Tecnotree Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
24.9.2018 klo 11.40

Tecnotree Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Tecnotree Oyj:n 24.9.2018 pidetty ylimääräinen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7) jäsentä palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti. Hallituksen jäseniksi valittiin äänestyksen jälkeen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti uudelleen Pentti Heikkinen, Harri Koponen ja Christer Sumelius sekä uusina jäseninä Jyoti Desai, Neil Macleod, Conrad Neil Phoenix ja Priyesh Ranjan. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten lukumäärää ja hallituksen jäsenten valintaa koskevat päätökset ovat palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti ehdollisia sille, että Tecnotree Oyj:n ja Fitzroy Investments Limitedin allekirjoittaman yhtiön rahoittamista koskevan sijoitussopimuksen sijoituksen ensimmäinen erä on toteutunut. Yhtiön nykyinen kolmejäseninen hallitus jatkaa tehtävässään ensimmäisen sijoituserän toteutumiseen asti.

Ylimääräinen yhtiökokous käsitteli myös Viking Acquistions Corp.:in tekemää esitystä Tecnotreen tiettyjen omaisuuserien ostamisesta. Viking Acquitisions Corp. oli 29.6.2018 toimittanut Tecnotreen hallitukselle indikatiivisen tarjouksen, jota se on päivittänyt lopullisella tarjouksella 18.9.2018. Tarjouksen suomenkielisen version käännösvirheestä tiedotettiin 23.9.2018. Tarjouksessa määritellään ne ehdot, joiden mukaisesti Viking Acquisitions Corp. ostaisi kaikki Tecnotreen liiketoimintaan kuuluvat omaisuuserät lukuun ottamatta Iranin-liiketoimintaa ja pääkonttoritoimintaan liittyviä omaisuuseriä.

Hallitus totesi ylimääräisessä yhtiökokouksessa, että se on käsitellyt useita vaihtoehtoja yhtiön rahoittamiseksi. Neuvonantajien arvioon perustuen hallitus katsoo, että Viking Acquisitions Corp.:in tarjous ei ole paras vaihtoehto yhtiön ja sen osakkeenomistajien kannalta. Hallitus jätti asian lopullisen arvioinnin ylimääräisen yhtiökokouksen päätettäväksi.

Keskustelun jälkeen ja äänestyksen perusteella ylimääräinen yhtiökokous hylkäsi Viking Acquisitions Corp.:in ehdotuksen siitä, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyisi kaupan olennaisilta osin lopulliset ehdot tai Viking Acquisitions Corp.:n lopullisen tarjouksen ja valtuuttaisi hallituksen viimeistelemään suunniteltuun kauppaan liittyvän kauppakirjan.

TECNOTREE OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA
Padma Ravichander, toimitusjohtaja, +97 156 414 1420

Tecnotree lyhyesti

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin.

Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Yrityksestä

Tecnotree on teleoperaattoreiden tukipilari, jonka ohjelmistoratkaisut tavoittavat arviolta 10 prosenttia maailman väestöstä. Se on digitaalisen liiketoiminnan tukijärjestelmän palveluntarjoaja, jolla on yli 40 vuoden osaaminen alalta sekä näyttöä digitaalisesta muutoksesta ja palvelukyvykkyydestä ympäri maailman. Ketterät avoimen lähdekoodin yritysohjelmistotuotteet ja -ratkaisut sisältävät tuotteita veloitukseen, laskutukseen, asiakastukeen, viestiliikenteeseen ja sisällönhallintapalveluihin TM forumin standardien mukaisesti. Katalogipohjainen tilausjärjestelmätuote tekee yhteistyön digitaalisten kumppaneita ja IoT tarjoajien kanssa helpoksi, mahdollistaen asiakkaiden liikevaihdon kasvun, toimitusnopeuden parantamisen sekä palvelukustannusten alentamisen. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa