Tecnotree Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätös sekä hallituksen järjestäytyminen

Ylimääräisen yhtiökokouksen päätös

Tecnotree Oyj:n 5.9.2019 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valitsi Anders Fornanderin hallituksen uudeksi jäseneksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätöksen jälkeen hallituksen jäseniä ovat Jyoti Desai, Anders Fornander, Kaj Hagros, Neil Macleod ja Conrad Neil Phoenix. 

Hallituksen järjestäytyminen

Ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa todettiin, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Neil Macleod ja varapuheenjohtajana Jyoti Desai. 

Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan, nimitysvaliokunnan ja strategiavaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Jyoti Desai (puheenjohtaja), Neil Macleod ja Conrad Neil Phoenix. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Neil Macleod (puheenjohtaja), Jyoti Desai ja Conrad Neil Phoenix. Nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin Neil Macleod (puheenjohtaja), Jyoti Desai ja Conrad Neil Phoenix. Strategiavaliokunnan jäseniksi valittiin Jyoti Desai (puheenjohtaja), Kaj Hagros ja Anders Fornander.

TECNOTREE OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA
Talousjohtaja Priyesh Ranjan, puhelin +971 50 955 1188

JAKELU
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.tecnotree.com

TECNOTREE LYHYESTI:
Tecnotree Oyj (NASDAQ HELSINKI: TEM1V) on maailmanlaajuinen telealan IT-ratkaisujen toimittaja tuotteiden, asiakkaiden ja tulojen hallintaan. Tecnotree auttaa asiakkaita rahoittamaan ja muuttamaan liiketoimintaansa digitaalisten palvelujen markkinapaikkana. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotree antaa ihmisille mahdollisuuden itsepalveluun, harjoittaa ja hallita omaa digitaalista elämäänsä.

Yrityksestä

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa