• news.cision.com/
  • Teleste Corporation/
  • Teleste Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.- 31.12.2021: Tilikauden liikevaihto vertailukauden tasolla, tilikauden oikaistu liiketulos parani, tilauskanta kasvoi edelleen. Komponenttipula haittasi liikevaihdon ja tuloksen kehittymistä.

Teleste Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.- 31.12.2021: Tilikauden liikevaihto vertailukauden tasolla, tilikauden oikaistu liiketulos parani, tilauskanta kasvoi edelleen. Komponenttipula haittasi liikevaihdon ja tuloksen kehittymistä.

Report this content

TELESTE OYJ           TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 10.2.2022   KLO 8:30


TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.- 31.12.2021


TILIKAUDEN LIIKEVAIHTO VERTAILUKAUDEN TASOLLA, TILIKAUDEN OIKAISTU LIIKETULOS PARANI, TILAUSKANTA KASVOI EDELLEEN. KOMPONENTTIPULA HAITTASI LIIKEVAIHDON JA TULOKSEN KEHITTYMISTÄ.


Tammi-joulukuu 2021

- Liikevaihto oli 144,0 (145,0) miljoonaa euroa, laskua 0,7 %
- Oikaistu liiketulos oli 5,5 (5,1) miljoonaa euroa, kasvua 8,8 %
- Liiketulos oli 8,7 (4,5) miljoonaa euroa, kasvua 93,0 %
- Osakekohtainen tulos oli 0,39 (0,16) euroa, kasvua 137,4 %
- Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli 0,39 (-0,43) euroa
- Liiketoiminnan rahavirta, lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli 13,5 (13,1) miljoonaa euroa, kasvua 3,3 %
- Saadut tilaukset olivat 175,5 (148,8) miljoonaa euroa, kasvua 17,9 %

Hallitus ehdottaa, että osinkona jaetaan 0,14 (0,12) euroa ulkona oleville osakkeille.


Vuoden 2021 neljäs vuosineljännes

- Liikevaihto oli 38,9 (39,2) miljoonaa euroa, laskua 0,9 %
- Oikaistu liiketulos oli 0,6 (1,3) miljoonaa euroa, laskua 52,7 %
- Liiketulos oli 0,6 (1,3) miljoonaa euroa, laskua 52,7 %
- Osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,05) euroa, laskua 34,2 %
- Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli 0,03 (0,14) euroa, laskua 74,5 %
- Liiketoiminnan rahavirta, lopetetut toiminnot mukaan lukien, oli -1,8 (4,6) miljoonaa euroa, laskua 138,1 %
- Saadut tilaukset olivat 51,5 (43,2) miljoonaa euroa, kasvua 19,2 %
- Tilauskanta kauden lopussa oli 108,6 (77,1) miljoonaa euroa, kasvua 40,9 %

Tässä tilinpäätöskatsauksessa esitetyt tuloslaskelmaan liittyvät luvut sisältävät vain jatkuvat toiminnot, jollei toisin ole erikseen mainittu. Taseeseen ja rahavirtaan liittyvät luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.


Näkymät vuodelle 2022

Teleste arvioi vuoden 2022 liikevaihdon ylittävän vuoden 2021 liikevaihdon ja vuoden 2022 oikaistun liiketuloksen ylittävän vuoden 2021 oikaistun liiketuloksen. Vuoden 2021 liikevaihto oli 144,0 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 5,5 miljoonaa euroa.

Komponenttipula ja komponenttien hintojen korotukset aiheuttavat kasvavaa epävarmuutta tilikaudella 2022 vaikuttaen ennen kaikkea ensimmäisellä vuosineljänneksellä tuotantoon, liikevaihtoon ja oikaistuun liiketulokseen.


Toimitusjohtaja Esa Harjun kommentit:

”Vuosi 2021 oli jo toinen poikkeuksellinen vuosi. Pandemian suorasti ja epäsuorasti aiheuttamat haasteet jatkuivat, ja erityisesti komponentti- ja materiaalisaatavuuden ongelmat leimasivat päättynyttä vuotta. Jouduimme myös työskentelemään ison osan vuotta poikkeusoloissa, joissa asiakkaiden, kollegoiden ja muiden sidosryhmien fyysinen tapaaminen oli vaikeaa ja aika-ajoin mahdotonta.

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli vertailukauden tasolla, mutta oikaistu liiketulos laski vertailukaudesta. Saadut tilaukset kasvoivat sekä edelliseen neljännekseen että vertailukauteen verrattuna, ja tilauskanta oli uudella ennätystasolla vuoden lopussa.

Koko vuoden 2021 liikevaihto saavutti edellisen vuoden tason, ja oikaistu liiketulos ylitti edellisen vuoden oikaistun liiketuloksen.

Tietoliikenneoperaattorit jatkoivat investointejaan tilaajaverkkoihin, ja uuden sukupolven tuotteiden osuus tilauksista ja liikevaihdosta on kasvussa. Olemme järjestelmällisesti pystyneet lisäämään aktiviteetteja Pohjois-Amerikan operaattoreiden kanssa sekä hajautetun verkkoarkkitehtuurin että DOCSIS 4.0 tuotteiden kehittämisessä ja validoinnissa, ja tämä työ laajenee edelleen vuoden 2022 aikana. Uskomme olevamme edelläkävijöitä DOCSIS 4.0 standardin mukaisten vahvistimien kehittämisessä.

Myös videovalvonta- ja joukkoliikenteen informaatiojärjestelmissä asiakkaiden investoinnit jatkuivat ja tilauskanta vahvistui uudelle ennätystasolle loppuvuoden aikana. Asiakkaille tehtävien tuotekehitysprojektien määrä oli korkea, mikä poikkeusolojen kanssa johti myös ennakoitua korkeampiin resurssointitarpeisiin ja ylimääräisiin projektikuluihin. Tuotantotilojen laajennushanke Littoisissa eteni suunnitellusti ja odotamme laajennuksen valmistuvan vuoden 2022 loppupuolella.

Komponenttien saatavuusongelmat ja hinnankorotukset vaikuttivat suureen osaan liiketoimintaa myös vuoden viimeisen neljänneksen aikana, emmekä usko haasteiden hellittävän lyhyellä tähtäimellä. Vuosi 2022 tulee hyvin todennäköisesti kokonaisuudessaan olemaan edelleen tässä suhteessa hyvin haastavaa aikaa koska toimituskykyä ja komponenttien hintakehitystä on hankala ennustaa.

Jukka Rinnevaaran toimikausi Telesten toimitusjohtajana päättyi 31.12.2021. Haluan lämpimästi kiittää Jukkaa hänen pitkäaikaisesta työstään yhtiön eteen. Minulle on kunnia jatkaa strategiamme kehittämistä asiakkaidemme tarpeiden pohjalta tästä eteenpäin.”


Konsernin liiketoiminta loka-joulukuu 2021

Avainluvut10-12/202110-12/2020Muutos
Liikevaihto, M€38,939,2-0,9 %
Oikaistu liiketulos, M€ 1)0,61,3-52,7 %
Oikaistu liiketulos, % 1)1,6 %3,3 % 
Liiketulos, M€0,61,3-52,7 %
Liiketulos %1,6 %3,3 % 
Kauden tulos0,60,9-34,4 %
Kauden tulos, M€ 2)0,62,4-75,7 %
Tulos per osake, €0,030,05-34,2 %
Tulos per osake, € 2)0,030,14-74,5 %
Liiketoiminnan rahavirta, M€ 2)-1,84,6-138,1 %
Saadut tilaukset, M€51,543,2+19,2 %

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku, joka on määritelty raportin taulukko-osassa.
2) Lopetetut toiminnot mukaan lukien

Konsernin neljännen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 51,5 (43,2) miljoonaa euroa kasvaen 19,2 % vertailukaudesta. Tilaukset kasvoivat tilaajaverkkotuotteissa sekä joukkoliikenteen informaatio- ja videovalvontaratkaisuissa. Liikevaihto saavutti vertailukauden tason ja oli 38,9 (39,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi tilaajaverkkotuotteissa, mutta laski joukkoliikenteen informaatio- ja videovalvontaratkaisuissa.

Materiaali- ja tuotantopalvelujen kulut laskivat 4,9 % ja olivat 18,9 (19,9) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 0,7 % ollen 12,1 (12,0) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 16,2 % ja olivat 5,5 (4,7) miljoonaa euroa. Poistot kasvoivat 8,3 % ollen 2,1 (2,0) miljoonaa euroa. Oikaistu liiketulos laski 52,7 % ollen 0,6 (1,3) miljoonaa euroa eli 1,6 % (3,3 %) liikevaihdosta. Raportointikauteen ja vertailukauteen ei kohdistunut liiketuloksen oikaisueriä. Oikaistua liiketulosta laskee kohonneet liiketoiminnan muut kulut, poistot ja henkilöstökulut. Nettorahoituserät olivat 0,1 (-0,4) miljoonaa euroa. Verot olivat 0,2 (0,0) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,05) euroa laskien 34,2 % ja osakekohtainen tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien oli 0,03 (0,14) euroa laskien 74,5 %. Liiketoiminnan rahavirta lopetetut toiminnot mukaan lukien oli -1,8 (4,6) miljoonaa euroa, laskua 138,1 % johtuen kasvusta nettokäyttöpääomassa, jota nosti kasvu myyntisaamisissa ja vaihto-omaisuudessa.

Tuotekehitysmenot olivat 2,8 (2,3) miljoonaa euroa eli 7,3 % (5,7 %) konsernin liikevaihdosta. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 1,8 (0,9) miljoonaa euroa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 1,1 (1,1) miljoonaa euroa. Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin ja seuraavan sukupolven vahvistimiin (mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut), tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatiojärjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin.


Konsernin liiketoiminta tammi-joulukuu 2021

Avainluvut1-12/20211-12/2020Muutos
Liikevaihto, M€144,0145,0-0,7 %
Oikaistu liiketulos, M€ 1)5,55,1+8,8 %
Oikaistu liiketulos, % 1)3,8 %3,5 % 
Liiketulos, M€8,74,5+93,0 %
Liiketulos, %6,1 %3,1 % 
Tilikauden tulos, M€6,92,8+149,6 %
Tilikauden tulos, M€ 2)6,9-8,0 
Tulos per osake, €0,390,16+137,4 %
Tulos per osake, € 2)0,39-0,43 
Liiketoiminnan rahavirta, M€ 2)13,513,1+3,3 %
Nettovelkaantumisaste, % 2)20,2 %17,0 % 
Omavaraisuusaste, % 2)53,3 %48,8 % 
Saadut tilaukset, M€175,5148,8+17,9 %
Tilauskanta, M€108,677,1+40,9 %
Henkilöstö kauden lopussa847858-1,3 %

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku, joka on määritelty raportin taulukko-osassa.
2) Lopetetut toiminnot mukaan lukien

Konsernin saadut tilaukset kasvoivat 17,9 % ollen 175,5 (148,8) miljoonaa euroa. Tilaukset kasvoivat sekä tilaajaverkkotuotteissa että joukkoliikenteen informaatio- ja videovalvontaratkaisuissa. Tilauskanta kasvoi vertailukauden lopusta 40,9 % ja oli tilikauden lopussa 108,6 (77,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto saavutti edellisen tilikauden tason ja oli 144,0 (145,0) miljoonaa euroa.

Materiaali- ja tuotantopalvelujen kulut laskivat 6,1 % ja olivat 67,7 (72,0) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 3,7 % ja olivat 46,8 (45,2) miljoonaa euroa. Poistot kasvoivat 4,5 % ollen 7,6 (7,2) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 3,3 % ollen 18,4 (17,8) miljoonaa euroa. Oikaistu liiketulos kasvoi 8,8 % ja oli 5,5 (5,1) miljoonaa euroa eli 3,8 % (3,5 %) liikevaihdosta. Liiketulos oli 8,7 (4,5) miljoonaa euroa kasvaen 93,0 %. Liiketulos sisältää kertaluonteisen 3,2 miljoonan euron vakuutuskorvauksen, joka on raportoitu oikaisueränä.

Nettorahoituserät olivat 0,3 (-0,8) miljoonaa euroa. Rahoituseriä paransivat valuuttasuojien positiivinen arvonkehitys. Konsernin tuloverot olivat 2,1 (0,9) miljoonaa euroa ja laskennallinen veroaste 23,3 % (24,6 %). Osakekohtainen tulos oli 0,39 (0,16) euroa kasvaen 137,4 % ja osakekohtainen tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien oli 0,39 (-0,43) euroa. Liiketoiminnan rahavirta lopetetut toiminnot mukaan lukien oli 13,5 (13,1) miljoonaa euroa kasvaen 3,3 %. Liiketoiminnan rahavirran kasvuun vaikutti ensisijaisesti tilikauden tuloksen kasvu.

Tuotekehitysmenot olivat 11,3 (10,8) miljoonaa euroa eli 7,9 % (7,4 %) konsernin liikevaihdosta. Tuotekehitysmenoja aktivoitiin 5,7 (3,9) miljoonaa euroa. Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistot olivat 4,1 (3,4) miljoonaa euroa.


Henkilöstö ja organisaatio tammi-joulukuu 2021

Konsernin jatkuvien toimintojen palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 863 (856) henkilöä. Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli 847 (858) henkilöä, joista ulkomailla työskenteli 45 % (47 %). Euroopan ulkopuolella työskenteli noin 3 % (3 %) konsernin henkilöstöstä.

Henkilöstökulut olivat 46,8 (45,2) miljoonaa euroa kasvaen 3,7 % vertailuvuodesta. Henkilöstökulujen kasvuun vaikuttivat keskimääräisen henkilömäärän nousu, palkankorotukset ja COVID-19 pandemian vuoksi vertailuvuonna toteutetut henkilöstön lomautukset. Lisäksi lyhyen aikavälin tulosperusteiset palkkiot kasvoivat vertailuvuodesta.

Investoinnit ja tuotekehitys tammi-joulukuu 2021, lopetetut toiminnot mukaan lukien

Konsernin investoinnit olivat 11,1 (6,6) miljoonaa euroa eli 7,7 % (4,5 %) liikevaihdosta. Investoinneista 5,7 (3,9) miljoonaa euroa kohdistui tuotekehitykseen. IFRS 16 –standardin mukaisesti aktivoitujen vuokrasopimuksien arvo oli 3,5 (1,4 ) miljoonaa euroa ja muut käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 1,8 (1,3) miljoonaa euroa. Lopetettujen liiketoimintojen investoinnit olivat 0,8 miljoonaa euroa tilikaudella 2020.

Tuotekehitysprojektit painottuivat hajautettuun verkkoarkkitehtuuriin ja seuraavan sukupolven vahvistimiin (mukaan lukien USA:n markkinoille suunnatut ratkaisut), tilannekuva- ja videovalvontaratkaisuihin, matkustajaliikenteen informaatiojärjestelmiin sekä asiakaskohtaisiin projekteihin.


Rahoitus ja pääomarakenne tammi-joulukuu 2021, lopetetut toiminnot mukaan lukien

Liiketoiminnan rahavirta oli 13,5 (13,1) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirran kasvuun vaikutti ensisijaisesti tilikauden tuloksen kasvu.

Konsernilla oli 31.12.2021 korollista velkaa 28,0 (31,0) miljoonaa euroa, josta lyhytaikaisia pankkilainoja oli 19,5 miljoonaa euroa. Konsernin rahat ja pankkisaamiset olivat 14,1 (20,2) miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 53,3 % (48,8 %) ja nettovelkaantumisaste 20,2 % (17,0 %).

Teleste Oyj:llä on luottolimiitti- ja luottosopimukset yhteisarvoltaan 46,0 miljoonaa euroa. 30,0 miljoonan euron viisivuotinen luottosopimus erääntyy elokuussa 2022. Luottoa on lyhennetty 3,0 miljoonan euron vuotuisin lyhennyksin, ja viimeinen 18,0 miljoonan euron lyhennys tapahtuu elokuussa 2022. 10,0 miljoonan euron luottolimiittisopimus on voimassa elokuun loppuun 2022. Yhtiö ei ole käyttänyt luottolimiittiä tilikauden aikana. 6,0 miljoonan euron lainan maturiteetti on 4 vuotta ja takaisinmaksu suoritetaan tasalyhennyksin puolen vuoden välein elokuuhun 2024 mennessä. Käyttämättömiä sitovia valmiusluottoja oli katsauskauden lopussa 10,0 (21,5) miljoonaa euroa. Yhtiö on valmistellut prosessin elokuussa 2022 erääntyvän 18,0 miljoonan euron lainan uudelleenrahoittamiseksi vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen aikana. Kaikki nykyiset rahoittajat ovat alustavasti ilmaisseet osallistuvansa uudelleenrahoituksen tarjoamiseen.  


Lopetetut toiminnot

Saksassa toimineiden Cableway-yhtiöiden palveluliiketoiminta luokiteltiin IFRS 5:n (”Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot”) mukaisesti myytävänä olevaksi ja standardin mukaisesti Teleste raportoi Cableway-yhtiöiden liiketoiminnan lopetettuna liiketoimintona tilikaudella 2020. Liiketoiminnan myynti toteutui 2.11.2020 ja lopullinen kauppahinta toteutui tilinpäätöksessä 31.12.2020 raportoidun mukaisesti. Myyty palveluliiketoiminta ei vaikuttanut tilikauden 2021 tuloslaskelmaan. Tilikauden 2021 osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöskatsauksessa esitetyt tuloslaskelmaan liittyvät vertailukausien 2020 luvut sisältävät vain jatkuvat toiminnot, jollei toisin ole erikseen mainittu. Taseen ja rahavirtalaskelman vertailukauden luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.


Liiketoiminnan keskeiset riskit

Telesten päämarkkina-alue ja toiminta keskittyvät Eurooppaan, ja yhtiön tavoitteena on laajentaa liiketoimintaa Pohjois-Amerikassa. Telesten asiakkaina ovat tietoliikenneoperaattorit, joukkoliikenneoperaattorit, junavalmistajat sekä tietyt julkishallinnon organisaatiot ja viranomaiset.

Telesten strategiaan liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten se, ettei uusia liiketoimintamahdollisuuksia pystytä tunnistamaan tai hyödyntämään menestyksekkäästi. Yhtiön on pyrittävä ennakoimaan markkinoiden muutokset ja reagoimaan niihin. Teknologiset murrosvaiheet, kuten tietoliikenneoperaattoreiden siirtyminen uuden sukupolven hajautettuun verkko­arkkitehtuuriin tilaajaverkoissa, voivat muuttaa merkittävästi nykyisten toimittajien kilpailu­asemia ja houkutella markkinoille uusia kilpailijoita. Kiristyvä kilpailu voi johtaa myös kiristyvään hintakilpailuun mikä voi vaikuttaa liiketoiminnan kannattavuuteen. Oikeat teknologiavalinnat, tuotekehitysinvestoinnit ja niiden ajoitus ovat keskeisiä menestyksen kannalta. Tuotekehitys sisältää harkittuja riskejä, joiden toteutuessa tuotekehityspanostuksien arvo voi alentua. Liiketoiminnan laajentaminen uusille markkinoille on vaativaa. Yhtiön kasvupanostukset Pohjois-Amerikan markkinoille eivät välttämättä johda tavoiteltuihin tuloksiin.

Teknologia- ja tuoteliiketoiminnan asiakaskohtaiset ja integroidut ratkaisutoimitukset luovat hyvät kasvuedellytykset, mutta toimitusten resurssointi ja tekninen toteutus ovat vaativia, ja sisältävät näin ollen myös riskejä. Tietoliikenneoperaattorien verkkoinvestoinnit vaihtelevat teknologiakehityksen, verkkojen päivitystilanteen ja investointikyvyn mukaan. Uusien palvelutarjoajien lisäämä kilpailu saattaa heikentää operaattoreiden investointikykyä. Videovalvonta- ja informaatioratkaisujen kysyntä vaihtelee markkinoiden noustessa tai laskiessa, sekä pääasiakkaiden investointikyvyn mukaan. Kokonaisvaltaiset järjestelmä- tai projektitoimitukset saattavat olla kooltaan suuria ja ajoittua useille vuosille, minkä vuoksi projektien tarjouslaskenta ja hallinta ovat vaativia ja sisältävät riskejä. Telesten tuotteissa ja ratkaisuissa hyödynnetään erilaisia teknologioita, joiden soveltamiseen liittyviä immateriaalioikeuksia eri osapuolet voivat tulkita eri tavoin. Tulkintaerimielisyydet voivat johtaa kalliisiin selvityksiin tai oikeudenkäynteihin. Asiakkaiden vaatimukset tuotteiden suorituskyvystä, kestävyydestä vaativissa olosuhteissa ja yhteensopivuudesta integroiduissa kokonaisuuksissa ovat huomattavan korkeita. Huolellisesta suunnittelusta ja laadunvarmistuksesta huolimatta, monimutkaiset tuotteet ja ratkaisut voivat vikaantua asiakkaan käyttöympäristössä ja johtaa kalliisiin korjausvelvoitteisiin. Teleste on sitoutunut asiakkaiden korkeisiin laatu- ja toimitusvaatimuksiin myös palveluliiketoiminnassa, mikä edellyttää toimivaa palveluprosessin ohjausjärjestelmää ja jatkuvaa prosessikehitystä palvelujen laadun ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Tämä puolestaan vaatii oman ja alihankkijoiden henkilöstön osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Lisäksi oman henkilöstön ja alihankkijaverkoston kapasiteetin riittävyys ja käyttöasteet vaikuttavat palveluiden toimituskykyyn ja kannattavuuteen. Alihankkijoiden kustannukset voivat nousta nopeammin kuin Telesten on mahdollista nostaa palvelujen hintoja omille asiakkailleen.

Useat tietojärjestelmät ovat kriittisiä tuotteiden kehittämisessä, valmistamisessa ja toimittamisessa asiakkaille. Tietojärjestelmien ylläpitoon ja uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden ja palvelujen toimituskykyyn. Tietojärjestelmiin voi kohdistua myös ulkoisia kyberturvallisuusuhkia, joilta pyritään suojautumaan teknisin ratkaisuin ja henkilöstön turvallisuusosaamista lisäämällä. Teleste-konserniin voi kohdistua myös laittomia toimia ja petosyrityksiä, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi taloudelliseen tulokseen. Tällaisia riskejä pyritään minimoimaan kehittämällä edelleen hyviä hallintotapoja ja lisäämällä henkilöstön turvallisuusosaamista. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen, henkilöstön sitouttamiseen ja rekrytointeihin liittyy riskejä, jotka vaikuttavat kilpailukyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Luonnonilmiöt, onnettomuudet (kuten tulipalo tai tulva), sekä muut globaalit poikkeustilat kuten pandemiat saattavat heikentää erilaisten materiaalien tai komponenttien saatavuutta teollisuuden tilaus-toimitusketjussa tai keskeyttää oman valmistustoiminnan. Maailmantalouden kysyntävaihtelut voivat johtaa äkillisiin raaka-aineiden, komponenttien ja rahtien hinnankorotuksiin, joiden negatiivista vaikutusta bruttokatteeseen Teleste ei pysty eliminoimaan omien tuotteiden tai projektitoimitusten hinnankorotuksilla. Vuonna 2020 alkaneet raaka-aine- ja komponenttisaatavuuden haasteet ovat jatkuneet ja edelleen laajentuneet. Yhtiön arvion mukaan komponenttien saatavuuteen liittyvät riskit ja ongelmat voivat aiheuttaa edelleen merkittäviä toimitusviiveitä ja kannattavuushaasteita liiketoiminnalle. Geopoliittiset muutokset, kuten eri valtioiden asettamat tullit ja muutokset tai rajoitteet viennissä tai tuonnissa voivat vaikuttaa komponenttien hankintaketjuihin ja tuotteiden kannattavuuteen negatiivisesti. Useat tilaajaverkkoteknologioita tarjoavat kilpailijat ovat amerikkalaisia, joten euron kurssi suhteessa Yhdysvaltain dollariin vaikuttaa kilpailukykyyn. Erityisesti Yhdysvaltain dollarin ja Kiinan renminbin kurssikehitys suhteessa euroon vaikuttavat tuotekustannuksiin ja tulokseen. Lyhytaikaisilta valuuttariskeiltä yhtiö suojautuu valuuttatermiineillä ja optioilla.

COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen riskejä Telesten toimitusketjulle, yhtiön omalle toimintakyvylle, asiakkaiden toimintakyvylle sekä Telesten tuotteiden ja palvelujen kysynnälle. Tähän mennessä COVID-19–pandemian seurauksena operaattorit ovat rajanneet tai keskeyttäneet laajakaistaverkon rakennustöitä, ja osa joukkoliikenteen informaatioratkaisujen asiakkaista on joutunut sulkemaan tehtaitaan ja viivästämään projektejaan. Henkilöstömme ja oma tuotantomme ovat pysyneet pääosin toimintakykyisinä. Vaikka pandemian suorat vaikutukset Telesten toimintaan ovat toistaiseksi olleet rajallisia, elektroniikan komponenttien ja monien muiden materiaalien toimitusketjujen häiriöt ovat vaikuttaneet ja voivat edelleen vaikuttaa negatiivisesti Telesten toimituskykyyn.

Hallitus käy vuosittain läpi liiketoiminnan keskeiset riskit ja niiden hallinnan. Riskienhallinta on organisoitu osaksi liiketoiminta-alueiden strategista ja operatiivista toimintaa. Riskit raportoidaan tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle säännöllisesti.

Katsauskaudella ei ollut vireillä sellaisia oikeudenkäyntejä tai oikeudellisia menettelyjä, joilla olisi ollut oleellista merkitystä konsernin toiminnalle.


Konsernirakenne

Emoyhtiöllä on sivuliike Hollannissa sekä tytäryhtiöt 13 maassa mukaan lukien Suomi. Tilikauden aikana yhtiö yksinkertaisti konsernirakennetta fuusioimalla tytäryhtiöt Belgiassa sekä purkamalla alakonsernirakenteen Englannissa ja käynnistämällä kahden englantilaisen tytäryhtiön likvidointiprosessin.


Osakkeet ja osakepääoman muutokset

Yhtiökokouksen antaman valtuutuksen puitteissa Teleste Oyj:n hallitus päätti 10.3.2021 suunnatusta maksuttomasta osakeannista Teleste-konsernin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2018 ansaintajakson 2018-2020 palkkion maksamiseksi. Osakeannissa luovutettiin 8 225 yhtiön hallussa olevaa Teleste Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti 19.3.2021.

Tianta Oy oli 31.12.2021 suurin yksittäinen osakkeenomistaja 25,0 % (24,1 %) omistusosuudella.

Yhtiön osakekurssi oli katsauskaudella alimmillaan 4,47 (3,51) euroa ja korkeimmillaan 6,66 (5,78) euroa. Päätöskurssi 31.12.2021 oli 5,24 (4,49) euroa. Arvo-osuusjärjestelmän mukaan osakkaiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli 5 481 (5 863). Ulkomaalais- ja hallintarekisteröityjen omistuksien määrä oli 3,0 % (2,9 %). Telesten osakkeen vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.-31.12.2021 oli 13,8 (13,8) miljoonaa euroa. Katsauskaudella pörssin kautta vaihdettiin 2,5 (3,1) miljoonaa kappaletta Telesten osaketta. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsingin teknologiatoimialaluokassa.

31.12.2021 konsernilla oli 768 194 (776 419) omaa osaketta, kaikki emoyhtiö Teleste Oyj:n hallussa. Konsernin omistus katsauskauden lopun osakemäärästä oli 4,0 % (4,1 %).

