Teleste Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1-30.6.2022: Vahva kysyntä jatkui, mutta tulos laski komponenttipulan vuoksi

Report this content

TELESTE OYJ    PUOLIVUOSIKATSAUS     11.8.2022  KLO 8:30

 

TELESTE OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2022

 

 

VAHVA KYSYNTÄ JATKUI, MUTTA TULOS LASKI KOMPONENTTIPULAN VUOKSI

 

 

Huhti-kesäkuu 2022

 

- Liikevaihto oli 38,4 (35,8) miljoonaa euroa, kasvua 7,2 %

- Oikaistu liiketulos oli 0,3 (1,1) miljoonaa euroa, laskua 70,2 %

- Liiketulos oli 0,2 (1,1) miljoonaa euroa, laskua 83,0 %

- Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,07 (0,04) euroa, laskua 261,5 %

- Osakekohtainen tulos oli -0,08 (0,04) euroa, laskua 279,6 %

- Liiketoiminnan rahavirta oli 4,1 (9,6) miljoonaa euroa, laskua 57,2 %  

- Saadut tilaukset olivat 46,8 (43,9) miljoonaa euroa, kasvua 6,7 %

- Tilauskanta kauden lopussa oli 139,1 (84,2) miljoonaa euroa, kasvua 65,2 %

 

Tammi-kesäkuu 2022

 

- Liikevaihto oli 76,3 (72,8) miljoonaa euroa, kasvua 4,8 %

- Oikaistu liiketulos oli 0,4 (2,6) miljoonaa euroa, laskua 83,3 %

- Liiketulos oli 0,3 (5,8) miljoonaa euroa, laskua 95,0 %

- Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,06 (0,07) euroa, laskua 186,0 %

- Osakekohtainen tulos, oli -0,07 (0,25) euroa, laskua 128,8 %

- Liiketoiminnan rahavirta oli -0,7 (12,2) miljoonaa euroa, laskua 105,3 %

- Saadut tilaukset olivat 106,7 (79,9) miljoonaa euroa, kasvua 33,6 %

 

 

Näkymät vuodelle 2022

 

Teleste arvioi vuoden 2022 liikevaihdon saavuttavan vuoden 2021 liikevaihdon tason ja vuoden 2022 oikaistun liiketuloksen jäävän edellisvuotta merkittävästi alemmaksi. Vuoden 2021 liikevaihto oli 144,0 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 5,5 miljoonaa euroa.

 

Pahentuneella komponenttipulalla, kustannusten nousulla ja USD-kurssin vahvistumisella on merkittäviä negatiivisia vaikutuksia yhtiön operatiiviseen toimintaan ja tulokseen.

 

 

Toimitusjohtaja Esa Harjun kommentit:

 

”Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset ja liikevaihto kasvoivat vertailukaudesta, mutta oikaistu liiketulos jäi merkittävästi vertailukaudesta.

 

Toimintaympäristömme muuttui entistä haastavammaksi toisen vuosineljänneksen aikana erityisesti komponenttikriisin vaikutuksista johtuen. Materiaalien ja komponenttien pidentyneet toimitusajat, Aasian logistiikkaongelmat, komponenttien epävarmempi saatavuus, asiakkaiden pyytämät toimitusmuutokset, sekä edelleen nousevat komponenttien hinnat ovat vaikuttaneet sekä toimitusvolyymeihimme että etenkin liiketoiminnan kannattavuuteen. Olemme pystyneet välttämään tuotannon pysähdykset osittain kalliilla broker-hankinnoilla ja puskurivarastoja merkittävästi kasvattamalla. Korkea inflaatio  nostaa lisäksi kaikkia liiketoiminnan kuluja.

 

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta kysyntä on pysynyt vahvana kaikilla toiminta-alueillamme.

 

Investoinnit laajakaistaverkkoihin jatkuvat hyvällä tasolla Euroopassa, ja saimme verkko-operaattoreilta uusia tilauksia useisiin Euroopan maihin eri tuoteryhmissä. Teemme jatkuvasti työtä kohonneiden materiaalikustannusten siirtämiseksi asiakashintoihin, joskin vaikutus tulee vääjäämättä viiveellä. Pohjois-Amerikassa Telesten uuden sukupolven vahvistimia esiteltiin onnistuneesti CableLabsin DOCSIS® 4.0 Extended Spectrum DOCSIS (ESD) -teknologian demonstraatiossa.

 

Videovalvonta- ja joukkoliikenteen informaatiojärjestelmissä saimme uusia tilauksia erityisesti junavalmistajilta. Monet joukkoliikenteen projektit ovat toimialalle tyypillisesti kiinteähintaisia, mikä heikentää liiketoiminnan kannattavuutta materiaalikustannusten noustessa. Kaikkiin uusiin pidempikestoisiin projektisopimuksiin tuodaan mahdollisuus hintojen tarkistamiseen kulujen noustessa. Lisäksi neuvottelemme myös jo allekirjoitettujen projektisopimusten hinta- ja toimitusehtojen muuttamisesta.

 

Alensimme koko vuoden 2022 taloudellista ohjeistustamme 16.6. annetulla tiedotteella, koskien sekä liikevaihtoa että erityisesti oikaistua liiketulosta. Odotamme markkinoiden epävakauden jatkuvan, emmekä odota toimitusketjujen haastavan tilanteen normalisoituvan lähitulevaisuudessa. Olemme käynnistäneet useita toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Toimenpiteet kohdistuvat erityisesti toimitusvarmuuden parantamiseen ja -volyymin nostamiseen, nousevien materiaalikulujen määrätietoiseen siirtämiseen asiakashintoihin, sekä projektitoimitus- ja kiinteiden kulujen sopeuttamiseen. Lisäksi yhtiö on käynnistänyt ohjelman strategian terävöittämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Näillä toimenpiteillä luomme pohjaa erityisesti vuodelle 2023 ja siitä eteenpäin.

 

Liiketoimintamme perustat ovat vahvat. Vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta tilauskantamme ja keskittymisemme suorituskykyyn luovat hyvän perustan tulevalle menestykselle.”

 

 

Konsernin liiketoiminta huhti-kesäkuu 2022

 

Avainluvut

4-6/2022

4-6/2021

Muutos

Liikevaihto, M€

38,4

35,8

7,2 %

Oikaistu liiketulos, M€ 1)

0,3

1,1

-70,2 %

Oikaistu liiketulos, % 1)

0,9 %

3,2 %

 

Liiketulos, M€

0,2

1,1

-83,0 %

Liiketulos, %

0,5 %

3,2 %

 

Kauden tulos, M€

-1,5

0,8

-288,4 %

Oikaistu tulos per osake, € 1)

-0,07

0,04

-261,5 %

Tulos per osake, €

-0,08

0,04

-279,6 %

Liiketoiminnan rahavirta, M€

4,1

9,6

-57,2 %

Saadut tilaukset, M€

46,8

43,9

6,7 %

Tilauskanta, M€

139,1

84,2

65,2 %

 

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku, joka on määritelty raportin taulukko-osassa.

 

Konsernin toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 46,8 (43,9) miljoonaa euroa kasvaen 6,7 % vertailukaudesta. Saadut tilaukset kasvoivat tilaajaverkkotuotteissa. Tilauskanta kasvoi 65,2 % ja nousi ennätystasolle 139,1 miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi 7,2 % ja oli 38,4 (35,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi joukkoliikenteen informaatioratkaisuissa ja videovalvontaratkaisuissa sekä tilaajaverkkotuotteissa.

 

Materiaali- ja valmistuspalvelujen kulut olivat 20,0 (16,4) miljoonaa euroa kasvaen 22,2 %. Henkilöstökulut olivat 11,4 (12,2) miljoonaa euroa laskien 7,0 %. Henkilöstökulujen laskuun vaikuttivat tulosperusteiset palkkiot, joita ei makseta vuoden 2022 tammi-kesäkuulta. Liiketoiminnan muut kulut olivat 5,1 (4,6) miljoonaa euroa kasvaen 10,4 %. Poistot olivat 1,9 (1,8) miljoonaa euroa kasvaen 5,0 %. Oikaistu liiketulos laski 70,2 % ollen 0,3 (1,1) miljoonaa euroa eli 0,9 % (3,2 %) liikevaihdosta. Liiketulos oli 0,2 (1,1) miljoonaa euroa laskien 83,0 %. Liiketulos laski kohonneiden materiaalikulujen ja liiketoiminnan muiden kulujen kasvun vuoksi. Nettorahoitustuotot olivat 0,1 (-0,1) miljoonaa euroa. Belgiassa saatuun jälkiverotuspäätökseen liittyen kauden tulosta rasittaa nettona 1,7 miljoonan euron verokirjaukset. Yhtiö on vaatinut jälkiverotuspäätöksen kumoamista. Oikausvaatimuksen sovittelumenettelyn odotetaan käynnistyvän loppuvuden aikana. Kauden tulos oli -1,5 (0,8) miljoonaa euroa. Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,07 (0,04) euroa ja osakekohtainen tulos oli -0,08 (0,04) euroa.

 

Liiketoiminnan rahavirta oli 4,1 (9,6) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta laski operatiivisen tuloksen vuoksi. Vertailukaudella liiketoiminnan rahavirta oli poikkeuksellisen korkea johtuen vaihto-omaisuudesta ja myyntisaamisista vapautuneesta käyttöpääomasta sekä projektitoimituksiin laskutetuista ennakkomaksuista.

Tuotekehitysmenot olivat 4,3 (3,6) miljoonaa euroa eli 11,3 % (10,1 %) konsernin liikevaihdosta. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin ja seuraavan sukupolven vahvistimiin mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut, tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatio­järjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 2,2 (1,2) miljoonaa euroa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 1,1 (0,9) miljoonaa euroa.

 

 

Konsernin liiketoiminta tammi-kesäkuu 2022

 

Avainluvut

1-6/2022

1-6/2021

Muutos

1-12/2021

Liikevaihto, M€

76,3

72,8

4,8 %

144,0

Oikaistu liiketulos, M€ 1)

0,4

2,6

-83,3 %

5,5

Oikaistu liiketulos, % 1)

0,6 %

3,6 %

 

3,8 %

Liiketulos, M€

0,3

5,8

-95,0 %

 8,7

Liiketulos, %

0,4 %

8,0 %

 

6,1 %

Kauden tulos, M€

-1,4

4,5

-131,2 %

6,9

Oikaistu tulos per osake, € 1)

-0,06

0,07

-186,0 %

0,21

Tulos per osake, €

-0,07

0,25

-128,8 %

0,39

Liiketoiminnan rahavirta, M€

-0,7

12,2

-105,3 %

13,5

Nettovelkaantumisaste, %

38,8 %

13,9 %

 

20,2 %

Omavaraisuusaste, %

46,2 %

51,0 %

 

53,3 %

Saadut tilaukset, M€

106,7

 79,9

33,6 %

175,5

Tilauskanta, M€

139,1

84,2

65,2 %

108,6

Henkilöstö kauden lopussa

897

884

1,5 %

847

 

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku, joka on määritelty raportin taulukko-osassa.

 

Konsernin saadut tilaukset kasvoivat 33,6 % ja olivat 106,7 (79,9) miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat tilaajaverkkotuotteissa sekä joukkoliikenteen informaatioratkaisuissa ja videovalvontaratkaisuissa. Liikevaihto kasvoi 4,8 % ollen 76,3 (72,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi joukkoliikenteen informaatioratkaisuissa ja videovalvontaratkaisuissa.

