamaan liikevaihtoa alentaen samalla kustannuksia ja tarjoavat ylivertaisen palvelunopeuden.

RISKIT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Tecnotreen lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät liikevaihdon kehitykseen, projekteihin, niiden ajoitukseen, myyntisaamisiin ja valuuttakurssien muutoksiin. Rahoitukseen saatavuuteen ja riittävyyteen liittyvät riskit ovat lieventyneet uusien pääomasijoitusten myötä. Fitzroy merkitsi yhteensä 52.555.040 yhtiön uutta osaketta 2,09 miljoonan euron kokonaismerkintähinnalla osakekohtaisen merkintähinnan ollessa noin 0,04 euroa. Lisäksi, Fitzroyn on merkinnyt 72.444.960 vapaasti siirrettävissä olevaa optiota, jotka oikeuttavat, mutta eivät velvoita, haltijansa merkitsemään 72.444.960 Tecnotreen uutta osaketta 2,91 miljoonan euron kokonaismerkintähinnalla.

Yhtiö on laatinut kassavirtaennusteen, jonka mukaisesti yhtiön 12 kuukauden kassavirta on positiivinen. Laaditun kassavirtaennusteen toteutuminen ja siten toiminnan jatkuvuuden varmistaminen edellyttää liikevaihdon pysymistä nykyisellä tasolla ja kulujen hallintaa suunnitellusti.

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö tiedotti 25.1.2019 Fitzroy Investments Limitedin siirtäneen 50.000.000 osaketta Luminos Sun Holding Limitedille. Luminosin Tecnotreelle ilmoittaman tiedon mukaan Luminos on Brittiläisillä Neitsytsaarilla perustettu yhtiö, jonka tosiasiallinen edunsaaja on Prakash K Aildasani. Luminos on ilmoittanut Tecnotreelle, että se käyttää sille siirtyneet optiot 15 päivän sisällä.

VUODEN 2019 NÄKYMÄT  

Yhtiö vahvisti ja vakautti toimintaansa vuonna 2018 ja vuonna 2019 yhtiö jatkaa ponnisteluja liikevaihdon kasvattamiseksi ja keskittyy kannattavuuden ylläpitämiseen.

EHDOTUS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että emoyhtiön tilikauden tappio, 6 839 442,02 euroa, jätetään omaan pääomaan.

TECNOTREE OYJ

Hallitus

Lisätietoja

Padma Ravichander, toimitusjohtaja, puh. +97 15 641 414 20
Kirsti Parvi, talousjohtaja, puh. +358 50 517 4569

www.tecnotree.fi

TECNOTREE LYHYESTI:

Tecnotree Oyj (NASDAQ HELSINKI: TEM1V) on maailmanlaajuinen telealan IT-ratkaisujen toimittaja tuotteiden, asiakkaiden ja tulojen hallintaan. Tecnotree auttaa asiakkaita rahoittamaan ja muuttamaan liiketoimintaansa digitaalisten palvelujen markkinapaikkana. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotree antaa ihmisille mahdollisuuden itsepalveluun, harjoittaa ja hallita omaa digitaalista elämäänsä.

http://www.tecnotree.com 

Yrityksestä

Tecnotree on teleoperaattoreiden tukipilari, jonka ohjelmistoratkaisut tavoittavat arviolta 10 prosenttia maailman väestöstä. Se on digitaalisen liiketoiminnan tukijärjestelmän palveluntarjoaja, jolla on yli 40 vuoden osaaminen alalta sekä näyttöä digitaalisesta muutoksesta ja palvelukyvykkyydestä ympäri maailman. Ketterät avoimen lähdekoodin yritysohjelmistotuotteet ja -ratkaisut sisältävät tuotteita veloitukseen, laskutukseen, asiakastukeen, viestiliikenteeseen ja sisällönhallintapalveluihin TM forumin standardien mukaisesti. Katalogipohjainen tilausjärjestelmätuote tekee yhteistyön digitaalisten kumppaneita ja IoT tarjoajien kanssa helpoksi, mahdollistaen asiakkaiden liikevaihdon kasvun, toimitusnopeuden parantamisen sekä palvelukustannusten alentamisen. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa

Liitteet & linkit