KHO vahvisti Viestintäviraston tulkinnan TeliaSonera Finlandin matkaviestinnän yhteenliittämishinnoittelun laskentaperus

KHO vahvisti Viestintäviraston tulkinnan TeliaSonera Finlandin matkaviestinnän yhteenliittämishinnoittelun laskentaperusteista Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tänään antanut matkaviestinverkkojen yhteenliittämismaksujen kustannusvastaavuutta ja kohtuullisuutta koskevan päätöksen. KHO vahvistaa Viestintäviraston vuonna 2001 ja Helsingin hallinto-oikeuden vuonna 2002 antamat päätökset siitä, ettei TeliaSonera Finlandin kotimaan matkaviestinnän yhteenliittämishinnoittelu olisi ollut kohtuullisessa suhteessa suoritekustannuksiin. Näin ollen KHO katsoo, ettei Viestintäviraston päätös viraston noudattaman Soneran matkaviestintäverkkoon sijoitetun pääoman arvon määrittämistavasta ole ollut lainvastainen. Yhteenliittämishinnoilla tarkoitetaan maksuja, jotka verkko-operaattori perii toisen operaattorin verkosta tulevien puhelujen yhdistämisestä oman verkon liittymiin tai puhelujen välittämisestä oman verkon liittymistä toisen operaattorin verkkoon. Nyt tarkasteltuna olleet Soneran matkaviestinnän yhteenliittämismaksut perustuvat Soneran solmimiin kaupallisiin yhteenliittämissopimuksiin kaikkien Suomessa toimivien matkaviestinnän verkko-operaattoreiden kanssa. Soneran käyttämät yhteenliittämismaksut ovat alemmat kuin muiden suomalaisten operaattoreiden ja myös kansainvälisesti vertailtuna erittäin alhaiset. - KHO:n päätös valitettavasti vahvistaa Suomessa suuntausta lisätä telealan viranomaissääntelyä. Päätös myös antaa Viestintävirastolle erittäin laajan harkintavallan sen valitessa menettelytavan, jolla operaattoreiden hintojen kohtuullisuutta arvioidaan. Toivonkin, että Viestintävirasto käyttää tätä harkintavaltaa suomalaisen telealan kehityksen ja työllisyyden turvaavalla tavalla. Muussa tapauksessa päätös tarkoittaisi pahimmillaan meille jo saavutettujen tehokkuusetujen menettämistä ja kasvavaa tulonsiirtoa muille verkko-operaattoreille, TeliaSonera Finland Oyj:n toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen sanoo. KHO:n päätös on lopullinen ja lainvoimainen, eikä siitä voi valittaa. TeliaSonera Finland Oyj:n on toimitettava kuukauden kuluessa Viestintävirastolle uusi hinnasto sekä selvitys siitä, miten yhteenliittämisestä perittävät maksut on johdettu suoritekustannuksista. KHO:n päätös ei määrittele TeliaSonera Finlandille yhteenliittämishintaa, vaan ainoastaan vahvistaa laskentaperusteet. Yhtiö käy kaupallisia neuvotteluja Suomen kahden muun verkko-operaattorin kanssa uusien yhteenliittämishintojen määrittämiseksi. Vasta tämän jälkeen yhtiö voi tarkemmin arvioida päätöksen taloudellisia vaikutuksia. Enimmillään uuden hinnoittelumallin vaikutuksen matkaviestinnän liiketoiminnan käyttökatteeseen arvioidaan olevan muutaman kymmenen miljoonaa euroa vuositasolla, riippuen vastaavan sääntelyn soveltamisesta muihin matkaviestinoperaattoreihin. TeliaSonera Finland Oyj:n matkaviestinliiketoiminnan liikevaihto tilikaudella 2003 oli 1 177 milj. euroa ja käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 562 milj. euroa. Lisätietoja toimittajille antaa/antavat: Anni Vepsäläinen, toimitusjohtaja TeliaSonera Finland Oyj, puhelin 02040 58810 Mikael Laine, talousjohtaja TeliaSonera Finland Oyj, puhelin 02040 58749 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/16/20040916BIT20680/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa

Liitteet & linkit