Nimitysvaliokunnan esitys TeliaSoneran vuoden 2016 yhtiökokoukselle

Nimitysvaliokunta antaa tänään hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valintaa koskevan esityksen TeliaSoneran 12.4.2016 järjestettävälle yhtiökokoukselle. Esitys sisältyy myös yhtiökokouskutsuun.

TeliaSoneran nimitysvaliokunta perustettiin vuoden 2015 yhtiökokouksen päätöksellä ja siihen kuuluvat puheenjohtaja Daniel Kristiansson (Ruotsin valtio), Kari Järvinen (Solidium Oy), Johan Strandberg (SEB Fonder), Anders Oscarsson (AMF ja AMF Fonder) ja Marie Ehrling (hallituksen puheenjohtaja).

Nimitysvaliokunta esittää kaikkien muiden hallituksen jäsenten uudelleenvalintaa paitsi Mats Janssonin, Per-Arne Sandströmin ja Kersti Strandqvistin, jotka ovat kieltäytyneet uudelleenvalinnasta. Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että Susanna Campbell, Anna Settman ja Olaf Swantee valitaan hallitukseen uusina jäseninä. Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Marie Ehrling ja että hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan uudelleen Olli-Pekka Kallasvuo.

Näin ollen esityksen mukaan Marie Ehrling, Olli-Pekka Kallasvuo, Mikko Kosonen, Nina Linander ja Martin Lorentzon valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, ja Susanna Campbell, Anna Settman ja Olaf Swantee valitaan uusina jäseninä hallitukseen samalle toimikaudelle. Lisäksi esitetään, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Marie Ehrling ja että hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan uudelleen Olli-Pekka Kallasvuo toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Susanna Campbell on syntynyt vuonna 1973. Hän on Ratoksen toimitusjohtaja. Sitä ennen hän toimi eri tehtävissä McKinseyllä ja Alfred Berg Corporate Financella. Susanna Campbell on valmistunut ekonomiksi Tukholman kauppakorkeakoulusta.

Anna Settman on syntynyt vuonna 1970. Hän on investointiyhtiö The Springfield Projectin perustaja, toimitusjohtaja ja osakas, ja hänellä on myös pitkä kokemus media-alalta, pääasiassa Aftonbladetista, jonka toimitusjohtaja hän oli. Anna Settman on Nordnet Bankin, Anticimexin ja Hyper Islandin hallituksen jäsen. Hän on opiskellut markkinointistrategiaa ja taloustiedettä RMI Berghs School of Communications  oppilaitoksessa ja suorittanut IFL Executive Management Program  koulutusohjelman Tukholman kauppakorkeakoulussa.

Olaf Swantee on syntynyt vuonna 1966. Hän on Britannian johtavan matkaviestinoperaattorin EE:n toimitusjohtaja. Hän jättää tehtävän, kun BT ostaa EE:n. Ennen EE:tä hän toimi useissa rooleissa Orange Groupin johtoryhmässä ja johtotehtävissä HP:llä, Compaqilla ja Digital Equipment Corporationilla Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Alankomaissa syntynyt Olaf Swantee on koulutukseltaan ekonomi, ja hän on myös suorittanut MBA-tutkinnon ESCP-kauppakorkeakoulussa Pariisissa.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten katsotaan olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen johtoryhmästä. Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat myös riippumattomia yhtiön suurimmista osakkeenomistajista.


Lisätietoja: Daniel Kristiansson, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja, +46 8 405 38 62, daniel.kristiansson@regeringskansliet.se











TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 13.1.2016 klo 8.00 (CET).




Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi,joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2014 TeliaSoneran liikevaihto oli 101,1 mrd. kruunua, käyttökate 35,2 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 3,35 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan Nasdaq :ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com