 

Materiaali- ja valmistuspalvelujen kulut kasvoivat 12,5 % ollen 38,6 (34,3) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 23,6 (24,3) miljoonaa euroa laskien 2,9 %. Liiketoiminnan muut kulut olivat 10,5 (8,8) miljoonaa euroa kasvaen 19,2 %. Poistot olivat 3,6 (3,5) miljoonaa euroa kasvaen 4,0 %. Oikaistu liiketulos oli 0,4 (2,6) miljoonaa euroa laskien 83,3 %. Oikaistu liiketulos oli 0,6 % (3,6 %) liikevaihdosta. Liiketulos oli 0,3 (5,8) miljoonaa euroa eli 0,4 % (8,0 %) liikevaihdosta. Vertailukauden liiketulokseen sisältyy kertaluonteinen 3,2 miljoonan euron vakuutuskorvaus. Nettorahoitustuotot olivat 0,1 (0,1) miljoonaa euroa ja konsernin välittömät verot olivat 1,8 (1,4) miljoonaa euroa. Belgiassa saatuun jälkiverotuspäätökseen liittyen kauden tulosta rasittaa nettona 1,7 miljoonan euron verokirjaukset. Yhtiö on vaatinut jälkiverotuspäätöksen kumoamista. Oikausvaatimuksen sovittelumenettelyn odotetaan käynnistyvän loppuvuden aikana. Kauden tulos oli -1,4 (4,5) miljoonaa euroa. Oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,06 (0,07) euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,07 (0,25) euroa.

 

Liiketoiminnan rahavirta oli -0,7 (12,2) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta laski operatiivisen tuloksen lisäksi käyttöpääoman muutosten vuoksi. Nettokäyttöpääoma kasvoi 5,2 miljoonaa euroa varastoon etupainotteisesti hankittujen materiaalien ja myyntisaamisten vuoksi. Vertailukaudella nettokäyttöpääomaa vapautui 4,8 miljoonaa euroa ja vertailukauden liiketoiminnan rahavirta sisälsi kertaluonteisen 3,2 miljoonan euron vakuutuskorvauksen.

 

Tuotekehitysmenot olivat 8,2 (7,1) miljoonaa euroa eli 10,7 % (9,8 %) konsernin liikevaihdosta. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 3,6 (2,4) miljoonaa euroa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 2,1 (1,9) miljoonaa euroa.

 

 

Henkilöstö ja organisaatio tammi-kesäkuu 2022

 

Konsernin palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 867 (865) henkilöä. Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 897 (884) henkilöä, joista ulkomailla työskenteli 43 % (45 %). Euroopan ulkopuolella työskenteli noin 3 % (3 %) konsernin henkilöstöstä.

 

Henkilöstökulut olivat 23,6 (24,3) miljoonaa euroa laskien 2,9 %. Henkilöstökulujen laskuun vaikuttivat tulosperusteiset palkkiot, joita ei makseta vuoden 2022 tammi-kesäkuulta.

 

 

Investoinnit ja tuotekehitys tammi-kesäkuu 2022 

 

Konsernin investoinnit olivat 7,8 (4,8) miljoonaa euroa eli 10,3 % (6,7 %) liikevaihdosta. Tuotekehitysinvestoinnit olivat 3,6 (2,4) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 4,3 (2,4) miljoonaa euroa. Muut investoinnit sisältävät Littoisten tehdaslaajennuksen 1,9 miljoonaa euroa sekä uusia ja jatkettuja IFRS 16 -standardin mukaan aktivoitavia vuokrasopimuksia yhteensä 1,4 miljoonaa euroa.

 

Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin ja seuraavan sukupolven vahvistimiin (mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut), tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, joukkoliikenteen informaatiojärjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin.

 

 

Rahoitus ja pääomarakenne tammi-kesäkuu 2022

 

Yhtiö allekirjoitti uudet rahoitussopimukset 29.3.2022. Uudet rahoitussopimukset sisältävät 20,0 miljoonan euron pankkilainan ja 15,0 miljoonan euron sitovan luottolimiitin. 20,0 miljoonan euron laina erääntyy maaliskuussa 2026 ja sisältää vuoden jatko-option. Lainaa lyhennetään 1,25 miljoonan euron erissä kahdesti vuodessa. 15,0 miljoonan euron luottolimiittisopimus on voimassa maaliskuun loppuun 2025. Vanhat rahoitussopimukset sisältävät 3,75 miljoonan euron lainan, jota lyhennetään 0,75 miljoonan euron erissä kahdesti vuodessa elokuuhun 2024 asti.

 

Käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja oli katsauskauden lopussa 10,2 (20,0) miljoonaa euroa.

 

Katsauskauden lopussa konsernilla oli korollista velkaa 34,6 (31,2) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 46,2 (51,0 %) ja nettovelkaantumisaste 38,8 % (13,9 %).

 

 

Liiketoimintaan liittyvät keskeiset riskit

 

Merkittävimmät muutokset vuoden 2021 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä esitettyihin riskeihin liittyvät pahenevaan komponentti- ja materiaalipulaan, Venäjän käynnistämään sotaan Ukrainassa, Kiinan pandemiatilanteeseen ja sulkutilaan, yleiseen geopoliittiseen epävakauteen, sekä kiihtyvään inflaatioon.

 

Yhtiö päätti helmikuun lopussa keskeyttää toimitukset Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Vaikka Ukrainan sodan välittömät vaikutukset Telesten liiketoimintaan ovat toistaiseksi olleet rajallisia, on sodalla jatkossa merkittäviä vaikutuksia tiettyjen materiaalien saatavuuteen, rahtikustannuksiin sekä materiaalien toimitusaikoihin. Kiinan pandemiatilanne voi jatkossakin johtaa komponenttivalmistajien tehtaiden ja rahtisatamien sulkemiseen. Lisäksi Kiinan ja Taiwanin kirtistynyt geopoliittinen jännitetila voi johtaa uusiin toimitusketjujen häiriöihin. Kiihtyvä inflaatio nostaa kaikkia liiketoiminan kustannuksia.

