Oikaisu TeliaSoneran tammi-joulukuu 2002 tilinpäätöstiedotteen pro formalukuihin

Oikaisu TeliaSoneran tammi-joulukuu 2002 tilinpäätöstiedotteen pro formalukuihin Helmikuun 19. päivänä 2003 julkaistussa TeliaSoneran vuoden 2002 tilinpäätöstiedotteessa on havaittu laskuvirhe pro forma -luvuissa. Tehdyt korjaukset koskevat mm. Com hemistä ja Telia Finlandista tehtyjä vähennyksiä "Oikaisut"-sarakkeessa. Myös pro forma -veroja on korjattu. Korjaukset eivät vaikuta juridiseen tulokseen eivätkä erillisyhtiö Telian ja erillisyhtiö Soneran tuloksiin. Korjatuilla pro forma -luvuilla ei ole myöskään vaikutusta TeliaSoneran tilinpäätöstiedotteessa annettuihin näkymiin. Oikeat pro forma -luvut ilmenevät alla olevista tilinpäätöstiedotteen taulukoita vastaavista taulukoista. Kuten tilinpäätöstiedotteessa todettiin, TeliaSonera on hankkimassa itselleen yhä vapaalla markkinnoilla olevia Soneran osakkeita ja optioita. Tästä syystä käyvän arvon oikaisut ja liikearvo tulevat vielä täsmentymään. Tämä voi myöhemmässä vaiheessa johtaa uusiin pro forma - lukujen oikaisuihin. TeliaSonera pro forma* - tuloskatsaus Tammikuu-joulukuu 2002 2001 2002 2001 msek msek meur** meur** Liikevaihto 80 979 80 925 8 809 8 803 Liikevaihdon muutos (%) 0,1 9,3 0,1 9,3 Vertailukelpoinen 25 457 21 768 2 769 2 368 käyttökate Vertailukelpoinen 31,4 26,9 31,4 26,9 käyttökateprosentti Liiketulos -45 958 9 586 -5 000 1 043 Vertailukelpoinen 7 320 -1 514 796 -165 liiketulos Vapaa kassavirta 9 534 -7 008 973 -762 Käyttöomaisuusinvestoinni 11 459 21 189 1 246 2 305 t * Olettaen Soneran omistuksen olevan 100 % ja pois lukien Telian Suomen matkaviestintätoiminnot sekä Ruotsin kaapelitelevisiotoiminnot ** Muuntokerroin vertailun helpottamiseksi: SEK 1 = EUR 0,10878 Telia Sonera Baltian Oikai-sut Pro forma MSEK yksiköt 2002 Liikevaihto 57 138 20 505 6 199 -2 863 80 979 Vertailukelpoinen 14 909 7 280 3 036 232 25 457 käyttökate Liiketulos -10 900 -35 001 1 396 -1 453 -45 958 Vertailukelpoinen 3 582 3 795 1 396 -1 453 7 320 liiketulos Pro forma* 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. MSEK 2002 2001 2000 Tiivistetty tuloslaskelma Liikevaihto 80 979 80 925 74 070 Vertailukelpoinen käyttökate 25 457 21 768 20 681 Liiketulos -45 958 9 586 20 852 TULOS RAHOITUSERIEN JäLKEEN -46 791 5 253 20 382 NETTOTULOS -32 890 2 143 15 239 Pro forma* 31.12. MSEK 2002 Tiivistetty tase AINEELLISET JA AINEETTOMAT HYöDYKKEET 171 656 Vaihtuvat vastaavat 33 714 Vastaavaa yhteensä 205 370 OMA PääOMA 108 829 VäHEMMISTöOSUUDET 5 120 KULUVARAUKSET 18 324 PITKäAIKAISET LAINAT 31 336 Lyhytaikaiset lainat 12 608 Korottomat velat 29 153 VASTATTAVAA YHTEENSä 205 370 Pro forma* 1.1.- 1.1.- 1.1.- MSEK 31.12. 31.12. 31.12. 