Tanskan toiseksi suurin matkapuhelinoperaattori syntynyt - TeliaSonera teki kaupat ja osti Tanskan Orangen

Lehdistötiedote 11.10.2004 Tanskan toiseksi suurin matkapuhelinoperaattori syntynyt - TeliaSonera teki kaupat ja osti Tanskan Orangen Pohjoismaiden ja Baltian alueen suurin tietoliikennekonserni TeliaSonera ilmoitti tänään tehneensä kaupat France Telecomin kanssa ja ostaneensa Tanskan Orangen. Telia Mobilen ja Orangen yhdistyessä syntyvä yritys nimeltään Telia Mobile on varteenotettava vaihtoehto tanskalaisille puhelinasiakkaille. Noin 1,1 miljoonan liittymän ansiosta Telia Mobile johtaa nyt kilpailua ykköspaikasta Tanskan markkinoilla. Sen kautta kulkee jo nyt puolet kaikista tekstiviesteistä ja yli kolmasosa kaikista multimediaviesteistä. "Yrityskauppa vahvistaa todeksi TeliaSoneran pitkäaikaisen sitoutumisen Tanskan markkinoille ja vahvistaa asemaamme Pohjoismaissa tavalla, joka lisää yleistä kilpailukykyisyyttä koko Pohjoismaiden tarjonnassa", sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja ja pääjohtaja Anders Igel. "Voimme hyödyntää TeliaSoneran resursseja ja kehittää vertaansa vailla olevia uusia kiinnostavia ja innovatiivisia palveluja yksityisten ja yritysasiakkaiden kasvaville markkinoille Tanskassa", sanoo Kenneth Karlberg, TeliaSoneran Norjan, Tanskan ja Baltian maayhtiöiden toimitusjohtaja. Yrityskauppa julkistettiin 8. heinäkuuta 2004, ja Euroopan komission hyväksyttyä sen syyskuun 24. päivänä osapuolet ovat nyt lyöneet sopimuksen lukkoon. Kaupassa TeliaSonera maksoi Orange A/S:stä EUR 605.8 million. Uuden Telia Mobilen toimitusjohtajaksi on nimitetty Jesper Brøckner. Hänen johdollaan yritysten toiminta sulautetaan ja uudelle yritykselle luodaan organisaatio. Uudelle yritykselle on myös nimitetty johtoryhmä. Myynti- ja markkinointijohtajaksi on nimitetty Roar Seeger, teknologiajohtajaksi Clint Goad, talousjohtajaksi Svend Thomsen sekä henkilöstöjohtajaksi Allan Groth. Yhtiön pääkonttori tulee sijaitsemaan Kööpenhaminassa osoitteessa Holmbladsgade 139, missä tällä hetkellä toimii Orange. "TeliaSoneran Ruotsin ja Suomen toimintojen äskeisestä onnistuneesta sulauttamisesta saatujen kokemusten nojalla uskomme nopeasti muodostavamme yhden voimakkaamman tekijän Tanskan tietoliikennemarkkinoille", sanoo Kenneth Karlberg. "Uusi Telia Mobile tarjoaa asiakkaille houkuttelevia palveluita, joissa yhdistyvät kahden suuren yhtiön parhaat taidot ja resurssit." Aluksi ei vanhoissa asiakassuhteissa tapahdu mitään muutoksia. Tulevina kuukausina Telia Mobile ottaa asteittain käyttöön yhteisen tuotemerkin, siirtää asiakkaat sen alle sekä ottaa käyttöön uuden palveluvalikoiman. Televerkkoaan rakentaessaan uusi Telia Mobile hyödyntää molempien yhtiöiden nykyisiä verkkoresursseja ja infrastruktuuria. Uudistettua verkkoa tarvitaan tarjoamaan sekä kapasiteettia että peittävyyttä yhteistä teletoimintaa ja asiakkaille tarjottavia Tanskan parhaita verkkopalveluita varten. Tekniseksi toimittajaksi on valittu Ericsson. Telia Mobile täyttää myös UMTS-lisenssivaatimukset. Tanskan viestintäviranomaisen IT- og Telestyrelsenin päätöksen mukaan Telia Mobile saa pitää molemmat GSM 900/1800 -toimiluvat vuoden 2005 loppuun saakka, jolloin sen on luovuttava toisesta niistä. IT- og Telestyrelsen on myös päättänyt, että toinen yhtiön UMTS-toimiluvista on myytävä tai palautettava 31. tammikuuta 2005 mennessä. Kuten aiemmin kaupan julkistamisen yhteydessä ilmoitettiin, TeliaSonera arvioi yrityskaupan tuovan synergiaetuja, joiden vaikutus kassavirtaan ennen veroja on 490 miljoonaa Ruotsin kruunua vuodesta 2006 lähtien, mistä 20 miljoonaa kruunua on käyttöomaisuusinvestointeihin liittyviä synergiaetuja. Kustannussäästöt liittyvät siihen, että toinen kahdesta päällekkäisestä GSM-verkosta suljetaan, sekä yhden tuotemerkin hallintaan ja toimintojen ja tilojen integrointiin. Synergiaetujen nykyarvoksi on arvioitu 4,1 miljardia Ruotsin kruunua ennen toteutuskustannuksia. Toteutuskustannusten arvioidaan nousevan noin 540 miljoonaan Ruotsin kruunuun. Ne liittyvät pääasiassa liikenteen siirtämiseen säilytettävään GSM-verkkoon, markkinoinnin ja tilaajien siirron alkukustannuksiin sekä taattujen UMTS-lupamaksujen enimmäismäärään, joka on 260 miljoonaa kruunua. Integraatioon liittyvät käyttöomaisuusinvestoinnit on arvioitu 250 miljoonaksi kruunuksi. TeliaSonera on aikaisemmin ilmoittanut joutuvansa yrityskaupan yhteydessä kirjaamaan merkittäviä arvonalennuksia, jotka pääosin liittyvät toisen verkon sulkemiseen. Kuitenkaan aluksi ei kirjata mitään arvonalennuksia. Ostohinta, joka ylittää Orangen nettovarallisuuden kirjanpitoarvon, luetaan osittain asiakaskannan ja muun tunnistettavissa olevan aineettoman ja todellisen varallisuuden ja pääasiassa goodwill-arvon tiliin. Alkuarvostuksella ei ole vaikutusta TeliaSoneran toiminnan tulokseen. Goodwill-arvon ja muu yhdistetyn kokonaisuuden varallisuuden arvo testataan vuosittain. Millä tahansa tällaisella testillä voi olla negatiivinen vaikutus TeliaSoneran toiminnan tuleviin tuloksiin siinä tapauksessa, että saavutettava hyödynnettävissä oleva arvo olisi pienempi kuin omaisuuden kirjanpitoarvo. Lehdistötilaisuus TeliaSoneran Norjan¸ Tanskan ja Baltian maayhtiöiden toimitusjohtaja Kenneth Karlberg ja Telia Mobilen vastanimitetty toimitusjohtaja Jesper Brøckner pitävät lehdistötilaisuuden tänään klo 14.00 Admiral-hotellissa Kööpenhaminassa, Toldbodgade 24-28. Lisätietoja toimittajille antaa/antavat: TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30 TeliaSonera on Pohjolan ja Baltian johtava televiestintäyritys. Joulukuun lopussa 2003 TeliaSoneralla oli 11 957 000 matkaviestintäasiakasta (osakkuusyhtiöt mukaan lukien 37 610 000), 8 061 000 kiinteän verkon asiakasta ja (osakkuusyhtiöt mukaanlukien9 160 000) ja 1 631 000 internet-asiakasta (osakkuusyhtiöt mukaan lukien 1 691 000). Kotimarkkinoiden ulkopuolella TeliaSoneralla on merkittäviä omistusosuuksia kasvavilla markkinoilla Venäjällä, Turkissa ja Euraasiassa. TeliaSonera noteerataan Tukholman Pörssissä ja Helsingin Pörssissä. Tammi-joulukuun 2003 pro forma -liikevaihto oli 81,7 miljardia Ruotsin kruunua (9,01 miljardia euroa). Työntekijöiden määrä oli 26 694. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/11/20041011BIT20340/wkr0010.pdf

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa

Liitteet & linkit