 

Materiaali- ja komponenttipula aiheuttivat toimitusviiveitä ja lisäkuluja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Materiaalisaatavuuteen liittyvien ongelmien arvioidaan jatkuvan merkittävinä ja aiheuttavan toimitusriskejä etupainotteisesti varastoon hankituista materiaaleista huolimatta. Materiaalisaatavuuden häiriöt ja hankintahintojen nousu ovat kasvattaneet vaihto-omaisuutta ja lisäävät epäkurantin vaihto-omaisuuden riskiä. Kasvava käyttöpääoma on pienentänyt yhtiön käytössä olevia rahoitusreservejä. Hankintahintojen nousun ennustetaan jatkuvan myös loppuvuoden aikana. Materiaalien saatavuusongelmien kestoa on hyvin vaikea arvioida.

 

Joihinkin projektitoimituksiin liittyy toimitusviiveitä mitkä voivat johtaa sopimussakkoihin tai luottotappiohin. Yhtiö neuvottelee projektitoimitusten viiveisiin liittyvien sopimusehtojen vaikutuksista kussakin projektissa erikseen.  

 

Telesten belgialainen tytäryhtiö on saanut verovuotta 2019 koskevan jälkiverotuspäätöksen, jonka kumoamista yhtiö on vaatinut. Yhtiö on kirjannut jälkiverotuspäätöksen mukaisen verovaikutuksen yhteensä 1,7 miljoonaa euroa toisen vuosineljänneksen tulokseen. Mikäli oikaisuvaatimusta ei hyväksytä, jälkiverotuspäätös johtaisi 2,1 miljoonan euron veronmaksuun ja vaikuttaisi maksuhetkellä yhtiön kassavirtaan.

 

Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle säännöllisesti.

 

Belgian jälkiverotuspäätöksen lisäksi katsauskaudella ei ollut vireillä muita sellaisia oikeudenkäyntejä tai oikeudellisia menettelyjä, joilla olisi ollut oleellista merkitystä konsernin toiminnalle.

 

 

Konsernirakenne

 

Emoyhtiöllä on sivuliike Hollannissa sekä tytäryhtiöt 14 maassa Suomen ulkopuolella. Teleste Information Solutions Oy osti italialaisen Ermetris S.r.l. -teknologiayhtiön tammikuussa. Ermetris vahvistaa Telesten asemaa toimittajana Italian markkinalla.

 

 

Osakkeet ja osakepääoman muutokset

 

Yhtiökokouksen antaman valtuutuksen puitteissa Teleste Oyj:n hallitus päätti 9.3.2022 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Teleste-konsernin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2018 ansaintajakson 2019-2021 palkkion maksamiseksi. Osakeannissa luovutettiin 10 512 yhtiön hallussa olevaa Teleste Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti 18.3.2022.

 

Tianta Oy oli 30.6.2022 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 25,1 % (25,0 %) omistusosuudella.

 

Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 3,75 (4,47) euroa ja korkeimmillaan 5,76 (6,66) euroa. Päätöskurssi 30.6.2022 oli 3,80 (6,22) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5 387 (5 744). Ulkomaisten ja hallintarekisteröityjen omistajien omistuksen määrä oli 4,4 % (4,3 %) osakekannasta. Telesten osakkeen vaihto Nasdaq Helsingin pörssissä 1.1.-30.6.2022 oli 4,2 (9,8) miljoonaa euroa. Katsauskaudella pörssin kautta vaihdettiin 0,9 (1,8) miljoonaa kappaletta Telesten osaketta.

 

Kesäkuun lopussa konsernin hallussa oli omia osakkeita 757 682 (768 194) kappaletta, kaikki emoyhtiö Teleste Oyj:n hallussa. Konsernin omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 4,0 % (4,0 %).

 

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 30.6.2022 oli 6.966.932,80 euroa jakautuen 18 985 588 osakkeeseen.

 

Katsauskauden lopussa voimassa olleet valtuutukset:

- Hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

- Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.

- Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.

- Valtuutukset ovat voimassa 5.10.2023 asti.

 

 

Yhtiökokouksen päätökset

 

Teleste Oyj:n 6.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 8.4.2022 ja osinko maksettiin 19.4.2022.

 

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin Jussi Himanen, Vesa Korpimies, Mirel Leino-Haltia, Timo Luukkainen, Heikki Mäkijärvi ja Kai Telanne. Yhtiökokouksen jälkeen 6.4.2022 pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Luukkainen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mirel Leino-Haltia sekä jäseniksi Jussi Himanen ja Vesa Korpimies.

 

Hallituksen jäsenten palkkiot päätettiin pitää ennallaan eli päätettiin maksaa vuosipalkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle 66 000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 33 000 euroa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivan hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 49 000 euroa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä ja loppuosa suoritetaan rahana. Hallituksen jäsenille ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa niistä tarkastusvaliokunnan kokouksista, joihin he osallistuvat.

 

Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Markku Launiksen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

 

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön palkitsemisraportin vuodelta 2021.

 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

 

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.

 

Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.

 

Yhtiökokouksen päättämät valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutukset kumoavat aiemmin myönnetyt valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

 

 

Toimintaympäristö vuonna 2022

 

Tietoliikenneoperaattoreiden laajakaistapalvelujen kysyntä jatkaa kasvuaan. COVID-19-pandemian aikana laajakaistaliikenne on kasvanut voimakkaasti etätyön ja etäkoulutuksen yleistyttyä sekä suoratoistoviihdepalvelujen kulutuksen kasvun myötä. On oletettavaa, että osa pandemian aikaisesta kasvusta jää pysyväksi ilmiöksi ja näin ollen ylläpitää verkkoinvestointeja, kun pandemiarajoitukset poistuvat. Euroopan kaapelioperaattorit ovat pystyneet kilpailukykyisesti vastaamaan kysynnän kasvuun investoituaan viime vuosien aikana DOCSIS 3.1 -standardin mukaisiin 1,2 GHz:n taajuusalueen verkkopäivityksiin. Investoinnit HFC-verkkoinfrastruktuuriin jatkuvat edelleen.

