• news.cision.com/
  • Tecnotree/
  • Tecnotree Oyj:n vuoden 2021 toisen neljänneksen katsaus ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus

Tecnotree Oyj:n vuoden 2021 toisen neljänneksen katsaus ja tammi-kesäkuun puolivuosikatsaus

Report this content

Tecnotree Oyj Pörssitiedote 12.8.2021 klo 9:00

VAHVA LIIKEVAIHDON JA TILAUSKANNAN KASVU JATKUU

Avainluvut, EUR milj. 4-6/
2021
4-6/
2020
1-6/
2021
1-6/
2020
1-12/
2020
Liikevaihto 16,7 14,1 27,9 24,0 52,8
Oikaistu liiketulos 1 7,6 5,8 10,6 8,1 19,3
Liiketulos 7,6 6,3 10,6 7,4 18,6
Tulos ennen veroja 6,2 5,4 9,1 6,4 15,9
Oikaistu kauden tulos 2 5,3 3,8 7,7 5,5 14,2
Kauden tulos 5,3 4,2 7,7 4,8 13,6
Osakekohtainen tulos, euroa 0,02 0,02 0,03 0,02 0,05
Tilauskanta 55,0 39,4 32,1
Rahavirta investointien jälkeen 1,8 2,3 3,5 3,5 7,0
Rahavarojen muutos 1,0 1,4 2,6 2,4 4,7
Rahavarat 10,7 5,8 8,0
Omavaraisuusaste % 49,4 25,5 39,3
Nettovelkaantumisaste % 6,9 - 27,1
Henkilöstö kauden lopussa 688 622 659
1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen kertaluonteisia eriä
2 Oikaistu kauden tulos = tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä

Toimitusjohtaja Padma Ravichander: Vahva ensimmäinen vuosipuolisko huolimatta COVID-19 haasteista
Vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Tecnotree saavutti vakuuttavaa kasvua keskeisissä suorituskykymittareissa. Digital BSS tuoteperhe herättää edelleen vahvaa mielenkiintoa kaikilla markkinoilla, mikä on johtanut viimeiseen kahdeksan vuoden korkeimpaan tilauskantaan. Tecnotree jatkaa investointia tuotteidensa ja toimitusvalmiuksiensa parantamiseen, uusien myyntikanavien hyödyntämiseen ja kilpailuaseman parantamiseen, varmistaen samalla myös vahvan taloudellisen tuloksen.

Koko maailma kamppailee edelleen COVID-19 liittyvien haasteiden kanssa, ja myös Tecnotree on kohdannut vastaavia haasteita, etenkin sen suurimmassa kehityskeskuksessa Intiassa, delta-variantin aiheuttaman toisen aallon vuoksi. Vaikka Tecnotree on ryhtynyt tarvittaviin varotoimiin, niin mahdollisella kolmannen aallolla voi olla vaikutusta jälkimmäisen vuosipuoliskon toimituksiin ja siten myös liikevaihtoon. Tarjoammekin kaiken mahdollisen avun sekä suojatoimenpiteet työntekijöillemme maailmanlaajuisesti näiden vaikutusten vähentämiseksi.

Lisätietoja
Padma Ravichander, toimitusjohtaja, puh. +971 56 414 1420
Priyesh Ranjan, talousjohtaja, puh. +971 50 955 1188

Tecnotree lyhyesti
Tecnotree on kokonaisvaltaisten, digitaalisten liiketoiminnan hallintaratkaisujen (full stack) toimittaja operaattorikentässä. Tecnotreellä on yli 40 vuoden kokemus, sekä todistettu kyky toimittaa ratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaiden toiminnan digitalisoinnin. Avoimeen lähdekoodiin perustuvat tuotteet ja ratkaisut kattavat koko liiketoimintaprosessin (tilauksesta rahaksi), ja tilausten hallintapalvelut, niin teleoperaattoreille, kuin myös muille peruspalvelujen tarjoajille. Tecnotreen tuotteista ja sovellusalustoista hyötyy yli 800 miljoonaa tilaajaa maailmanlaajuisesti. 
Tecnotree on listattu NASDAQ Helsingin päälistalle kauppakoodilla TEM1V. Tutustu lisää www.tecnotree.com