Terve Talo Tahkoaa Tietoa Tuotteiksi

Report this content

TERVE TALO TAHKOAA TIETOA TUOTTEIKSI Vuonna 1998 käynnistetty Tekes-rahoitteinen Terve talo - teknologiaohjelma päättyy tänä vuonna. Viimeinen ohjelmavuosi on tulosten esilletulon kannalta merkittävä. "Tieto tuotteiksi" -tunnus kuvaa parhaiten asetettua tavoitetta. Tänään kansainväliset ja kotimaiset rakennusalan asiantuntijat pohtivat erityisesti tervettä rakentamista ja tuottavuutta rakentamisen huippuseminaarissa Otaniemessä. Syyskuuhun 2002 mennessä rahoituspäätöksiä on tehty yhteensä 122 Terve talo -hankkeesta. Niiden kustannusarvio on yhteensä n. 22 miljoonaa euroa. Budjetoitu ohjelmatavoite saatiin siis täyteen. Tekes-rahoitusta on tästä summasta lähes puolet. Ohjelmapäällikkö Markku Rantama analysoi kuluneita vuosia seuraavasti: " Vasta viime vuosina on alettu ymmärtämään hyvän sisäilmaston vaikutukset terveyttä ja tuottavuutta edistävänä tekijänä. Viiden vuoden aikana on saatu paljon aikaan. Terveellistä rakentamista koskevia kansainvälisiä ja kansallisia ohjeita on vain vähän. Terve talo -teknologiaohjelma on merkittävä linkki tutkimuksen ja käytännön välillä. Olemme onnistuneet siirtämään saavutettuja tutkimustuloksia suoraan rakennusprosessiin." Konkreettisia tuloksia on saavutettu kaikilla ohjelman osa-alueilla. Terve talo -ohjelma on lisännyt yleistä tietämystä ja osaamista. Tiedon myötä tilaajien vaatimukset ovat kasvaneet. Perustan kaikelle kehitystyölle on antanut rakennusklusterin yhteinen määrittely terveelle talolle ja sen kriteereille. Ilman sitä olisi ollut mahdotonta asettaa tavoitteita uusille tuotteille ja prosesseille. Merkittävimmät esitysaskeleet on saavutettu puhtaan ilmanvaihdon, ilman puhdistustekniikan, kosteuden hallinnan ja märkätilaratkaisujen aihealueilla. Terve talo -analyysissään myös professori Enno Abel, Chalmers University of Technology, toteaa, että kansainvälisesti arvioiden ohjelma on merkittävä. Sen käytännön sovelluksiin tähdännyt tutkimustoiminta saa Abelilta tunnustusta. Hän kiittää myös osallistujapohjan laajuutta ja yhteisymmärrystä ohjelman tavoitteista. Ohjelman avulla kehitettyjen kaupallisten menestystuotteiden rinnalle Abel nostaa yrityksen tietotaitoa ja toimintatapoja muuttavat konseptit kilpailukyvyn parantajina. "Terve talo -periaatteiden mukaisia mallikohteita on jo rakennettu. Rakennuttajista esimerkiksi Senaatti-kiinteistöt ovat ottaneet terveen rakentamisen tavoitteet osaksi omaa rakentamisen vakio-ohjeistustaan. Nordea on rakennuttanut käyttöönsä useampia terveen talon kriteerit täyttäviä toimistorakennuksia. Huomiota on kiinnitetty rakennusmateriaalien valinnan ja oikeiden työtapojen lisäksi rakennusajan puhtauteen. Tulokset parantuneiden työolosuhteiden muutoksena ovat jo nyt nähtävissä", mainitsee Markku Rantama. Mallikohteiden onnistuminen ja hyvien sisäilmaominaisuuksien kysynnän kasvu on saanut suuret rakennusliikkeet, Skanskan, YIT:n ja NCC:n liikkeelle. Ne kehittävät tervettä rakentamista ja ovat aloittaneet terveen talon kriteerit täyttävien asuntojen tuottamisen. "Terveen talon rakentaminen vaatii monien eri osa-alueiden kehitystyötä. Uudet tuotteet, järjestelmät ja prosessit on ankkuroitava toisiinsa. Rakennusprosessi tehostuu ja tarve esivalmistettuihin, modulaarisiin tuotteisiin ja järjestelmiin kasvaa alalla koko ajan, esimerkiksi talotekniikkaa tuodaan rakennuksiin integroitujen tilakohtaisten moduulien avulla. Esivalmistus ja -asennus vähentää rakentamiseen käytettävää aikaa ja parantaa laatua. Terveen rakentamisen ohella käytön ja ylläpidon rooli terveessä talossa korostuu ja siinä talotekniikalla on merkittävä rooli. Terve talo -ohjelma on ollut osaltaan luomassa viitekehystä rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon tulevaisuudessa," kertoo Terve talo-ohjelman puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja Mika Halttunen Halton Groupista. Lisätietoja: Ohjelmapäällikkö Markku Rantama, Suomen Kiinteistöliitto ry, puh. 09-667 6219, email: markku.rantama@kliitto.fi www.tekes.fi/ohjelmat/tervetalo ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00220/wkr0002.pdf