 

Vuoden 2022 aikana oletamme uuden sukupolven tilaajaverkkopäivitysten laajenevan Euroopassa. DOCSIS 3.1 -standardin mukainen hajautetun arkkitehtuurin tuotetarjonta ja edistyneimpien operaattorien integraatio ja testaukset ovat niin pitkällä, että verkkopäivityksiä voidaan lisääntyvässä määrin tehdä näillä ratkaisuilla.

 

Kaapeliverkkotoimiala on luonut tiekartan myös seuraavan sukupolven DOCSIS 4.0 -standardista. Tämä seuraava teknologiasukupolvi mahdollistaa kotitalouksille jopa 10 gigabitin laajakaistayhteyksiä olemassa olevaa koaksiaalikaapelointia hyödyntäen. DOCSIS 4.0 mahdollistaa kaapeliverkkoinfrastruktuurin kilpailukyvyn optiseen kuituun verrattuna vuosiksi eteenpäin. Oletamme että erityisesti Pohjois-Amerikan operaattorit tulevat investoimaan vahvasti DOCSIS 4.0 -tuotteiden tullessa markkinoille vuodesta 2023 alkaen, kun taas Euroopassa operaattorit tulevat osittain siirtymään kuituinvestointeihin, jotta ylläpitävät etumatkansa muihin kiinteän verkon kilpailijoihin verrattuna.

 

Telesten DOCSIS 4.0 -standardin mukaisten 1,8 GHz verkkotuotteiden tuotekehityshankkeet ovat meneillään, ja passiivituotteiden käyttöönotto voi alkaa vuoden 2022 aikana, minkä jälkeen vuodesta 2023 alkaen on valmius vahvistimien päivityksen aloitukseen.

 

Kasvavat kaupunkiympäristöt ja niiden turvallisuus, lisääntyvä ympäristöystävällinen joukkoliikenne, sekä arkea helpottavien älykkäiden digitaalisten järjestelmien yleistyminen luovat tulevina vuosina pohjaa kasvavalle liiketoiminnalle videovalvonnan ja joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien alueella.

 

Joukkoliikenneoperaattoreiden sekä muiden viranomaisten tulee varmistaa palvelujen ja infrastruktuurin häiriötön toiminta sekä ihmisten turvallisuus. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmät kehittyvät jatkuvasti entistä älykkäämmiksi ja reaaliaikaisiksi. Videovalvontaratkaisujen älykkyys lisääntyy ja markkinoille on syntynyt kysyntää kokonaisvaltaisille tilannekuvajärjestelmille, missä videon lisäksi hallitaan muita sensoritason tietovirtoja ja automatisoidaan toimintaprosesseja poikkeustilanteissa.

 

Pandemian ohella globaalit komponentti- ja materiaalisaatavuusongelmat vaikuttivat vuonna 2021 negatiivisesti joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien markkinan kehitykseen. Markkinan arvioidaan kuitenkin kääntyvän uudelleen kasvuun vuoden 2022 aikana, olettaen että komponentti- ja materiaalisaatavuus ei rajoita kasvua. Kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää Telesteltä jatkuvia tuotekehitysinvestointeja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin, ja näissä ohjelmistojärjestelmien osuus jatkaa kasvuaan. Projektien hallinnan ja operatiivisen tehokkuuden parantaminen liiketoiminnassa on välttämätöntä. Komponenttien saatavuusongelmat ja uusien sopimusten hintaehdot vaativat erityistä huomiota vuoden 2022 aikana.

 

 

Näkymät vuodelle 2022

 

Teleste arvioi vuoden 2022 liikevaihdon saavuttavan vuoden 2021 liikevaihdon tason ja vuoden 2022 oikaistun liiketuloksen jäävän edellisvuotta merkittävästi alemmaksi. Vuoden 2021 liikevaihto oli 144,0 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 5,5 miljoonaa euroa.

 

Pahentuneella komponenttipulalla, kustannusten nousulla ja USD-kurssin vahvistumisella on merkittäviä negatiivisia vaikutuksia yhtiön operatiiviseen toimintaan ja tulokseen.

 

 

10. päivänä elokuuta 2022

 

Teleste Oyj  Esa Harju

Hallitus  Toimitusjohtaja 

 

 

 


Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti siten kuin EU on sen hyväksynyt käyttäen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2022 voimaantulleita uusia ja muutettuja standardeja. Katsaus on tilintarkastamaton.
 

KONSERNIN TULOSLASKELMA (TEUR)

4-6/2022

4-6/2021

Muutos %

1-12/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

38 358

35 782

7,2 %

143 966

 

Liiketoiminnan muut tuotot

186

365

-49,2 %

5 209

 

Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut

-20 013

-16 384

22,2 %

-67 672

 

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

-11 371

-12 233

-7,0 %

-46 825

 

Poistot

-1 852

-1 764

5,0 %

-7 566

 

Muut liiketoiminnan kulut

-5 115

-4 632

10,4 %

-18 399

Liiketulos

193

1 135

-83,0 %

8 714

 

 

 

 

 

 

 

Rahoitustuotot

428

243

75,9 %

1 091

 

Rahoituskulut

-368

-295

24,9 %

-767

Tulos rahoituserien jälkeen

252

1 083

-76,7 %

9 037

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulos ennen veroja

252

1 083

-76,7 %

9 037

 

 

 

 

 

 

 

Välittömät verot

-1 755

-286

514,3 %

-2 107

 

 

 

 

 

 

Kauden tulos

-1 503

798

-288,4 %

6 930

 

 

 

 

 

 

Jakautuminen

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

-1 444

804

-279,7 %

7 089

 

Määräysvallattomille omistajille

-58

-6

n/a

-159

 

 

-1 503

798

-288,4 %

6 930

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu

 

 

 

 

osakekohtainen tulos:

 

