TeliaSonera Finland solmi kaupalliset matkaviestinnän laskevan liikenteen sopimukset

TeliaSonera Finland solmi kaupalliset matkaviestinnän laskevan liikenteen sopimukset Suomen kolme matkaviestinnän verkko-operaattoria, Sonera Mobile Networks Oy (TeliaSonera Finland Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö), Radiolinja Origo Oy ja Finnet Verkot Oy ovat keskenään sopineet toisiltaan perimistään matkaviestinnän laskevan liikenteen maksuista. Matkaviestinoperaattorilla on Suomessa velvollisuus hinnoitella yhteenliittämismaksunsa siten, että ne ovat kustannussuuntautuneita ja syrjimättömiä. Kustannussuuntautuneella hinnalla tarkoitetaan hintaa, joka on kustannukset ja tehokkuus huomioonottaen kohtuullinen. Kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon myös kohtuullinen pääomalle laskettava tuotto, johon vaikuttavat teleyrityksen tekemät investoinnit ja niihin liittyvät riskit. Maaliskuun alusta alkaen TeliaSonera Finland saa muilta operaattoreilta 9 senttiä minuutilta jokaisesta puhelusta, joka soitetaan sen matkapuhelinverkkoon (aiemmin 12,78 senttiä / minuutti). Yhtiö arvioi, että uudella hinnalla on vuositasolla muutaman prosenttiyksikön vuosittainen liikevaihtovaikutus ja lähes yhtä suuri vaikutus kustannuksiin sekä noin 5 miljoonan euron käyttökatevaikutus. Lisätietoja toimittajille antaa/antavat: Jyrki Karasvirta, Vice President Communications and Brand Marketing, TeliaSonera Finland, tel +358-40-737 21 45 Tulevaisuutta koskevat lausumat Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa. TeliaSonera on Pohjolan ja Baltian johtava televiestintäyritys. Joulukuun lopussa 2003 TeliaSoneralla oli 11 957 000 matkaviestintäasiakasta (ml. osakkuusyhtiöt 37 610 000), 8 061 000 kiinteän verkon asiakasta ja (ml. osakkuusyhtiöt 9 160 000.) ja 1 631 000 internet-asiakasta (ml. osakkuusyhtiöt 1 691 000). Kotimarkkinoiden ulkopuolella TeliaSoneralla on merkittäviä omistusosuuksia kasvavilla markkinoilla Venäjällä, Turkissa ja Euraasiassa. TeliaSonera noteerataan Tukholman Pörssissä, Helsingin Pörssissä ja Nasdaq-kaupankäyntijärjestelmässä. Tammi-joulukuu 2003 pro forma -liikevaihto oli 81,7 miljardia Ruotsin kruunua (9,01 miljardia euroa). Työntekijöiden määrä oli 26 694. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/03/20040303BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/03/20040303BIT00280/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa