Muutoksia vuosi- ja osavuosikatsauksissa - TeliaSonera Sweden

Kirjanpitokäytäntö muuttuu sisältöpalvelujen osalta TeliaSonera uskoo, että kehitys International Financial Reporting Standards (IFRS) –kirjanpitosäännöissä on kulkemassa siihen suuntaan, että sisältöpalvelut ilmoitetaan nettoarvoisena, toisin sanoen ulkoiselle sisällöntuottajalle maksettava korvaus vähennetään suoraan liikevaihdosta sen sijaan, että se kirjattaisiin liiketoiminnan kuluiksi. Tämän johdosta TeliaSonera on käynyt läpi sisällöntuottajien kanssa tekemänsä sopimukset ja päättänyt muuttaa sisältöpalvelujen liikevaihdon raportointia bruttomenetelmästä nettomenetelmään silloin, kun on selvää, että TeliaSonera ei kanna sisältöön liittyviä riskejä ja vastuita. TeliaSonera Sweden laskuttaa tällaisia palveluita, ja tähän saakka ne on esitetty liikevaihdossa bruttomääräisinä. Muutos on tehty takautuvasti vuoden 2004 alusta, ja se koskee ennen kaikkea TeliaSonera Swedenin kiinteän verkon lisämaksullisia palveluja sekä matkaviestinverkon lisämaksullisia tekstiviesti-, multimediaviesti- ja WAP-palveluja. Muutos merkitsee TeliaSonera Swedenin liikevaihdon ja liiketoiminnan kulujen pienenemistä 499 miljoonalla Ruotsin kruunulla tammi-syyskuussa 2004, mistä 107 miljoonaa kruunua koskee matkaviestintää ja 392 miljoonaa kruunua kiinteän verkon liiketoimintaa. Muutos ei vaikuta käyttökatteeseen tai liiketulokseen. Muutoksella ei ole vaikutusta TeliaSoneran muihin raportoiviin yksiköihin. Muutos prepaid-liittymäasiakkaiden ilmoitettuun määrään Matkaviestinnän prepaid-liittymäasiakkaiden ilmoitettua määrää on muutettu, koska uutta prepaid-liittymäasiakkaan määritelmää, jota alettiin soveltaa vuoden 2004 alusta, ei ole käytetty tilastoinnissa oikein. Ilmoitettujen prepaid-liittymäasiakkaiden määrä on tämän vuoksi vähentynyt 106 000:lla aiemmin vuoden 2004 kolmannen neljänneksen lopussa ilmoitettuihin lukuihin verrattuna. Korjauksen jälkeen prepaid-liittymäasiakkaiden määrä kasvoi 259 000:lla 2 240 000:een vuoden 2004 tammi-syyskuun aikana. Muutoksella ei ole vaikutusta liikevaihtoon tai tulokseen. Uudet luvut ovat nähtävissä TeliaSoneran IR-sivustolla TeliaSoneran IR-sivustolla näkyviä liikevaihtoa ja prepaid-liittymäasiakkaiden määrää kuvaavia historiatietoja on muutettu vuoden 2004 kolmen ensimmäisen neljänneksen osalta. Tämän johdosta myös TeliaSonera Swedenin liittymän keskimääräistä kuukausituottoa ja liittymän keskimääräistä kuukausikäyttöä kuvaavat luvut on korjattu. Liittymän keskimääräistä kuukausituottoa kuvaavia lukuja on korjattu myös aiempien kausien osalta sisältöpalvelujen kirjanpitokäytännön johdosta.

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa

Liitteet & linkit