• news.cision.com/
  • Teknos/
  • Teknos sitoo lainansa vastuullisuustavoitteisiin – ”Konkreettinen toimi, jolla tuomme vastuullisuuden osaksi talouttamme”

Teknos sitoo lainansa vastuullisuustavoitteisiin – ”Konkreettinen toimi, jolla tuomme vastuullisuuden osaksi talouttamme”

Report this content

Maalinvalmistaja Teknos on solminut 140 miljoonan euron vastuullisuustavoitteisiin sidotun rahoitussopimuksen. Rahoitus koostuu 55 miljoonan euron lainasta ja 85 miljoonan euron valmiusluottolimiitistä. Laina on kolmevuotinen ja sisältää kaksi yhden vuoden jatko-optiota.

Maalinvalmistaja Teknos on solminut 140 miljoonan euron vastuullisuustavoitteisiin sidotun rahoitussopimuksen. Rahoitus koostuu 55 miljoonan euron lainasta ja 85 miljoonan euron valmiusluottolimiitistä. Laina on kolmevuotinen ja sisältää kaksi yhden vuoden jatko-optiota.

Teknos sisällyttää lainan ehtoihin ensimmäistä kertaa vastuullisuustavoitteita. Näiden tavoitteiden saavuttaminen vaikuttaa lainasta maksettavan marginaalin suuruuteen joko nostavasti tai alentavasti. Tällä toimella Teknos vahvistaa edelleen sitoutumistaan vastuullisuuteen sekä ympäristölliset, sosiaaliset ja hallinnolliset vaikutukset huomioivaan kasvuun.

”Vastuullisuustavoitteisiin sidottu rahoitus on konkreettinen toimi, jolla tuomme vastuullisuuden osaksi talouttamme. Tämä sopii erinomaisesti strategiaamme, jossa vastuullisuus on keskiössä. Tavoitteiden saavuttamisesta saatava taloudellinen hyöty luo lisäkannusteen vastuullisuustyöllemme ja sen mittaamiselle”, kertoo Teknos-konsernin talousjohtaja Minna Alitalo.

Tavoitteiden saavuttamista seurataan kolmella vastuullisuusmittarilla, joita ovat tapaturmataajuus (LTIFR), haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) osuus raaka-aineiden kokonaiskulutuksesta sekä Teknoksen toimittajien EcoVadis-vastuullisuusarvioinnin kattavuus. Valitut vastuullisuusmittarit ovat yhteneväisiä Teknoksen vastuullisuusohjelman tavoitteiden kanssa.

”Nämä kolme mittaria kattavat Teknoksen vastuullisuuden laaja-alaisesti. Mittaamme työntekijöidemme turvallisuutta, tarjoomamme ympäristövaikutusten kehittymistä sekä toimitusketjumme vastuullisuutta. Nämä ovat aiheita, jotka ovat tärkeitä myös sidosryhmillemme”, Alitalo kertoo.

Vastuullisuuden sisällyttäminen Teknoksen lainaehtoihin on osa yhtiön vastuullisuustyötä, jonka keskiössä ovat ilmastonmuutoksen hillintä, turvallisuus ja resurssien niukkuuden hallinta. Vastuullisuutta rakennetaan yhdessä Teknoksen asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

”Vastuullisuustavoitteisiin sidotulla rahoituksella laajennamme vastuullisuuden arvoketjua ottamalla vastuullisuustyöhömme mukaan uuden kumppanin – pankit. Tämä heijasteleekin näkemystämme siitä, että vastuullisuus saavutetaan yhteistyöllä”, Alitalo kiteyttää.

Sopimuksen koordinaattorina ja vastuullisuuskoordinaattorina toimi OP ja rahoittajina Danske Bank, Nordea, OP ja SEB.

Lisätiedot

Minna Alitalo

Chief Finance Officer

puh. 040 7315 243

minna.alitalo@teknos.com

Minna Koistinen
Chief Marketing & Communications Officer
+358 50 429 4180
minna.koistinen@teknos.com
Teknos on kansainvälinen maalivalmistaja, joka toimii yli 20 maassa Euroopassa, Aasiassa ja USA:ssa. Teknoksen liikevaihto vuonna 2020 oli 384 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 1800 henkeä. Teknos on johtavia teollisuusmaalien valmistajia, jolla on vahva asema kauppa- ja rakennusmaaleissa. Teknos haluaa maailmamme kestävän pidempään tarjoamalla teknisesti edistyksellisiä pinnoiteratkaisuja suojaamaan pintoja ja pidentämään käyttökohteiden ikää. Yritys tekee tiiviistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa. Teknos on perustettu vuonna 1948, ja se on yksi Suomen suurimpia perheyrityksiä. Lisätietoja www.teknos.com.

Tilaa