2002 2001 2000 Tiivistetty kassavirtalaskelma Liiketoiminnan kassavirta 20 717 14 181 14 405 Hankitut aineettomat ja aineelliset hyödykkeet -11 183 -21 189 -20 515 Vapaa kassavirta 9 534 -7 008 -6 110 Muut investoinnit 7 685 35 200 -23 491 Investointien kassavirta -3 498 14 011 -44 006 Rahoituksen kassavirta -21 889 -20 511 63 971 Kauden kassavirta -4 670 7 681 34 370 * Olettaen Soneran omistuksen olevan 100 % ja pois lukien Telian Suomen matkaviestintätoiminnot sekä Ruotsin kaapelitelevisiotoiminnot TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT Tämä tiedote voi sisältää TeliaSoneran Soneran osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille tekemään lunastustarjoukseen liittyviä tulevaisuutta koskevia lausumia. Lausumat, jotka eivät kuvaa historiallisia tosiasioita, kuten lausumat koskien TeliaSoneran ja Soneran oletuksia ja odotuksia, ovat tulevaisuutta koskevia ennusteita. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu siksi tulevista olosuhteista. TeliaSoneralla ja Soneralla ei ole mitään velvollisuutta ja ne nimenomaisesti kieltäytyvät päivittämästä tai muuttamasta tulevaisuutta koskevia lausumiaan uuden tiedon perusteella tai tulevien tapahtumien valossa tai muusta syystä. TIETTYJÄ HENKILÖITÄ KOSKEVAT RAJOITUKSET OSALLISTUA LUNASTUSTARJOUKSEEN Siltä osin kun lunastustarjouksessa tarjotaan TeliaSoneran arvopapereita, sitä ei tehdä Australiassa, Hongkongin erityishallintoalueella, Japanissa tai Uudessa-Seelannissa, johtuen näiden maiden ja alueiden arvopaperilainsäädäntöjen asettamista rajoituksista. Siltä osin kun lunastustarjouksessa tarjotaan käteisvastiketta, se kuitenkin tehdään Australiassa, Hongkongin erityishallintoalueella, Japanissa ja Uudessa-Seelannissa. Johtuen Italian ja Etelä-Afrikan arvopaperilainsäädäntöjen asettamista rajoituksista lunastustarjousta ei tehdä näissä maissa. HUOMIOITAVAA Telia ilmoitti 9.12.2002 toteuttaneensa Soneran kaikille osakkeenomistajille ja optio-oikeudenhaltijoille tekemänsä vaihtotarjouksen. Telia vaihtoi nimensä TeliaSoneraksi 9.12.2002. Vaihtotarjouksen toteuttamisen seurauksena TeliaSonera tarjoutui Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti lunastamaan loputkin Soneran liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista, joiden osalta vaihtotarjousta ei hyväksytty. Tämä tiedote ei ole tarjous ostaa tai tarjouspyyntö myydä TeliaSoneran osakkeita. Lunastustarjoukseen liittyvä lunastustarjousasiakirja, joka koostuu lunastustarjousta koskevasta asiakirjasta sekä 30.9.2002 päivätystä vaihtotarjousasiakirjasta on saatavilla lunastustarjousaikana seuraavista paikoista: TeliaSoneran pääkonttori, Mårbackagatan 11, S-123 86 Farsta, Ruotsi; Soneran pääkonttori, Teollisuuskatu 15, FIN-00510 Helsinki; Nordea Pankki Oyj:n omaisuuspalvelukonttorit; Osuuspankkien ja Okopankki Oyj:n arvopaperikonttorit; HEX Gate, Fabianinkatu 14, FIN-00130 Helsinki sekä Internetissä osoitteista www.telia.com/investorrelations ja www.sonera.fi (Sijoittajatietoa). SONERAN ARVOPAPERIEN HALTIJOIDEN TULEE LUKEA LUNASTUSTARJOUSASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN LUNASTUSTARJOUKSEN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN TEKEMISTÄ. _______________________________________________ Lisätietoja journalisteille antavat: Puhelin + 46 8 713 58 30 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030225BIT01340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/26/20030225BIT01340/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa