Teleste Oyj:n pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän 2018 mukainen omien osakkeiden luovutus

Report this content

Teleste Oyj    Pörssitiedote 22.3.2021 klo 9.00


Teleste Oyj:n pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän 2018 mukainen omien osakkeiden luovutus

Teleste Oyj on luovuttanut yhteensä 8 225 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta yhtiön avainhenkilöille, jotka osallistuivat osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2018 ansaintajaksolle 2018-2020. Ansaintajakson käynnistämisestä ja sen keskeisistä ehdoista on kerrottu 8.2.2018 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu järjestelmän ehtoihin ja varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

19.3.2021 tapahtuvan luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 768 194 omaa osaketta.


TELESTE OYJ

Hallitus


LISÄTIETOJA:
Henkilöstöjohtaja Tuomas Vanne, puh 02 2605 611


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com


Tilaa