Telenor ja TeliaSonera kommentoivat Euroopan komission väitetiedoksiantoa

Euroopan komission TeliaSoneran ja Telenorin Tanskan-toimintojen yhdistämishanketta koskeva selvitys eteni tänään, kun komissio antoi yhtiöille niin sanotun väitetiedoksiannon. Väitetiedoksianto on tavanomainen yritysten yhdistymisen yhteydessä tehtävä toimenpide.

Emme allekirjoita väitetiedoksiannossa esiin nostettuja huolenaiheita, vaan uskomme vakaasti siihen, että yhdistyminen tulee sekä edistämään kilpailua että hyödyttämään tanskalaisia kuluttajia. Jatkamme rakentavaa vuoropuhelua komission kanssa ja pyrimme vastaamaan kaikkiin mahdollisiin huolenaiheisiin.

Olemme sitoutuneet Tanskan-markkinoihin, mutta olemme myös tulleet hyvin tietoiseksi siitä, että niillä tarvitaan perusteellisia muutoksia. Kilpailu Tanskan matkaviestinmarkkinoilla on kovaa, eikä se tule tulevaisuudessakaan hellittämään. Telian ja Telenorin Tanskan-toimintojen yhdistäminen loisi yrityksen, joka olisi riittävän suuri ja kykeneväinen investoimaan ja kilpailemaan aidosti niin hinnoista, laadusta kuin innovaatioistakin.

Tähän vaaditaan investointeja, mikä on viime vuosina ollut varsin haastavaa. Nykytilanteen jatkuminen johtaisi investointien jatkuvaan vähentymiseen. Haluamme perustaa terveellä pohjalla olevan tuottavan yrityksen, jolla olisi riittävät resurssit investointien tekemiseen Tanskassa. Kyse on ennen kaikkea parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen tarjoamisesta asiakkaillemme, mukaan lukien ne lukuisat yritykset, joiden jokapäiväinen toiminta on meistä riippuvaista.

Kuluttajat ja yritykset hyötyvät merkittävästi verkkoihin ja teknologiaan tehdyistä investoinneista, sillä nyky-yhteiskunta on yhä riippuvaisempi verkkopalveluista ja kilpailuilla markkinoilla vaaditaan yhä nopeampia, laadukkaampia ja turvallisempia yhteyksiä. Olemme vakuuttuneita siitä, että uusi Tanskan-organisaatiomme hyödyttäisi tätä kehitystä merkittävästi.

Olemme edelleen luottavaisia siitä, että yhdistyminen hyväksytään vuoden 2015 toisella puoliskolla.


Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: 46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, Twitter @TeliaSoneraAB.

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi,joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2014 TeliaSoneran liikevaihto oli 101,1 mrd. kruunua, käyttökate 35,2 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 3,35 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan Nasdaq :ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com