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.12.2021 oli 6.966.932,80 euroa jakautuen 18 985 588 osakkeeseen.

Katsauskauden lopussa voimassa olleet valtuutukset:
- Hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.
- Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.
- Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.
- Valtuutukset ovat voimassa 6.10.2022 asti.


Yhtiökokouksen päätökset

Teleste Oyj:n 7.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 9.4.2021 ja osinko maksettiin 16.4.2021.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Teleste Oyj:n hallituksen jäseniksi valittiin Jussi Himanen, Vesa Korpimies, Mirel Leino-Haltia, Timo Luukkainen, Heikki Mäkijärvi ja Kai Telanne. Yhtiökokouksen jälkeen 7.4.2021 pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Luukkainen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Mirel Leino-Haltia sekä jäseniksi Jussi Himanen ja Vesa Korpimies.

Hallituksen jäsenten palkkiot päätettiin pitää ennallaan eli päätettiin maksaa vuosipalkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle 66 000 euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 33 000 euroa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivan hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 49 000 euroa. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 %:lla palkkion brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä ja loppuosa suoritetaan rahana. Hallituksen jäsenille ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ei makseta erillistä kokouspalkkiota. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa niistä tarkastusvaliokunnan kokouksista, joihin he osallistuvat.

Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Markku Launiksen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön palkitsemisraportin vuodelta 2020.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi hankkia enintään 1 200 000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta.

Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 1 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevaan enimmäismäärään.

Yhtiökokouksen päättämät valtuutukset ovat voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutukset kumoavat aiemmin myönnetyt valtuutukset päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Esa Harju aloitti toimitusjohtajana 1.1.2022. Yhtiö tiedotti hallituksen tekemästä toimitusjohtajanimityksestä pörssitiedotteella 3.11.2021.

Alstom on valinnut Telesten järjestelmätoimittajaksi merkittävään eurooppalaiseen junaprojektiin. Teleste tiedotti syntyneestä sopimuksesta pörssitiedotteella 5.1.2022. Sopimuksen kokonaisarvon odotetaan olevan noin 16-20 miljoonaa euroa. Projektin toteutus alkoi tammikuussa. Projektiin sisältyvien sarjatoimitusten odotetaan alkavan vuonna 2023 ja jatkuvan useita vuosia.


Toimintaympäristö vuonna 2022

Tietoliikenneoperaattoreiden laajakaistapalvelujen kysyntä jatkaa kasvuaan. COVID-19-pandemian aikana laajakaistaliikenne on kasvanut voimakkaasti etätyön ja etäkoulutuksen yleistyttyä sekä suoratoistoviihdepalvelujen kulutuksen kasvun myötä. On oletettavaa, että osa pandemian aikaisesta kasvusta jää pysyväksi ilmiöksi ja näin ollen ylläpitää verkkoinvestointeja, kun pandemiarajoitukset poistuvat. Euroopan kaapelioperaattorit ovat pystyneet kilpailukykyisesti vastaamaan kysynnän kasvuun investoituaan viime vuosien aikana DOCSIS 3.1 -standardin mukaisiin 1,2 GHz:n taajuusalueen verkkopäivityksiin. Investoinnit perinteiseen HFC-verkkoinfrastruktuuriin jatkuvat edelleen, mutta viime vuosia alhaisemmalla volyymillä.

Vuoden 2022 aikana oletamme uuden sukupolven tilaajaverkkopäivitysten laajenevan Euroopassa. DOCSIS 3.1 -standardin mukainen hajautetun arkkitehtuurin tuotetarjonta ja edistyneimpien operaattorien integraatio ja testaukset ovat niin pitkällä, että verkkopäivityksiä voidaan lisääntyvässä määrin tehdä näillä ratkaisuilla.

Kaapeliverkkotoimiala on luonut vision ja tiekartan myös seuraavan sukupolven DOCSIS 4.0 -standardista. Tämä seuraava teknologiasukupolvi mahdollistaa kotitalouksille jopa 10 gigabitin laajakaistayhteyksiä olemassa olevaa koaksiaalikaapelointia hyödyntäen. DOCSIS 4.0 mahdollistaa kaapeliverkkoinfrastruktuurin kilpailukyvyn optiseen kuituun verrattuna vuosiksi eteenpäin. Oletamme että erityisesti Pohjois-Amerikan operaattorit tulevat investoimaan vahvasti DOCSIS 4.0 -tuotteiden tullessa markkinoille, kun taas Euroopassa operaattorit tulevat osittain siirtymään kuituinvestointeihin, jotta ylläpitävät etumatkansa muihin kiinteän verkon kilpailijoihin verrattuna.

Telesten DOCSIS 4.0 -standardin mukaisten 1,8 GHz verkkotuotteiden tuotekehityshankkeet ovat meneillään, ja passiivituotteiden käyttöönotto voi alkaa vuoden 2022 aikana, minkä jälkeen vuodesta 2023 alkaen on valmius vahvistimien päivityksen aloitukseen.

Arvioimme tilaajaverkkotuotteiden ja -palveluiden vuoden 2022 liikevaihdon saavuttavan tai ylittävän vertailuvuoden liikevaihdon tason. Arvioon liittyy kuitenkin komponentti- ja materiaalisaatavuuden, pandemiatilanteen sekä asiakkaiden investointitasojen aiheuttamaa epävarmuutta. Komponenttien saatavuusongelmat ja hinnankorotukset vaativat erityistä huomiota myös vuoden 2022 aikana.

Kasvavat kaupunkiympäristöt ja niiden turvallisuus, lisääntyvä joukkoliikenne sekä arkea helpottavien älykkäiden digitaalisten järjestelmien yleistyminen luovat tulevina vuosina pohjaa kasvavalle liiketoiminnalle videovalvonnan ja joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien alueella.

Joukkoliikenneoperaattoreiden sekä muiden viranomaisten tulee varmistaa palvelujen ja infrastruktuurin häiriötön toiminta sekä ihmisten turvallisuus. Joukkoliikenteen informaatiojärjestelmät kehittyvät jatkuvasti entistä älykkäämmiksi ja reaaliaikaisiksi. Videovalvontaratkaisujen älykkyys lisääntyy ja markkinoille on syntynyt kysyntää kokonaisvaltaisille tilannekuvajärjestelmille, missä videon lisäksi hallitaan muita sensoritason tietovirtoja ja automatisoidaan toimintaprosesseja poikkeustilanteissa.

Pandemian ohella globaalit komponentti- ja materiaalisaatavuusongelmat vaikuttivat vuonna 2021 negatiivisesti joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien markkinan kehitykseen. Markkinan arvioidaan kuitenkin kääntyvän uudelleen kasvuun vuoden 2022 aikana, olettaen että komponentti- ja materiaalisaatavuus paranee. Kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää Telesteltä jatkuvia tuotekehitysinvestointeja uusiin älykkäisiin ratkaisuihin, ja näissä ohjelmistojärjestelmien osuus jatkaa kasvuaan. Projektien hallinnan ja operatiivisen tehokkuuden parantaminen liiketoiminnassa on välttämätöntä, ja pyrimme kannattavuuden parantamiseen tällä alueella.

Arvioimme videovalvonnan ja joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien vuoden 2022 liikevaihdon saavuttavan tai ylittävän vertailuvuoden liikevaihdon tason. Arvioon liittyy kuitenkin komponentti- ja materiaalisaatavuuden, pandemiatilanteen ja projektien ajoituksen aiheuttamaa epävarmuutta.


Näkymät vuodelle 2022

Teleste arvioi vuoden 2022 liikevaihdon ylittävän vuoden 2021 liikevaihdon ja vuoden 2022 oikaistun liiketuloksen ylittävän vuoden 2021 oikaistun liiketuloksen. Vuoden 2021 liikevaihto oli 144,0 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 5,5 miljoonaa euroa.

Komponenttipula ja komponenttien hintojen korotukset aiheuttavat kasvavaa epävarmuutta tilikaudella 2022 vaikuttaen ennen kaikkea ensimmäisellä vuosineljänneksellä tuotantoon, liikevaihtoon ja oikaistuun liiketulokseen.


9. päivänä helmikuuta 2022


Teleste Oyj           Esa Harju
Hallitus                ToimitusjohtajaTelesten vuosikertomus vuodelta 2021, joka sisältää tilintarkastetun tilinpäätöksen julkaistaan viikolla 11 2022. Yhtiö antaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään erillisenä kertomuksena, joka julkistetaan yhdessä toimintakertomuksen kanssa ja asetetaan samanaikaisesti saataville yhtiön internet-sivuille.

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. Tilinpäätös on tilintarkastettu.

KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR 10-12 10-12Muutos %
 20212020 
Jatkuvat toiminnot   
Liikevaihto38 85839 200-0,9 %
    
Liiketoiminnan muut tuotot390673-42,0 %
Materiaalit ja palvelut-18 885-19 850-4,9 %
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut-12 130-12 0460,7 %
Poistot-2 130-1 9678,3 %
Liiketoiminnan muut kulut-5 500-4 73416,2 %
Liikevoitto6031 274-52,7 %
    
Rahoitustuotot26616858,6 %
Rahoituskulut-118-518-77,1 %
Voitto ennen veroja751924-18,8 %
    
Tuloverot-166-34392,3 %
    
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista584890-34,4 %
    
Lopetetut toiminnot   
    
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista01 512-100,0 %
    
TILIKAUDEN TULOS5842 402-75,7 %
    
Voiton/Tappion jakautuminen   
Emoyhtiön omistajille6302 469-74,5 %
Määräysvallattomille omistajille-46-67-31,8 %
 5842 402-75,7 %
    
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos 
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR)0,030,14-74,5 %
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,030,14-74,5 %
    
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta jatkuvien toimintojen
tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:   
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR)0,030,05-34,2 %
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,030,05-34,2 %
    
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta lopetettujen toimintojen
tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:   
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR)0,000,08-100,0 %
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,000,08-100,0 %
    
Laaja tuloslaskelma, 1000 eur   
Kauden tulos5842 402-75,7 %
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti
Muuntoero516548-5,9 %
Käyvän arvon rahasto115-91,4 %
Kauden laaja tulos1 1012 965-62,9 %
    
Laajan tuloksen jakautuminen:   
Emoyhtiön omistajille1 1433 043-62,5 %
Määräysvallattomille omistajille-42-78 
 1 1012 965-62,9 %
    
KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR 1-12/2021 1-12/2020Muutos %
Jatkuvat toiminnot   
Liikevaihto143 966144 983-0,7 %
    
Liiketoiminnan muut tuotot5 2091 783192,1 %
Materiaalit ja palvelut-67 672-72 039-6,1 %
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut-46 825-45 1563,7 %
Poistot-7 566-7 2414,5 %
Liiketoiminnan muut kulut-18 399-17 8143,3 %
Liikevoitto8 7144 51693,0 %
    
Rahoitustuotot1 09183630,5 %
Rahoituskulut-767-1 670-54,1 %
Voitto ennen veroja9 0373 681145,5 %
    
Tuloverot-2 107-905132,9 %
    
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista6 9302 777149,6 %
    
Lopetetut toiminnot   
    
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista0-10 812 
    
TILIKAUDEN TULOS6 930-8 035 
    
Voiton/Tappion jakautuminen   
Emoyhtiön omistajille7 089-7 827 
Määräysvallattomille omistajille-159-209 
 6 930-8 035 
    
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos 
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR)0,39-0,43 
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,39-0,43 
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta jatkuvien toimintojen
tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:   
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR)0,390,16137,3 %
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,390,16137,4 %
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta lopetettujen toimintojen
tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:   
laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR)0,00-0,59 
laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,00-0,59 
    
Laaja tuloslaskelma, 1000 eur   
Kauden tulos6 930-8 035 
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisesti
Muuntoero620-606 
Käyvän arvon rahasto162-97,9 %
Kauden laaja tulos7 552-8 579 
    
Laajan tuloksen jakautuminen:   
Emoyhtiön omistajille7 691-8 344 
Määräysvallattomille omistajille-140-235 
 7 552-8 579 


KONSERNITASE, 1000 EUR   
 31.12.202131.12.2020Muutos %
PITKÄAIKAISET VARAT   
Aineettomat hyödykkeet14 04712 8169,6 %
Liikearvo30 70730 5020,7 %
Aineelliset hyödykkeet11 2849 05224,7 %
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat458698-34,4 %
Laskennallinen verosaaminen1 7002 203-22,8 %
PITKÄAIKAISET VARAT58 19555 2705,3 %
    
LYHYTAIKAISET VARAT   
Vaihto-omaisuus29 17728 2253,4 %
Myyntisaamiset ja muut saamiset33 49328 86716,0 %
Tuloverosaaminen259428-39,6 %
Rahat ja pankkisaamiset14 10020 224-30,3 %
LYHYTAIKAISET VARAT77 02977 745-0,9 %
    
Myytävänä olevat varat00n/a
    
VARAT135 224133 0151,7 %
    
Oma pääoma ja velat   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
Osakepääoma6 9676 9670,0 %
Ylikurssirahasto1 5041 5040,0 %
Muuntoerot-1 392-1 557-10,6 %
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot3 1403 1400,0 %
Muut rahastot20n/a
Kertyneet voittovarat58 58852 71611,1 %
Määräysvallattomien omistajien osuus180320-43,6 %
OMA PÄÄOMA68 99063 0909,4 %
    
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma6 85624 716-72,3 %
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma737832-11,4 %
Laskennallinen verovelka1 9881 51831,0 %
Pitkäaikaiset varaukset370119211,8 %
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA9 95127 184-63,4 %
    
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   
Ostovelat ja muut velat33 26033 893-1,9 %
Tuloverovelka868880-1,4 %
Lyhytaikaiset varaukset9621 711-43,8 %
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma21 1936 256238,7 %
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA56 28342 74131,7 %
    
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat00 
    
Velat yhteensä66 23469 925-5,3 %
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT135 224133 0151,7 %
    
    
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR   
 1.1.-31.12.1.1.-31.12.Muutos %
 20212020 
Liiketoiminnan rahavirrat   
Tilikauden voitto6 930-8 035 
Liiketoiminnan rahavirran oikaisut7 56723 322-67,6 %
Muut rahoituserät1640n/a
Maksetut korot ja muut rahoituskulut-300-993-69,8 %
Saadut korot ja osinkotuotot7633130,8 %
Maksetut verot-935-1 255-25,6 %
    
Liiketoiminnan nettorahavirta13 50213 0713,3 %
    
Investointien rahavirta   
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin-1 299-1 2147,0 %
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit85171-50,5 %
Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin-5 689-3 91645,3 %
Investoinnit muihin sijoituksiin-142-7784,7 %
Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla-3 7496 276-159,7 %
Investointien nettorahavirta-10 7951 239-970,9 %
    
Rahoituksen rahavirrat   
Lainojen nostot06 466-100,0 %
Lainojen takaisinmaksut-4 500-3 56926,1 %
Rahoitusleasingvelkojen maksut-2 120-3 794-44,1 %
Maksetut osingot-2 321-1 68537,8 %
Määräysvallattomien omistajien pääomasijoitus0349-100,0 %
Rahoituksen nettorahavirta-8 942-2 232300,6 %
    
Rahavarojen muutos   
Rahavarat 1.1.20 2248 249145,2 %
Valuuttakurssien muutosten vaikutus109-103 
Rahavarat 31.12.14 10020 224-30,3 %
    
    
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, 1000 eur
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  (tEUR)
AOsakepääoma
BYlikurssirahasto
CMuuntoerot
DKertyneet voittovarat
ESVOP rahasto
FMuut rahastot
GYhteensä
HMääräysvallattomien omistajien osuus
IOma pääoma yhteensä
 ABCDEFGHI
Oma pääoma 1.1.20216 9671 504-1 55852 7163 140062 77131963 090 
Tilikauden tulos   7 089  7 089-1596 930 
Muut laajan tuloksen erät  165436 160219622 
Osingonjako   -2 186  -2 186 -2 186 
Osakeperusteiset maksut   534  534 534 
Määräysvallattomien omistajien pääomasijoitukset   0  0 0 
Oma pääoma 31.12.20216 9671 504-1 39358 5903 140268 81018068 990 
           
Oma pääoma 1.1.20206 9671 504-1 59562 6183 140-6272 57420672 779 
Tilikauden tulos   -7 827  -7 827-209-8 035 
Muut laajan tuloksen erät  37-624 62-525-27-553 
Osingonjako   -1 821  -1 8210-1 821 
Osakeperusteiset maksut   370  3700370 
Määräysvallattomien omistajien pääomasijoitukset      0349349 
Oma pääoma 31.12.20206 9671 504-1 55852 7163 140062 77131963 090 


Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot 2021, 1000 eur
 SuomiPohjoismaatMuu EurooppaMuutLopetetut toiminnot, SaksaYhteensä
Liikevaihto sijaintimaan mukaan14 31217 426101 63110 5970143 966
Varat53 0411023 225127056 495
Investoinnit tilikaudella9 1331481 7668011 056
       
Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot 2020 1000 eur
 SuomiPohjoismaatMuu EurooppaMuutLopetetut toiminnot, SaksaYhteensä
Liikevaihto sijaintimaan mukaan14 43012 939106 43011 18356 291201 273
Varat48 3816483 587451053 067
Investoinnit tilikaudella3 1751032 3541508076 588


Informaatio per kvartaali (tEUR)10-12/217-9/214-6/211-3/2110-12/201-12/21 1-12/2020
        
Saadut tilaukset51 48044 13743 86136 04243 186175 519148 845
Liikevaihto38 85832 31635 78237 01039 200143 966144 983
Liiketulos6032 2801 1354 6951 2748 7144 516
Liiketulos %1,6 %7,1 %3,2 %12,7 %3,3 %6,1 %3,1 %
        
Liikevaihto lajeittain, jatkuvat toiminnot10-12/217-9/214-6/211-3/2110-12/201-12/21 1-12/2020
Tavaroiden myynti32 65126 82929 74031 00033 429120 220118 525
Palvelut6 2075 4876 0426 0105 77123 74626 458
Yhteensä38 85832 31635 78237 01039 200143 966144 983


Tilauskanta
Tuhatta euroa12/219/216/213/2112/20
Tilauskanta kauden lopussa108 63996 01784 19676 14277 086


Vakuudet ja vastuut, 1000 eur20212020Muutos %
Leasingvuokravastuut9519213,3 %
Termiinisopimusten kohde-etuuden arvo18 12818 515-2,1 %
Termiinisopimusten käypä arvo360-473 
Koronvaihtosopimukset00n/a
Koronvaihtosopimusten käypä arvo00n/a
Takaukset5 45011 055-50,7 %
    
Henkilöstö tilikauden lopussa20212020Muutos %
Tuotekehitys1971913,5 %
Tuotanto ja palvelut450461-2,4 %
Myynti, markkinointi ja tuotehallinta105112-6,5 %
Hallinto95941,0 %
Yhteensä847858-1,3 %


TUNNUSLUVUTIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Tuloslaskelma ja tase:20212020201920182017
Liikevaihto, Meur144,0145,0235,5250,3234,6
Muutos %-0,7 %-38,4 %-5,9 %6,7 %-9,6 %
Viennin ja ulkomaan toimintojen osuus, %90,1 %92,8 %93,3 %93,9 %94,3 %
Liiketulos, Meur8,74,50,89,7-7,5
% liikevaihdosta6,1 %3,1 %0,3 %3,9 %-3,2 %
Tulos rahoituserien jälkeen, Meur9,03,70,49,1-8,5
% liikevaihdosta6,3 %2,5 %0,2 %3,6 %-3,6 %
Tulos ennen veroja, Meur9,03,70,49,1-8,5
% liikevaihdosta6,3 %2,5 %0,2 %3,6 %-3,6 %
Tilikauden tulos, Meur6,9-8,0-1,76,8-9,1
% liikevaihdosta4,8 %-5,5 %-0,7 %2,7 %-3,9 %
Tuotekehitysmenot, Meur11,310,813,512,512,1
% liikevaihdosta7,9 %7,4 %5,7 %5,0 %5,1 %
Investoinnit, Meur11,16,613,07,07,5
% liikevaihdosta7,7 %4,5 %5,5 %2,8 %3,2 %
Korollinen vieras pääoma, Meur28,031,033,026,833,2
Oma pääoma, Meur69,063,172,877,271,4
Taseen loppusumma, Meur135,2133,0149,6159,0153,5
      
Henkilöstö ja tilauskanta:     
Henkilöstö keskimäärin8638561 3631 3931 492
Tilauskanta, Meur108,677,173,271,057,4
Saadut tilaukset, Meur175,5148,8237,6264,0262,9
      
Tunnusluvut:     
Oman pääoman tuotto-%10,5 %-11,8 %-2,2 %9,2 %-11,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto-%10,2 %-4,5 %1,6 %9,3 %-6,6 %
Omavaraisuusaste %53,3 %48,8 %49,5 %51,7 %48,3 %
Nettovelkaantumisaste %20,2 %17,0 %34,1 %5,9 %16,8 %
Osakekohtainen tulos, eur0,39-0,43-0,070,38-0,50
Osakekohtainen tulos laimennettuna, eur0,39-0,43-0,070,38-0,50
Osakekohtainen oma pääoma, eur3,793,464,004,253,94
      
VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT     
Oikaistu liiketulos, jatkuvat toiminnot5 5145 0668 8329 721-7 549
Oikaistu osakekohtainen tulos, EUR0,21-0,060,310,38-0,50
      
SILTALASKELMA     
Liiketulos, jatkuvat toiminnot8 7144 5161 8909 721-7 549
Rikoksesta johtuva kertaluonteinen erä006 94200
Liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä johtuvat kulut0550000
Muu kertaluonteinen erä-3 2000000
Oikaistu liiketulos, jatkuvat toiminnot5 5145 0668 8329 721-7 549
      
Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos7 089-7 827-1 3276 975-9 106
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo18 21618 20418 18118 12218 202
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR)0,39-0,43-0,070,38-0,50
      
Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos7 089-7 827-1 3276 975-9 106
Rikoksesta johtuva kertaluonteinen erä006 94200
Liiketoimintojen uudelleenjärjestelyistä johtuvat kulut0550000
Myyntitappio lopetetuista toiminnoista06 106000
Muu kertaluonteinen erä-3 2000000
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lkm. painotettu keskiarvo18 21618 20418 18118 12218 202
Oikaistu osakekohtainen tulos0,21-0,060,310,38-0,50


Telesten osake:     
Ylin vaihtokurssi, eur6,665,786,807,589,62
Alin vaihtokurssi, eur4,473,515,045,126,51
Tilikauden päätöskurssi, eur5,244,495,345,266,68
Tilikauden keskikurssi, eur5,464,405,726,728,19
Hinta/voitto suhde (P/E)13,5-10,4-73,213,8-13,3
Osakekannan markkina-arvo, Meur99,585,2101,499,9126,8
Pörssivaihto, Meur13,813,89,213,316,8
Pörssivaihto, miljoonaa kappaletta2,53,11,62,02,0
Pörssivaihto, % osakekannasta13,3 %16,5 %8,5 %10,4 %10,8 %
Tilikauden osakkeiden keskiarvo , kpl1898558818985588189855881898558818985588
Tilikauden lopun osakkeiden määrä, kpl1898558818985588189855881898558818985588
      
Tilikauden osakkeiden keskiarvo laimennettuna, kpl, ilman omia osakkeita1822287718220370181811771816808818202396
Tilikauden lopun osakkeiden määrä laimennettuna, kpl, ilman omia osakkeita1821739418218503182077081815530018172350
Osingonjako, Meur2,62,21,83,61,8
Osakekohtainen osinko, eur                                                                    0,14*0,120,100,200,10
Osinko tuloksesta, %36,0 %neg.neg.53,1 %neg.
Efektiivinen osinkotuotto, %2,7 %2,7 %1,9 %3,8 %1,5 %
      
* hallituksen esitys     


Omat osakkeetMäärä
kpl
Osuus osakkeistaOsuus äänistä 
 
Konsernin omistuksessa/hallinnassa omia osakkeita 31.12.2021768 1944,05 %4,05 % 


Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2021Osakkeet%
   
Tianta Oy4 748 29825,01
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö1 683 9008,87
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen899 4754,74
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva824 6414,34
Teleste Oyj768 1944,05
Wipunen Varainhallinta Oy650 0003,42
Mariatorp Oy620 0003,27
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma521 1502,74
Valtion Eläkerahasto500 0002,63
OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto240 4081,27


Osakkeenomistajat sektorin mukaanOmistajien määrä% osakkeen- omistajistaOsakkeet% osakkeista
Kotitaloudet5 16894,295 005 27426,36
Julkisyhteisöt30,051 920 62510,12
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset170,313 444 26318,14
Yritykset2434,438 324 37343,85
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt200,3643 9180,23
Ulkomaalaisomistus300,55247 1351,30
     
Yhteensä5 481100,0018 985 588100,00
Joista hallintarekisteröityjä 90,16575 2383,03
     
OsakemääräOmistajien määrä% osakkeen- omistajistaOsakemäärä% osakkeista
1-1001 63129,7687 6930,46
101-5002 19440,03583 1603,07
501-1 00073113,34594 2943,13
1 001-5 00072113,151 607 5898,47
5 001-10 000991,81690 8783,64
10 001-50 000771,401 608 6598,47
50 001-100 00070,13457 1522,41
100 001-500 000130,242 640 50513,91
500 001-80,1510 715 65856,44
     
Yhteensä5 481100,0018 985 588100,00
Hallintarekisteri90,16575 2383,03


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET                          

Oman pääoman tuotto Tilikauden tulos
------------------------------   * 100
Taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut
-------------------------------   * 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden aikana)

Omavaraisuusaste

 
Oma pääoma
----------------------------   * 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset - korolliset saamiset
----------------------------   * 100
Oma pääoma

Osakekohtainen tulosEmoyrityksen omistajille kuuluva kauden voitto
--------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

Osakekohtainen laimennettu tulosEmoyrityksen omistajille kuuluva laimennettu kauden voitto
------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden laimennetun lukumäärän painotettu keskiarvo

Osakekohtainen oma pääoma Taseen oma pääoma  
------------------------------------
Osakkeiden kappalemäärä - omien osakkeiden määrä tilikauden lopussa

Hinta/voitto suhde (P/E) Pörssikurssi vuoden lopussa
------------------------------------
Osakekohtainen tulos

Efektiivinen osinkotuotto Osakekohtainen osinko
------------------------------------
Pörssikurssi vuoden lopussaVAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT

Teleste on alkanut raportoida vuoden 2019 alusta vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-standardien mukaisia. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskennassa ei huomioida vertailukelpoisuuteen vaikuttavia, tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia tuottoja tai kuluja, jotka syntyvät kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisen tarkoituksena on parantaa vertailukelpoisuutta eivätkä ne korvaa muita IFRS-pohjaisia tunnuslukuja. Raportoitavat vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat oikaistu liiketulos ja oikaistu osakekohtainen tulos. Oikaistun liiketuloksen ja oikaistun osakekohtaisen tuloksen ulkopuolelle jäävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat olennaiset tavalliseen liiketoimintaan kuulumattomat erät. Oikaisuerät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.

Oikaistu liiketulosLiiketulosta oikaistaan erällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena.

Oikaistu osakekohtainen tulosEmoyhtiön omistajille kuuluva kauden voitto oikaistuna kuluerällä, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena
-------------------------------------------
Kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Esa Harju, puh +358 2 2605 611.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com
Tilaa

Liitteet & linkit