• news.cision.com/
  • Teknos/
  • Teknos: Innovaatiot, yhteistyö ja terveys vastuullisuuden ytimessä vuonna 2020

Teknos: Innovaatiot, yhteistyö ja terveys vastuullisuuden ytimessä vuonna 2020

Report this content

Maalinvalmistaja Teknos on julkaissut ei-taloudellisia tietoja koskevan raportin (NFI-raportti). NFI-raportti kuvaa yhtiön vastuullisuustoimenpiteitä vuonna 2020.

Maalinvalmistaja Teknos on julkaissut ei-taloudellisia tietoja koskevan raportin (NFI-raportti). NFI-raportti kuvaa yhtiön vastuullisuustoimenpiteitä vuonna 2020.

Vastuullisuus on olennainen osa Teknos-konsernin strategiaa. Strategiassaan Teknos on asettanut tavoitteen tulla alan vastuullisimmaksi pinnoiteratkaisujen valmistajaksi. Vastuullisuus toteutuu Teknoksen tavassa toimia ja vastuullisuutta seurataan konsernin vastuullisuusohjelman mukaisesti.

”Elämme maailmassa, jossa resurssit ovat yhä niukempia. Meidän on löydettävä uusia ratkaisuja ja suojattava jo tekemiämme valintoja rakentamalla pitkäkestoisia asioita ja prosesseja. Tämä vaatii siirtymistä kohti kiertotaloutta: siirtymistä pidempikestoisiin ratkaisuihin ja kestävien raaka-aineiden käyttämiseen. Perheyrityksenä jatkuvuus on tärkeä osa toimintaamme ja pyrimme jättämään paremman maailman tuleville sukupolville”, kertoo Teknos-konsernin toimitusjohtaja Paula Salastie.

Teknos pyrkii toiminnassaan kehittämään pitkäkestoisia tuotteita, lisäämään kestävien raaka-aineiden käyttöä sekä innovoimaan vaihtoehtoisia pinnoiteratkaisuja. Vuonna 2020 Teknos toi markkinoille vesipohjaisen HYDRO WAX -pinnoitteen, joka sisältää noin 30 prosenttia biopohjaista hiiltä. Lisäksi Teknos keskittyi pakkausteollisuuden suojapinnoitteiden kehittämiseen tavoitteenaan vähentää muovin käyttöä pakkauksissa sekä parantaa pakkausten kierrätettävyyttä.

Yhteistyö asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa vastuullisuuden edistämiseksi

Teknos kouluttaa asiakkaitaan säästämään energiaa maalauslinjoilla ja muissa prosesseissa, vähentämään maalihävikkiä ja varmistamaan, että kemikaaleja käytetään turvallisesti. Vuonna 2020 Teknos julkaisi kuluttajille oppaan vastuullisesta maalaamisesta, joka tarjoaa vinkkejä maalijätteen vähentämiseksi ja niiden oikeaan käsittelyyn. Teknos aloitti myös palvelujen suunnittelun, joiden tavoitteena on tukea teollisuusasiakkaita Teknoksen tuotteiden käytöstä syntyvän jätteen vähentämisessä.

”Vastuullisuus voidaan saavuttaa vain yhdessä. Työskentelemällä läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme, toimittajiemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa voimme tukea heitä heidän omien vastuullisuustavoitteidensa ja pyrkimystensä saavuttamisessa. Kumppanuuksien avulla hyödynnämme taas eri alojen asiantuntemusta kestävämpien ratkaisujen kehittämisessä eri toimialojen tarpeisiin”, Paula kertoo.

Poikkeuksellinen vuosi korosti terveyden ja hyvinvoinnin merkitystä

Teknos on sitoutunut kemikaalien turvalliseen käyttöön, asumismukavuutta ja hyvinvointia parantavien ratkaisujen kehittämiseen sekä tuotteiden haitallisen sisällön vähentämiseen. Vuonna 2020 Teknos jatkoi edellisvuosien tapaan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osuuden vähentämistä ja VOC-osuus laski 2 prosenttia vuoden 2019 tasosta. Teknos on asettanut tavoitteekseen luopua lisätyn metyyli-isotiatsolinonin (MIT) käytöstä tuotteistaan vuoden 2025 loppuun mennessä. Vuonna 2020 Teknos vähensi käyttämäänsä MIT-osuutta 64 prosenttia vuoden 2019 tasosta. Yksi vuoden 2020 kohokohdista oli myös sisäilmaa puhdistavan sekä ilmanlaatua parantavan seinämaalin BIORA AIRin lanseeraus.

”Terveys ja hyvinvointi ovat meille erittäin tärkeitä. Haluamme tehdä elämisestä terveellisempää tarjoamalla turvallisia ja sertifioituja tuotteita ja innovoimalla uusia ratkaisuja. Aikaisemmin olemme kehittäneet esimerkiksi antimikrobisia pinnoitteita pintojen hygieenisyyden parantamiseksi. Viime vuonna taas lanseerasimme sisäilmaa puhdistavaa teknologiaa hyödyntävän maalin”, Paula kertoo.

”Viime vuosi korosti, että fyysisen terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi on keskityttävä myös henkiseen hyvinvointiin. Teknoksella olemme kehittäneet koulutuksia sekä uusia tapoja tehdä yhteistyötä. Kaikki tarvitsevat yhteyttä toisiin ihmisiin. Vaikka syrjäytyminen ja yksinäisyys eivät ole uusia ilmiöitä kaupungistuvassa maailmassa, on mahdollisuuksien luominen vuorovaikutukselle etänä myös vähemmän virallisissa yhteyksissä korostunut edelleen”, Paula jatkaa.

Systemaattinen työ jatkuu

Teknos on asettanut kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet, ja edistyi niissä vuonna 2020. Kaikkia asetettuja tavoitteita ei kuitenkaan saavutettu ja vastuullisuuskulttuurin kehittäminen jatkuu.

”Tunnistamme, että joillakin osa-alueilla, kuten työturvallisuudessa ja jätteiden synnyssä, tarvitsemme vielä suurempia parannuksia. Strategisesti tulemme keskittymään erityisesti niukkuuteen, turvallisuuteen ja ilmastonmuutokseen liittyviin teemoihin”, Paula tiivistää.

Teknos non-financial statement 2020

Lisätietoja:

Minna Koistinen

Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Puh: +358 50429 4180

Email: minna.koistinen@teknos.com

Minna Koistinen
Chief Marketing & Communications Officer
+358 50 429 4180
minna.koistinen@teknos.com

Teknos on kansainvälinen maalivalmistaja, joka toimii yli 20 maassa Euroopassa, Aasiassa ja USA:ssa. Teknoksen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 384 miljoonaa euroa, ja tällä hetkellä se työllistää noin 1800 henkeä. Teknos on johtavia teollisuusmaalien valmistajia, jolla on vahva asema kauppa- ja rakennusmaaleissa. Teknos tekee maailmasta kestävämmän kehittämällä teknisesti edistyksellisiä pinnoiteratkaisuja, tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa, suojaamaan pintoja ja pidentämään niiden käyttöikää. Teknos on perustettu vuonna 1948, ja se on yksi Suomen suurimpia perheyrityksiä. Lisätietoja www.teknos.com. 

Tilaa

Multimedia

Multimedia