• news.cision.com/
  • Tekes/
  • Tekesin Teknologiaohjelmien Kansainvälinen Seminaari Pureutuu Terveeseen Rakentamiseen Ja Elinkaariajatteluun

Tekesin Teknologiaohjelmien Kansainvälinen Seminaari Pureutuu Terveeseen Rakentamiseen Ja Elinkaariajatteluun

Report this content

TEKESIN TEKNOLOGIAOHJELMIEN KANSAINVÄLINEN SEMINAARI PUREUTUU TERVEESEEN RAKENTAMISEEN JA ELINKAARIAJATTELUUN - Tuottavuus tähtäimessä Terve talo- ja Vera-teknologiaohjelmilla on tänä vuonna viimeinen ohjelmavuosi meneillään. Terve talo -ohjelma keskittyy terveeseen rakentamiseen ja Vera-ohjelma tietoverkottuneeseen rakennusprosessiin. Projekteissa saavuttuja tuloksia arvioidaan parhaillaan eri tahoilla. Tänään pidetään Teknillisellä korkeakoululla Otaniemessä ohjelmien yhteinen Terve Vera -huippuseminaari. Kansainvälisistä ja kotimaisista rakentamisen alan huipuista koostuva puhujajoukko pohtii erityisesti terveen rakentamisen ja tuottavuuden välistä suhdetta. Rakennettu ympäristö muodostaa n. 70% kansallisvarallisuudestamme. Koko kiinteistö- ja rakennusalan vuotuisen toiminnan arvo Suomessa on n. 30% bruttokansantuotteesta ja kokonaistyömenekki n. 20% työllisestä työvoimasta. Terve talo - ja Vera -teknologiaohjelmat ovat kiinteistö- ja rakennusklusterin ja Tekesin yhteisesti rahoittamia. Molempien ohjelmien teemat ovat erittäin ajankohtaisia. Esimerkiksi toimialan yhteisissä Visio 2010 -tavoitteissa nostetaan esiin ympäristömyönteinen rakentaminen ja tieto- ja viestintäalojen kanssa tehtävä yhteistyö tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistajina. Kiinteistöjen rakentamisessa, omistamisessa ja käytössä erilaiset tuottavuuteen vaikuttavat ominaisuudet korostuvat. Elinkaariajattelussa kustannuksia tarkastellaan rakentamisvaiheen lisäksi vahvasti käyttövaiheessa. Rakennusten koko elinkaaren ohella hyvä sisäilma, energian tehokas käyttö ja ylläpitokustannusten vähentäminen ovat avaintekijöitä kiinteistöjen hallinnassa. Sekä Terve talo että Vera ovat kansainvälisesti nostaneet suomalaisen osaamisen omalla tutkimussarallaan maailman huipulle. Aktiivisella julkaisutoiminnalla, yhteydenpidolla eri järjestöjen kautta ja konferensseihin osallistumisella suomalaisohjelmien vaikutus maailmalla on laajentunut. Veran tavoitteena on globaali tietoteknisten sovellusten ja järjestelmien yhteensopivuus. Yhteisten standardien luominen alalle helpottaa tiedonsiirtoa rakentamisprosessin ja käytön aikaisen ylläpidon eri vaiheissa. Seminaaripuhujista Martin Fischer Stanfordin yliopistosta kuvailee Veran panosta seuraavasti: "Vera on tehnyt mittavan työn luomalla perustaa tulevaisuuden tutkimusta ja tuotemallien omaksumista varten. Samalla se on osoittanut, että monet suomalaiset yritykset ovat jo nyt kansainvälisesti alan huipulla. Niillä on loistavat mahdollisuudet hyödyntää kaupallisesti osaamisensa, kun tuotemallipohjaisuus toden teolla yleistyy." Terve rakentaminen on ihmisten lisäksi hyödyksi myös ympäristölle. Kestävän kehityksen mukaisessa rakentamisessa analysoidaan ympäristövaikutukset tiettyjen kriteerien mukaisesti. Arkkitehti Hal Levin, Building Ecology Research Group ja kansainvälisen Indoor Air 2002 -tapahtuman presidentti puhuu kestävän rakentamisen eduista. Hän on tutustunut tarkoin suomalaiseen Terve talo -ohjelmaan vuosien varrella. "Suomalainen Terve talo -ohjelma on luonut terveelle rakentamiselle mallin, josta voidaan ottaa oppia teollistuneissa maissa ympäri maailmaa. Terve talo -ohjelma on sitouttanut suomalaisia yrityksiä uusien edistyksellisten tekniikoiden luomiseen ja tuotekehitykseen," hän toteaa. Lisätietoja: Terve talo: Ohjelmapäällikkö Markku Rantama, Suomen Kiinteistöliitto ry, puh. 09-667 6219, email: markku.rantama@kliitto.fi, www.tekes.fi/ohjelmat/tervetalo Vera: Ohjelmapäällikkö Arto Kiviniemi, VTT Building and Transport, puh. 09-456 6814, email: Arto.Kiviniemi@vtt.fi, www.tekes.fi/vera ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00210/wkr0002.pdf