Teknos ostanut Wedevåg Färg AB:n Ruotsista

Teknos on ostanut ruotsalaisen Wedevåg Färg AB:n koko osakekannan. Sopimus alle-kirjoitettiin 15. marraskuuta Vedevågissa ja omistus siirtyy 3.12.2012, mistä päivämäärästä lähtien yhtiö siirtyy osaksi Teknos-konsernia. Wedevåg Färg on erikoistunut puuteollisuusmaaleihin sekä metallimaaleihin.

Nyt ostetun yrityksen liikevaihto on noin 13 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 50. Yrityksellä on toimintaa useissa Pohjoismaissa ja Baltian maissa, ja sen tuotanto- ja tutkimus- ja tuotekehitystilat sijaitsevat Vedevågissa Ruotsissa.
 
Kauppaan sisältyy koko Wedevåg Färg AB:n puu- ja metalliteollisuusmaaliliiketoiminta mukaanlukien Vedevågissa Ruotsissa sijaitsevat tuotanto- ja tutkimus- ja tuotekehitystilat.

Wedevåg Färg on erikoistunut korkealuokkaisiin vesiohenteisiin sisäkohteiden puuteolli-suustuotteisiin, jossa sillä on vahvaa tutkimus- ja tuotekehitysosaamista. Wedevågin osto vahvistaa merkittävästi Teknoksen asemaa puuteollisuusmaalimarkkinoilla. Wedevåg, jonka liiketoiminnan painopiste ja osaaminen ovat sisäkohteiden puuteollisuuspinnotteissa, täydentää merkittävästi Teknoksen tuotevalikoimaa, joka on suurelta osin painottunut ulkokohteiden tuotteisiin. Voimien yhdistäminen Teknoksen kanssa antaa vastaavasti Wedevågin tuotteille laajan myyntiverkoston Teknoksen 16:ssa maassa olevien tytär-yhtiöiden kautta.

Wedevåg Färgin metalliteollisuusmaalit vahvistavat Teknoksen liiketoimintaa erityisesti Ruotsin markkinoilla.
 
Teknoksen strategiana on jatkaa tuotantoa sekä T&K-toimintaa Vedevågissa Ruotsissa. Vedevågin yksiköstä on tarkoitus tehdä Teknoksen sisäkohteisiin keskittyvä puuteolli-suusmaalien osaamiskeskus. Teknoksen ja Wedevågin myyntiorganisaatiot tullaan yhdistämään Teknos-konsernin myyntivoiman lisäämiseksi ja puuteollisuus- ja metalli-maalien aseman vahvistamiseksi markkinoilla.
 
Teknoksen globaaleja liiketoiminta-alueita ovat puuteollisuuden maalit ja metalliteollisuuden maalit (nestemaalit ja jauhemaalit). Teknoksella on Pohjoismaissa vahva asema myös kauppa- ja rakennusmaaleissa. Yrityskaupan jälkeen Teknoksen liiketoimintavalikoima on tasapainoinen sekä tuotesegmenttien että maantieteellisen jakautuman osalta.

Teknoksen liikevaihdon arvioidaan olevan noin 265 miljoonaa euroa vuonna 2012. Operatiivinen tulos vuonna 2012 paranee edellisvuodesta. Myös näin eurokriisin keskellä Teknos haluaa sijoittaa uuteen liiketoimintaan turvatakseen tulevaisuuden kasvu-odotuksensa.

Lisätietoja antavat:
Teknos Group Oy: 
Pekka Rantamäki, CEO,  +358 400 482 517
Kim Smith, Vice President, Industrial wood segment +45 769 939 400
www.teknos.com

Wedevåg Färg AB: 
Sture Åtterås  + 46 70 337 8900


Avainsanat:

Yrityksestä

Teknos on kansainvälinen maalivalmistaja, joka toimii yli 20 maassa Euroopassa, Aasiassa ja USA:ssa. Teknoksen liikevaihto vuonna 2018 oli 408 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 1700 henkeä. Teknos on johtavia teollisuusmaalien valmistajia, jolla on vahva asema kauppa- ja rakennusmaaleissa. Teknos haluaa maailmamme kestävän pidempään tarjoamalla teknisesti edistyksellisiä pinnoiteratkaisuja suojaamaan pintoja ja pidentämään käyttökohteiden ikää. Yritys tekee tiiviistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa. Teknos on perustettu vuonna 1948, ja se on yksi Suomen suurimpia perheyrityksiä. Lisätietoja www.teknos.com.

Tilaa