 

 

 

 

laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR)

-0,08

0,04

-279,6 %

0,39

 

laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR)

-0,08

0,04

-279,7 %

0,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laaja tuloslaskelma (tEUR)

 

 

 

 

Kauden tulos

-1 503

798

-288,4 %

6 930

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti

 

 

 

 

Muuntoero

-425

225

-289,0 %

620

Käyvän arvon rahasto

672

0

n/a

1

Kauden laaja tulos

-1 255

1 022

-222,8 %

7 552

 

 

 

 

 

 

Jakautuminen

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

-1 206

1 032

-216,8 %

7 691

 

Määräysvallattomille omistajille

-50

-10

n/a

-140

 

 

-1 255

1 022

-222,8 %

7 552

 

 

 

 

 

 

Konsernin tuloslaskelma

1-6/2022

1-6/2021

Muutos %

1-12/2021

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

76 321

72 792

4,8 %

143 966

 

Liiketoiminnan muut tuotot

279

3 955

-92,9 %

5 209

 

Materiaalikäyttö ja ostetut palvelut

-38 563

-34 289

12,5 %

-67 672

 

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

-23 604

-24 321

-2,9 %

-46 825

 

Poistot

-3 644

-3 503

4,0 %

-7 566

 

Muut liiketoiminnan kulut

-10 497

-8 804

19,2 %

-18 399

Liiketulos

293

5 830

-95,0 %

8 714

 

 

 

 

 

 

 

Rahoitustuotot

624

559

11,6 %

1 091

 

Rahoituskulut

-536

-493

8,9 %

-767

Tulos rahoituserien jälkeen

381

5 897

-93,5 %

9 037

 

 

 

 

 

 

Tulos ennen veroja

381

5 897

-93,5 %

9 037

 

 

 

 

 

 

 

Välittömät verot

-1 779

-1 423

25,1 %

-2 107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauden tulos

-1 398

4 474

-131,2 %

6 930

 

 

 

 

 

 

Jakautuminen

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

-1 316

4 560

-128,9 %

7 089

 

Määräysvallattomille omistajille

-82

-86

n/a

-159

 

 

-1 398

4 474

-131,2 %

6 930

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu

 

 

 

 

osakekohtainen tulos:

 

 

 

 

 

laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR)

-0,07

0,25

-128,8 %

0,39

 

laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR)

-0,07

0,25

-128,8 %

0,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laaja tuloslaskelma (tEUR)

 

 

 

 

Kauden tulos

-1 398

4 474

-131,2 %

6 930

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti

 

 

 

 

Muuntoero

-492

415

-218,5 %

620

Käyvän arvon rahasto

929

0

n/a

1

Kauden laaja tulos

-961

4 889

-119,7 %

7 552

 

 

 

 

 

 

Jakautuminen

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

-891

4 966

-117,9 %

7 691

 

Määräysvallattomille omistajille

-70

-76

n/a

-140

 

 

-961

4 889

-119,7 %

7 552

 

TASE (TEUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitkäaikaiset varat

30.6.2022

30.6.2021

Muutos %

31.12.2021

 

Aineettomat hyödykkeet

15 705

13 178

19,2 %

14 047

 

Liikearvo

30 802

30 642

0,5 %

30 707

 

Aineelliset hyödykkeet

13 722

10 145

35,3 %

11 284

 

Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat

458

749

-38,9 %

458

 

Laskennallinen verosaaminen

2 716

1 797

51,2 %

1 700

 

 

63 403

56 511

12,2 %

58 195

Lyhytaikaiset varat

 

 

 

 

 

Vaihto-omaisuus

35 983

25 720

39,9 %

29 177

 

Myyntisaamiset ja muut saamiset

37 703

30 090

25,3 %

33 493

 

Tuloverosaaminen

350

350

-0,1 %

259

 

Rahavarat

9 137

21 987

-58,4 %

14 100

 

 

83 174

78 147

6,4 %

77 029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varat yhteensä

146 577

134 658

8,9 %

135 224

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma ja velat

 

 

 

 

 

Osakepääoma

6 967

6 967

0,0 %

6 967

 

Muu oma pääoma

58 648

58 802

-0,3 %

61 843

 

 

65 615

65 769

-0,2 %

68 809

 

Määräysvallattomat omistajat

110

244

-54,8 %

180

 

OMA PÄÄOMA

65 725

66 013

-0,4 %

68 990

 

 

 

 

 

 

Pitkäaikaiset velat

 

 

 

 

 

Laskennalliset verovelat

2 480

1 790

38,5 %

1 988

 

Korolliset velat

28 647

25 092

14,2 %

6 856

 

Korottomat pitkäaikaiset velat

190

781

-75,7 %

737

 

Varaukset

400

392

1,9 %

370

 

 

31 716

28 055

13,0 %

9 951

Lyhytaikaiset velat

 

 

 

 

 

Lyhytaikaiset korolliset velat

5 989

6 061

-1,2 %

21 193

 

Ostovelat ja muut korottomat velat

35 149

27 567

27,5 %

27 415

 

Saadut ennakot

4 191

5 289

-20,7 %

5 844

 

Tuloverovelka

728

661

10,2 %

868

 

Varaukset

3 078

1 012

204,0 %

962

 

 

49 136

40 590

21,1 %

56 283

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma ja velat yhteensä

146 577

134 658

8,9 %

135 224

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (TEUR)

1-6/2022

1-6/2021

Muutos %

 1-12/2021

Liiketoiminnan rahavirrat

 

 

 

 

 

Kauden tulos

-1 398

4 474

-131,2 %

6 930

 

Liiketoiminnan rahavirran oikaisut

658

4 495

-85,4 %

7 567

 

Muut rahoituserät

854

-145

-687,4 %

164

 

Maksetut korot ja muut rahoituskulut

-209

-882

-76,3 %

-300

 

Saadut korot ja osinkotuotot

61

4 298

-98,6 %

76

 

Maksetut verot

-621

 

n/a

-935

Liiketoiminnan nettorahavirta

-654

12 241

-105,3 %

13 502

Investointien rahavirrat

 

 

 

 

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-5 714

-2 643

116,2 %

-6 988

 

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit

31

39

-21,7 %

85

 

Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla

0

-3 749

-100,0 %

-3 749

 

Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla

-889

 

 

0

 

Investoinnit muihin sijoituksiin

0

0

n/a

-142

Investointien nettorahavirta

-6 573

-6 353

n/a

-10 795

Rahoituksen rahavirrat

 

 

 

 

 

Lainojen nostot

25 042

0

n/a

0

 

Lainojen takaisinmaksut

-19 337

-750

2478,3 %

-4 500

 

Rahoitusleasingvelkojan maksut

-1 015

-1 067

-4,9 %

-2 120

 

Maksetut osingot

-2 552

-2 330

9,5 %

-2 321

Rahoituksen nettorahavirta

2 139

-4 147

n/a

-8 942

 

 

 

 

 

 

Rahavarojen muutos

 

 

 

 

 

Rahavarat kauden alussa

14 100

20 225

-30,3 %

20 224

 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus

127

22

485,4 %

109

 

Kauden rahavirta

-5 089

1 741

-392,3 %

-6 234

 

Rahavarat kauden lopussa

9 137

21 987

-58,4 %

14 100

 

TUNNUSLUVUT

1-6/2022

1-6/2021

Muutos %

 1-12/2021

 

Liiketulos

293

5 830

-95,0 %

8 714

 

Osakekohtainen tulos, EUR

-0,07

0,25

-128,8 %

0,39

 

Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR

-0,07

0,25

-128,8 %

0,39

 

Osakekohtainen oma pääoma, EUR

3,46

3,48

-0,4 %

3,79

 

 

 

 

 

 

 

Oman pääoman tuotto

-4,2 %

13,9 %

-129,9 %

10,5 %

 

Sijoitetun pääoman tuotto

1,7 %

13,3 %

-87,4 %

10,2 %

 

Omavaraisuusaste

46,2 %

51,0 %

-9,5 %

53,3 %

 

Nettovelkaantumisaste

38,8 %

13,9 %

179,2 %

20,2 %

 

 

 

 

 

 

 

Investoinnit, tEUR

7 840

4 847

61,8 %

11 063

 

Investoinnit % liikevaihdosta

10,3 %

6,7 %

54,3 %

7,7 %

 

Tilauskanta, tEUR

139 054

84 196

65,2 %

108 635

 

Henkilöstö keskimäärin

867

865

0,3 %

863

 

 

 

 

 

 

 

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin (tuhansia)

18 986

18 986

0,0 %

18 986

 

  sis omat osakkeet

 

 

 

 

 

Kauden ylin kurssi, EUR

5,76

6,66

-13,5 %

6,66

 

Kauden alin kurssi, EUR

3,75

4,47

-16,1 %

4,47

 

Kauden keskikurssi, EUR

4,85

5,46

-11,2 %

5,46

 

 

 

 

 

 

 

Osakevaihto, milj kpl

0,9

1,8

-52,2 %

2,5

 

Osakevaihto, MEUR

4,2

9,8

-57,6 %

13,8

 

VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT

4-6/2022

4-6/2021

Muutos %

1-6/2022

1-6/2021

Muutos %

1-12/2021

Oikaistu liiketulos

339

1 135

-70,2 %

439

2 630

-83,3 %

5 514

Oikaistu osakekohtainen tulos, EUR

-0,07

0,04

-261,5 %

-0,06

0,07

-186,0 %

0,21

 

 

 

 

 

 

 

 

SILTALASKELMA

 

 

 

 

 

 

 

Liiketulos

193

1 135

-83,0 %

293

5 830

-95,0 %

8 714

Strategiset kehitysprojektit

146

0

n/a

146

0

n/a

0

Muu kerta-luonteinen erä

0

0

n/a

0

-3 200

-100,0 %

-3 200

Oikaistu liiketulos

339

1 135

-70,2 %

439

2 630

-83,3 %

5 514

 

 

 

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos

-1 444

804

-279,7 %

-1 316

4 560

-128,9 %

7 089

Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo

18 221

18 217

0,0 %

18 224

18 215

0,1 %

18 216

laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR)

-0,08

0,04

-279,6 %

-0,07

0,25

-128,8 %

0,39

 

 

 

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos

-1 444

804

-279,7 %

-1 316

4 560

-128,9 %

7 089

Strategiset kehitysprojektit

146

0

n/a

146

0

n/a

0

Muu kertaluonteinen erä

0

0

n/a

0

-3 200

-100,0 %

-3 200

Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo

18 221

18 217

0,0 %

18 224

18 215

0,1 %

18 216

Oikaistu osakekohtainen tulos

-0,07

0,04

-261,5 %

-0,06

0,07

-186,0 %

0,21

 

Omat osakkeet

 

 

 

 

 

 

Määrä

 

Osuus

Osuus

 

 

Kpl

 

osakkeista

äänistä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsernin omistuksessa/hallinnassa omia osakkeita 30.6.2022

757 682

 

3,99 %

3,99 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastuusitoumukset  (tEUR)

30.6.2022

30.6.2021

Muutos %

31.12.2021

 

 

 

 

 

 

Vuokra- ja leasingvastuut

922

927

-0,5 %

951

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johdannaissopimukset  (tEUR) kirjattu tulokseen ja taseeseen

 

 

 

 

 

Valuuttatermiinit, kohdearvo

25 502

20 317

25,5 %

18 128

 

Valuuttatermiinit, käypä arvo

932

211

342,6 %

360

 

Koronvaihtosopimukset

15 000

0

n/a

0

 

Koronvaihtosopimusten käypä arvo

309

0

n/a

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto lajeittain

 1-6/2022

1-6/2021

Muutos %

 1-12/2021

 

Tavaroiden myynti

64 773

60 740

6,6 %

120 220

 

Palvelut

11 548

12 052

-4,2 %

23 746

 

Yhteensä

76 321

72 792

4,8 %

143 966

 

 

 

 

 

 

 

 

30.6.2022

30.6.2021

Muutos %

31.12.2021

Tilauskanta

139 054

84 196

65,2 %

108 635

 

Informaatio per kvartaali (tEUR)

 4-6/22

 1-3/22

10-12/21

7-9/21

4-6/21

7/2021-6/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saadut tilaukset

46 804

59 936

51 480

44 137

43 861

202 357

 

Liikevaihto

38 358

37 964

38 858

32 316

35 782

147 495

 

Liiketulos

193

100

603

2 280

1 135

3 176

 

Liiketulos %

0,5 %

0,3 %

1,6 %

7,1 %

3,2 %

2,2 %

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  (tEUR)

A

Osakepääoma

B

Ylikurssirahasto

C

Muuntoerot

D

Kertyneet voittovarat

E

SVOP rahasto

F

Muut rahastot

G

Yhteensä

H

Määräysvallattomien omistajien osuus

I

Oma pääoma yhteensä

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Oma pääoma 1.1.2022

6 967

1 504

-1 392

58 588

3 140

2

68 809

180

68 990

Tilikauden tulos

 

 

 

-1 316

 

 

-1 316

-82

-1 398

Muut laajan tuloksen erät

 

 

-236

-268

 

929

425

12

437

Osingonjako

 

 

 

-2 552

 

 

-2 552

 

-2 552

Osakeperusteiset maksut

 

 

 

248

 

 

248

 

248

Oma pääoma 30.6.2022

6 967

1 504

-1 628

54 701

3 140

931

65 615

110

65 725

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma 1.1.2021

6 967

1 504

-1 557

52 716

3 140

0

62 770

319

63 090

Tilikauden tulos

 

 

 

4 560

 

 

4 560

-86

4 474

Muut laajan tuloksen erät

 

 

83

323

 

 

406

9

415

Osingonjako

 

 

 

-2 186

 

 

-2 186

 

-2 186

Osakeperusteiset maksut

 

 

 

220

 

 

220

 

220

Oma pääoma 30.6.2021

6 967

1 504

-1 474

55 633

3 140

0

65 770

243

66 013

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET  

Oman pääoman tuotto

Tilikauden tulos
------------------------------   * 100
Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto

Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut
-------------------------------   * 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden
aikana)

Omavaraisuusaste

 

Oma pääoma
----------------------------   * 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste

Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - korolliset saamiset
----------------------------   * 100
Oma pääoma

Osakekohtainen tulos

Emoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto
--------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

Osakekohtainen laimennettu tulos

Emoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden voitto
------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo

 

VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT

Teleste on alkanut raportoida vuoden 2019 alusta vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-standardien mukaisia. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskennassa ei huomioida vertailukelpoisuuteen vaikuttavia, tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia tuottoja tai kuluja, jotka syntyvät kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen tarkoituksena on parantaa vertailukelpoisuutta eivätkä ne korvaa muita IFRS-pohjaisia tunnuslukuja. Raportoitavat vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat oikaistu liiketulos ja oikaistu osakekohtainen tulos. Oikaistun liiketuloksen ja oikaistun osakekohtaisen tuloksen ulkopuolelle jäävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat olennaiset tavalliseen liiketoimintaan kuulumattomat erät. Oikaisuerät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.

 

Oikaistu liiketulos

Liiketulosta oikaistaan erällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena.

Oikaistu osakekohtainen tulos

Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden voitto oikaistuna kuluerällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena
-------------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

 

Suurimmat osakkeenomistajat osakemäärän mukaan  30.06.2022

 

 

 

 

Osakemäärä

% osakkeista

Tianta Oy

4 768 298

25,1

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

1 683 900

8,9

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

899 475

4,7

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

824 641

4,3

Teleste Oyj

757 682

4,0

Mariatorp Oy

750 000

4,0

Wipunen Varainhallinta Oy

700 000

3,7

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma

521 150

2,7

Valtion Eläkerahasto

500 000

2,6

OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto

240 408

1,3

 

Suurimmat osakkeenomistajat sektoreittain 30.06.2022

 

 

 

 

 

Osakkeenomistajat sektorin mukaan

Omistajien määrä

% osakkeen- omistajista

Osakkeet

%osakkeista

Kotitaloudet

5 084

94,4

4 834 405

25,5

Julkisyhteisöt

3

0,1

1 920 625

10,1

Rahoitus-ja vakuutuslaitokset

17

0,3

3 450 673

18,2

Yritykset

231

4,3

8 487 787

44,7

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

21

0,4

44 223

0,2

Ulkomaalaisomistus

31

0,6

247 875

1,3

 

 

 

 

 

Yhteensä

5 387

100,0

18 985 588

100,0

Joista hallintarekisteröityjä

9

0,2

581 159

3,1

 

 

Suurimmat osakkeenomistajat osakkeiden jakauman mukaan 30.06.2022

 

 

 

 

 

Osakemäärä

Omistajien määrä

% osakkeen- omistajista

Osakemäärä

% osakkeista

1-100

1 626

30,2

85 829

0,5

101-500

2 155

40,0

565 962

3,0

501-1 000

704

13,1

570 076

3,0

1 001-5 000

698

13,0

1 532 237

8,1

5 001-10 000

97

1,8

677 185

3,6

10 001-50 000

79

1,5

1 615 743

8,5

50 001-100 000

8

0,1

503 202

2,7

100 001-500 000

12

0,2

2 530 208

13,3

500 001-

8

0,1

10 905 146

57,4

 

 

 

 

 

Yhteensä

5 389

100,0

18 985 588

100,0

Hallintarekisteri

9

0,2

576 926

3,0

 

 

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Esa Harju, puh +358 2 2605 611

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com

 

 

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit