Ei konsernibonusta Teliassa - Soneran transaktiobonus maksettu

Ei konsernibonusta Teliassa - Soneran transaktiobonus maksettu TeliaSonera on päättänyt, ettei Telian maksimissaan 30 milj. Ruotsin kruunun suuruista konsernibonusta makseta vuodelta 2002. Soneran 73 milj. kruunun suuruinen transaktiobonus on maksettu. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat katsoneet, ettei Telian konsernibonuksen maksamiselle ole perusteita, koska TeliaSoneran nettotulos oli negatiivinen viime vuoden suurten alaskirjausten vuoksi. Tästä syystä konsernibonusta ei makseta Teliassa - ei toimitusjohtajalle, eikä muille bonusjärjestelmän piiriin kuuluville. Telialla on jo monen vuoden ajan ollut käytössä palkkajärjestelmä, johon kuuluu sekä kiinteitä että muuttuvia palkanosia. Muuttuvat palkanosat määräytyvät työsuorituksen perusteella, ja tarkoituksena on kannustaa erinomaisiin ja priorisoituihin suorituksiin. Tavoitteet muuttuvien palkanosien suhteen määritellään etukäteen ja dokumentoidaan henkilökohtaisiin suunnitelmiin. Tavoitteisiin kuuluu sekä vuosittaisia taloudellisia tavoitteita että henkilökohtaisiin suorituksiin liittyviä tavoitteita, joilla katsotaan olevan oleellinen merkitys kannattavuuden pitkän tähtäimen suotuisalle kehitykselle. Sonerassa on ollut käytössä vastaava järjestelmä. Telian konsernibonusta ja Soneran transaktiobonusta koskevat päätökset eivät vaikuta vuoden 2002 muuttuvien palkanosien arviointiin. Kiinteitä ja muuttuvia palkanosia käsittävän palkkajärjestelmän lisäksi Teliassa on vuodesta 2001 lähtien ollut käytössä konsernitasoinen kannustinjärjestelmä, nk. konsernibonus. Vuoden 2002 tavoitteisiin konsernibonuksen osalta kuului toisaalta Telian ja Soneran yhdistymisen suunnitteluun ja toteutukseen ja toisaalta Telian liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä tavoitteita. Konsernibonuksen maksamisesta päättää Telian toimitusjohtaja. Konsernibonuksen enimmäismäärä järjestelmässä on yhteensä 30 milj. kruunua. Sonerassa konsernitasoista kannustinjärjestelmää vastaa optio-ohjelma. Samassa yhteydessä, kun päätettiin, ettei konsernibonusta makseta Teliassa, käsiteltiin myös Soneran transaktiobonuskysymystä. Tällöin todettiin, että Sonera oli kevään 2002 aikana sitoutunut maksamaan bonuksen niille transaktiobonusjärjestelmään kuuluville henkilöille, jotka olivat yhtiön palveluksessa vaihtotarjouksen aikana ja tietyn ajan sen jälkeen, edellyttäen, että Telian ja Soneran yhdistyminen toteutuu. Tästä johtuen Soneran yhteensä 73 milj. kruunun suuruinen transaktiobonus on maksettu 31.12.2002. Teliassa ei ole vastaavaa transaktiobonusta. "Ottaen huomioon vuoden 2002 suuret tappioluvut olisi ollut kohtuutonta maksaa konsernibonusta Teliassa", sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja ja konsernijohtaja Anders Igel. Soneran transaktiobonuksen maksaminen noudattaa tarkasti sopimuksia, jotka solmittiin, kun Sonera oli vielä erillinen yhtiö, mutta olisin itse nähnyt mieluummin, ettei bonusta olisi maksettu, koska tappiot olivat niin suuret. Nyt katsomme eteenpäin ja olemme kehittämässä uutta pitkän tähtäimen kannustinohjelmaa, joka korvaa Teliassa ja Sonerassa aiemmin käytössä olleet järjestelmät." Lisätietoja toimittajille antaa/antavat: Puhelin: +46 8 713 58 30 TeliaSonera on Pohjolan johtava televiestintäyritys. Pohjola ja Baltian maat muodostavat konsernin kotimarkkinat. TeliaSonera noteerataan Tukholman Pörssissä, Helsingin Pörssissä ja NASDAQ:ssa. Yrityksen pro forma -liikevaihto 31. joulukuuta 2002 oli 81 miljardia SEK, ja työntekijämäärä oli 29 000. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030226BIT00580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030226BIT00580/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa