• news.cision.com/
  • Teknos/
  • Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2018 – Teknoksen strategian rakentamisen vuosi

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2018 – Teknoksen strategian rakentamisen vuosi

Report this content

On aika tehdä katsaus vuoteen 2018 ja kääntää katseet tulevaisuuteen. Vuonna 2018 Teknos juhlisti historiallista merkkipaalua: Teknos perustettiin täsmälleen 70 vuotta sitten, vuonna 1948. 70 vuodessa olemme kasvaneet pienestä maalitehtaasta menestyväksi, kansainväliseksi organisaatioksi. Vuonna 2018 rakensimme Teknoksen strategiaa seuraavalle seitsemälle vuodelle. Konsernin strategia viimeisteltiin vuoden loppupuolella ja esiteltiin koko henkilöstölle tammikuussa 2019. Uudet strategiset painopistealueemme ovat tasapaino, asiakaskokemus, jatkuvan parantamisen kulttuuri, vastuullisuus ja innovaatiot.

Teknoksen kasvun varmistaminen ja tulevaisuuden yrityksen rakentaminen vaati investointeja ja henkilöstöresursseja. Lisäksi nousseet raaka-aineiden hinnat, valuuttakurssit ja haasteet Saksan markkinoilla vaikuttivat negatiivisesti Teknoksen kannattavuuteen. Toisaalta Teknos menestyi vahvasti Suomen ja Iso-Britannian markkinoilla.

Teknos-konsernin liikevaihto kasvoi ja oli MEUR 408 (384) vuonna 2018. EBITDA oli MEUR 25 vuonna 2018. Vuoden 2018 lopussa Teknos työllisti noin 1700 (1800) henkilöä kolmella mantereella, 24 maassa.

Strategia vuosille 2019-2025 tähtää nopeaan ja kannattavaan kasvuun

Teknos keskittyi vuonna 2018 strategian rakentamiseen vuosille 2019-2025. Strategiaa valmisteltiin yhdessä koko henkilöstön kanssa. Ensimmäiseen strategiatapahtumaan huhtikuussa 2018 kokoontui yli 130 Teknoslaista kaikista toimintamaista. Tapahtumassa luotiin pohja uudelle strategialle ja must-win battleille. Kesän 2018 aikana strategiatyön lähtökohdat esiteltiin koko henkilöstölle kaikissa Teknos-maissa järjestetyllä strategiakiertueella. Meille oli tärkeää osallistaa kaikki Teknos-perheen jäsenet strategiatyöhön ja varmistaa, että henkilöstö sitoutuu strategiaan ja että strategia palvelee myös paikallisia tarpeita.

Strategia vuosille 2019-2025 tähtää nopeaan ja kannattavaan kasvuun. Olemme tunnistaneet viisi strategista painopistealuetta: – tasapaino, asiakaskokemuksen kehittäminen, vastuullisuus, jatkuvan parantamisen kulttuurin kehittäminen ja innovaatiot. Vuoteen 2025 mennessä tavoitteenamme on saavuttaa miljardin euron liikevaihto.

Tasapaino on liiketoiminnan jatkuvuuden elinehto

Teknoksen strategia varmistaa taloudellisen tasapainon ja operatiivisen tehokkuuden. Tasapaino tarkoittaa meille myös tasapainoa asiakasryhmien välillä ja toimintojemme maantieteellistä tasapainoa.

Asiakaskokemus ensiluokkaisella teknisellä palvelulla ja myynnillä

Asiakas on keskiössä kaikessa tekemisessämme. Uskomme, että strategiamme avulla saavutamme aseman maailman suurimpien maaliyritysten joukossa. Työskentelemme läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, ja tarjoamme luotettavaa palvelua ja asiakkaan tarpeisiin räätälöityä koulutusta. Haluamme, että Teknos tunnetaan erinomaisen teknisen palvelun tarjoajana. Asiakaskokemuksen kehittämiseksi olemme rakentaneet uusia asiakaskohderyhmiä ja nimittäneet asiakasryhmien palveluista vastaavia tiimejä.

Vastuullisuus on osa Teknoksen strategiaa ja liiketoimintamallia

Perheyritykseksenä jatkuvuus on meille tärkeää ja se vaikuttaa kaikkeen tekemiseemme. Haluamme olla toimialan vastuullisin yritys. Vastuullisella toiminnalla luomme lisäarvoa kaikille sidosryhmillemme: asiakkaillemme, työntekijöillemme, kumppaneillemme ja yhteisöille. Yritysvastuuohjelmamme keskittyy neljään painopistealueeseen: Vastuulliset tuotteet & palvelut, vastuullinen toimitusketju, henkilöstön kehittäminen ja tulevat sukupolvet.

Maaliteollisuuden innovatiivisin kumppani

Panostamme voimakkaasti innovaatioihin. Etsimme jatkuvasti uusia raaka-aineita ja tehokkaita tekniikoita tuottaaksemme innovatiivisia ratkaisuja uusille toimialoille. Haluamme olla maaliteollisuuden innovatiivisin kumppani. Tulevaisuudessa innovaatioiden – innovatiivisten tuotteiden, palveluiden ja teknologioiden – osuus myynnistämme tulee kasvamaan.

Oppiva organisaatio jatkuvan parantamisen kulttuurin kautta

Saavuttaaksemme strategiset tavoitteemme, varmistaaksemme asiakastyytyväisyyden ja korkean laadun, meidän on parannettava toimintaamme jatkuvasti ja opittava toisiltamme. Viemme systemaattisesti läpi kehitysprojekteja ja kehitämme prosesseja kaikissa Teknoksen maissa ja toiminnoissa.

Uusi strategiakausi on nyt alkanut. Nyt on aika työskennellä sinnikkäästi strategisten tavoitteidemme saavuttamiseksi. Vuonna 2019 keskitymme riskienhallintaan ja kannattavuuteen kasvun varmistamiseksi. Panostamme myös uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. Jatkamme työtämme asiakaskokemuksen kehittämiseksi ja rakennamme jatkuvan parantamisen kulttuuria. Pyrimme jatkuvasti kehittämään innovaatioita ja vastuullista liiketoimintaa sekä turvaamaan tasapainon, jotta voimme kasvaa kannattavasti.

Paula Salastie

konsernijohtaja
Teknos-konserni
puh. 09 506 09313
paula.salastie@teknos.com

Teknos on kansainvälinen maalivalmistaja, joka toimii yli 20 maassa Euroopassa, Aasiassa ja USA:ssa. Teknoksen liikevaihto vuonna 2018 oli noin 408 miljoonaa euroa, ja tällä hetkellä se työllistää noin 1700 henkeä. Teknos on johtavia teollisuusmaalien valmistajia, jolla on vahva asema kauppa- ja rakennusmaaleissa. Teknos tekee maailmasta kestävämmän kehittämällä teknisesti edistyksellisiä pinnoiteratkaisuja, tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa, suojaamaan pintoja ja pidentämään niiden käyttöikää. Teknos on perustettu vuonna 1948, ja se on yksi Suomen suurimpia perheyrityksiä. Lisätietoja www.teknos.com. 

Avainsanat:

Tilaa