MegaFonin osakkeenomistajat yhtenäisinä osakassopimuksen takana

Venäläisen matkaviestinoperaattori MegaFonin pääosakkeenomistajat TeliaSonera, TelecomInvest (”TCI”) ja IPOC International Growth Fund Limited (”IPOC”) ilmoittivat tänään allekirjoittaneensa sopimuksen, jonka tarkoitus on vahvistaa osakkeenomistajien välisiä suhteita ja selventää MegaFonin hallintoa ja toimintaa.

Sopimuksen pääkohtia ovat mm. seuraavat: • TeliaSonera, TCI ja IPOC vahvistavat sitoutuvansa olemassa olevaan, juridisesti sitovaan osakassopimukseen, joka säätelee osapuolten välisiä suhteita ja takaa MegaFonin riippumattomuuden. Osakassopimus estää nimenomaisesti suoraa tai epäsuoraa kilpailijaa, kuten Alfa-konsernia, omistamasta osuutta MegaFonista. Osapuolet pyrkivät siksi, MegaFonin parasta tavoitellen, aikaansaamaan ratkaisun käynnissä olevaan kiistaan koskien Alfan vaadetta, jonka mukaan sille kuuluisi osuus MegaFonista. • Osapuolet tunnustavat MegaFonin olemassa olevan osakassopimuksen pätevyyden ja sitovuuden ja tuomitsevat Alfa-konsernin yritykset kiistää osakassopimuksen sitovuus Khanti-Mansiskin tuomioistuimessa Siperiassa esitetyillä vaateilla. Osakkeenomistajat vaativat Alfaa luopumaan tästä kanteesta. • TeliaSonera, TCI ja IPOC pyrkivät aktiivisesti saamaan MegaFonin listatuksi pörssiin heti, kun kiista Alfa-konsernin kanssa on ratkaistu. • Ottaen huomioon osakkeenomistajien yhteisen kannan ja MegaFonin tilanteen vakauttamisen IPOC ja TCI luopuvat Tukholmassa käynnissä olevassa välimiesmenettelyssä esitetyistä vaateistaan TeliaSoneraa kohtaan. • TeliaSonera osallistuu jatkossa yhä enemmän MegaFonin toiminnan kehittämiseen nimittämällä yhtiön sisään TeliaSoneran henkilön. Näin varmistetaan, että MegaFon hyötyy jatkossakin TeliaSoneran teletoimintaan ja palvelukehitykseen liittyvästä osaamisesta ja asiantuntemuksesta. "Tällä sopimuksella, joka koskee tiettyjä perusperiaatteita ja sitoutumistamme osakassopimukseen, on tärkeä merkitys MegaFonin vakaudelle ja päivittäiselle toiminnalle. Uskomme Megafonin listautumisen olevan oikea etenemistapa, jotta TeliaSoneran osakkeenomistajat saavat maksimoitua omistuksensa arvon", sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja Anders Igel. IPOC Capital Partnersin omistaja Jeff Galmond toteaa: "Tänään solmittu sopimus auttaa meitä varmistamaan, että MegaFonin johto ja osakkeenomistajat keskittyvät täysin siihen, että MegaFonista rakennetaan vahva kilpailija Venäjän matkaviestinmarkkinoille. MegaFonin osakkeenomistajat ovat nyt yhtenäisinä olemassa olevan osakassopimuksen takana, ja tämä sopimus kieltää kilpailijoita ostamasta osuutta MegaFonista. Alfan on aika hyväksyä osakassopimuksen kiistämätön pätevyys." Tiedoksi lehdistölle: 1. TeliaSonera on Pohjolan ja Baltian johtava televiestintäyritys. Joulukuun lopussa 2004 TeliaSoneralla oli 15 411 000 matkaviestintäasiakasta (osakkuusyhtiöt mukaan lukien 51 359 000), 8 312 000 kiinteän verkon asiakasta ja (osakkuusyhtiöt mukaan lukien 8 943 000) ja 2 017 000 internet-asiakasta (osakkuusyhtiöt mukaan lukien 2 056 000). Kotimarkkinoiden ulkopuolella TeliaSoneralla on merkittäviä omistusosuuksia kasvavilla markkinoilla Venäjällä, Turkissa ja Euraasiassa. TeliaSonera omistaa suoraan ja välillisesti 43,8 % MegaFonista. TeliaSonera noteerataan Tukholman Pörssissä ja Helsingin Pörssissä. Tammi-joulukuun 2004 liikevaihto oli 81,9 miljardia Ruotsin kruunua (9,08 miljardia euroa). Työntekijöiden määrä oli 29 082. 2. IPOC International Growth Fund Ltd. on maailmanlaajuisesti toimiva sijoitusyhtiö, joka sijoittaa korkeaan teknologiaan, televiestintään ja mediaan kehittyvillä markkinoilla. Yhtiön sijoituksia hoitaa IPOC Capital Partners Ltd. IPOC International Growth Fund Ltd. on MegaFonin pitkäaikainen omistaja, joka omistaa tällä hetkellä 8 % yhtiöstä. Genevessä sijaitsevan kansainvälisen kauppakamarin ICC:n antaman ja Sveitsin korkeimman oikeuden vahvistaman välitystuomion mukaan IPOC on laillisesti käyttänyt optionsa siirtää 5,575 %:n osuus MegaFonin osakepääomasta ja maksanut tästä. IPOC pitää myös kiinni oikeuksistaan, joiden mukaan se omistaa lisäksi 19,42 %:n osuuden, jonka Alfa on kiistänyt. IPOC:n suurin omistaja on tanskalainen lakimies Jeffrey Galmond, joka on pitkäaikainen sijoittaja Venäjän televiestintämarkkinoilla. 3. Telecominvest on yksi Venäjän johtavista televiestintäkonserneista. Yhtiön tavoitteena on luoda koko Venäjän kattava televiestintäkonserni. Kymmenen toimintavuotensa aikana konserni on ollut rakentamassa nykyaikaisia digitaalisia matkaviestinverkkoja ja kiinteitä verkkoja Venäjälle. Yhtiöllä on tällä hetkellä toimintaa Moskovan alueen, luoteisalueen (Pietari mukaan lukien), Pohjois-Kaukasuksen, Volgan alueen, keskialueen, Siperian, Kaukoidän ja Uralin televiestintämarkkinoilla. Telecominvest omistaa tällä hetkellä 31 % MegaFonista. Telecominvestistä omistaa 15 % North West Telecom, 26,1 % TeliaSonera ja 58,9 % First National Holdings. Jeffrey Galmond on First National Holdingsin pääasiallinen omistaja.

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa

Liitteet & linkit