Tecnotreen hallitus on hyväksynyt Fitzroy Investments Limitedin tekemän 5 miljoonan euron sijoitusta koskevan tarjouksen

Tecnotree Oyj 
Pörssitiedote
4.9.2018 klo 00:05

Tecnotreen hallitus on hyväksynyt Fitzroy Investments Limitedin tekemän 5 miljoonan euron sijoitusta koskevan tarjouksen

Tecnotree Oyj ("Tecnotree") on vastaanottanut Fitzroy Investments Limited -nimiseltä yhtiöltä ("Fitzroy") tarjouksen, joka koskee 5 miljoonan euron suuruista pääomasijoitusta ("Sijoitus") Tecnotreehen. Sijoituksen toteutuminen on ehdollinen tarjouksessa yksilöityjen ehtojen toteutumiselle. Tecnotreen hallitus on hyväksynyt tarjouksen ja päättänyt jatkaa neuvotteluja Sijoituksen lopullisista ehdoista.

Sijoituksen yhteydessä annettavien uusien osakkeiden ja/tai optioiden antamisesta on tarkoitus päättää Tecnotreen hallituksessa jo olemassa olevan yhtiökokouksen sille antaman valtuutuksen nojalla.

Sijoituksen toteutuminen edellyttää tiettyjen tarjouksessa yksilöityjen ehtojen täyttymistä, kuten (i) Sijoitusta koskevan lopullisen sijoitussopimuksen tekemistä Fitzroyn ja Tecnotreen välillä sekä (ii) sitä, että Fitzroy'n nimeämät henkilöt muodostavat enemmistön Tecnotreen hallituksen jäsenistä. Osapuolten tarkoituksena on tehdä lopullinen sijoitussopimus ja täyttää myös muut Sijoituksen ensimmäisen vaiheen ehdot ennen 24.9.2018 pidettävää ylimääräistä yhtiökokousta lukuun ottamatta ehtoa, jonka mukaan Fitzroy'n nimeämien henkilöiden on muodostettava enemmistö Tecnotreen hallituksen jäsenistä. Edellä mainittu hallituksen enemmistöä koskeva ehto edellyttää Tecnotreen 24.9.2018 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää.

Hallitus julkaisee tarkempia tietoja Sijoituksen ehdoista sen jälkeen kun, ja edellyttäen että, Sijoituksen lopullisista ehdoista on päästy sopimukseen Tecnotreen ja Fitzroyn välillä. Osapuolten tarkoituksena on, että tämä tapahtuisi ennen 24.9.2018 pidettävää ylimääräistä yhtiökokousta.

LISÄTIETOJA 

Harri Koponen, Tecnotreen hallituksen puheenjohtaja, puhelin +358 40 1922 464
Padma Ravichander, Tecnotreen toimitusjohtaja, +358 40 015 6371

Tecnotree lyhyesti

Tecnotree on kansainvälinen IT-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja palveluiden, asiakkaiden ja laskutuksen hallintaan teleoperaattoreille ja muille toimijoille. Tecnotree auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa kohti digitaalisten palvelujen markkinapaikkaa. Yhdessä asiakkaidensa kanssa Tecnotreen tavoitteena on auttaa kuluttajia hallitsemaan digitaalista elämäänsä paremmin.

Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Yrityksestä

Tecnotree on teleoperaattoreiden tukipilari, jonka ohjelmistoratkaisut tavoittavat arviolta 10 prosenttia maailman väestöstä. Se on digitaalisen liiketoiminnan tukijärjestelmän palveluntarjoaja, jolla on yli 40 vuoden osaaminen alalta sekä näyttöä digitaalisesta muutoksesta ja palvelukyvykkyydestä ympäri maailman. Ketterät avoimen lähdekoodin yritysohjelmistotuotteet ja -ratkaisut sisältävät tuotteita veloitukseen, laskutukseen, asiakastukeen, viestiliikenteeseen ja sisällönhallintapalveluihin TM forumin standardien mukaisesti. Katalogipohjainen tilausjärjestelmätuote tekee yhteistyön digitaalisten kumppaneita ja IoT tarjoajien kanssa helpoksi, mahdollistaen asiakkaiden liikevaihdon kasvun, toimitusnopeuden parantamisen sekä palvelukustannusten alentamisen. Tecnotreen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla tunnuksella TEM1V. Lisää tietoa yrityksestä osoitteessa www.tecnotree.com.

Tilaa