TeliaSonera Finland uusii johtoryhmänsä ja aloittaa kehitysohjelman tukemaan kasvua ja palauttamaan kannattavuuden

TeliaSonera Finland aloittaa kehitysohjelman, jonka tarkoituksena on parantaa kasvua ja palauttaa kannattavuus. Ohjelma sisältää investointeja tulevaisuuden kasvuun ja uuden liiketoimintarakenteen, sekä toimenpiteitä kilpailukykyisen kustannustason saavuttamiseksi. Yhtiölle on nimitetty myös uusi johtoryhmä. Kehitysohjelman arvioidaan laskevan vuositasolla kustannuksia noin 200 miljoonalla eurolla vuodesta 2008 alkaen. Ohjelman toteuttamiskustannusten arvioidaan olevan 100 – 150 miljoonaa euroa sekä vaativan noin 50 miljoonan euron investoinnit käyttöomaisuuteen.

Aiemmin viestityn mukaisesti TeliaSonera Finland tulee käynnistämään lisätoimenpiteitä pitkän-aikavälin kasvun ja kilpailukyvyn parantamiseksi aiemmin keväällä 2005 ilmoitettujen 100 miljoonan euron vuosittaiset säästöt tuovien toimien lisäksi. Yhtiö julkistaa tähän liittyvän kehitysohjelman tänään. ”Ohjelman suunnittelussa olemme asettaneet tinkimättömäksi tavoitteeksemme muuttaa TeliaSonera Finland todelliseksi markkinalähtöiseksi palveluyritykseksi, jossa henkilöstön enemmistö tarjoaa asiakkaille palvelua asiakasrajapinnassa. Muutoksen tukemiseksi ohjelma sisältää näin ollen myös merkittäviä investointeja henkilöstöön, osaamiseen ja infrastruktuuriin säästöjen rinnalla. Vaikka tavoitteiden toteutuminen vie aikaa, olen vakuuttunut, että voimme olennaisesti vahvistaa niillä TeliaSonera Finlandin tulevaisuuden asemaa,” TeliaSonera Finlandin toimitusjohtaja Juho Lipsanen sanoo. Kehitysohjelma koostuu kolmesta osa-alueesta: investoinneista tulevaisuuden kasvualueisiin, uudesta liiketoimintarakenteesta ja kilpailukykyisen kustannustason saavuttamiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Investoinnit tulevaisuuden kasvualueisiin Kasvun luomiseksi TeliaSonera Finland investoi konsernin fokusoidun palveluvalikoima –aloitteen mukaisiin tuotteisiin. Laajakaistainvestoinneilla pyritään hyödyntämään laajakaistaliittymien tuomia mahdollisuuksia, kuten laajakaistaliittymän kautta tarjottavat internetpuhelu- ja TV-palvelut. Hallintapalvelut sisältävät yhdistettyjä tele- ja it-palveluja. Näiden lisäksi kasvua haetaan myös internet-pohjaisista viestintäpalveluista sekä matkaviestinnän puhe- ja lisäarvopalveluista. Voidakseen vastata paremmin Suomen telemarkkinoilla tapahtuneeseen yhdentymiseen ja parantaakseen tarjoamansa jatkuvuutta, TeliaSonera Finland tarkistaa myös nykyistä tarjontaansa ja hinnoittelumallejaan. Uusi liiketoimintarakenne 1.1.2006 alkaen TeliaSonera Finlandin liiketoiminta järjestetään neljään asiakaslähtöiseen divisioonaan • Kuluttajan mobiilipalvelut ja viihde – divisioona vastaa matkaviestintäpalveluista. Divisioonan johto sijoittuu Helsinkiin. • Yritysten iCt-palvelut -divisioona tarjoaa hallinta- ja viestintäpalveluja yrityksille ja julkiselle sektorille. Divisioonan johto sijoittuu Helsinkiin. • Tietoyhteiskunnan rakenteet ja palvelut – divisioona vastaa yleisestä kiinteästä liityntäverkosta, laajakaistaliiketoiminnasta sekä sisällönjakelusta. Divisioonan johto sijoittuu Turkuun. • Asiakasprosessit ja – järjestelmät – divisioona tukee kolme edellä mainittua divisioona tarjoamalla keskitetysti asiakaspalvelu-, laskutus- sekä muita tieto- ja tuotantojärjestelmäpalveluja. Divisioonan johto sijoittuu Helsinkiin Kolmella ensin luetellulla divisioonalla on täysi tulos- ja tasevastuu, sekä vastuu asiakkaistaan ja toimintaansa liittyvistä kehitystyöstä ja televerkoista. Kilpailukykyinen kustannustaso Investointien ohella kustannuksia alennetaan nopeuttamalla siirtymistä IP-pohjaiseen verkkoteknologiaan ja nopeutetulla IT-migraatiolla. Myös toiminnan tehokkuutta vahvistetaan lisätoimilla, jotka kohdistuvat muun muassa myyntiin ja jakeluun, kiinteistöihin ja alihankintaan. Näiden lisäksi tuetaan varhaiseläkkeelle siirtymistä, vähennetään väliaikaisen työvoiman käyttöä, helpotetaan vapaaehtoisia henkilöstöratkaisuja, minkä lisäksi vapautuvia paikkoja ei täytetä. Edellä mainittujen toimien seurauksena työtehtävien lukumäärä TeliaSonera Finlandissa tulee muuttumaan. Kehitystä on kuitenkin tässä vaiheessa mahdotonta arvioida, koska se toteutuu vähittäin tehtävillä toimilla. Toimenpiteiden arvioidaan alentavan vuosittaisia kustannuksia 200 miljoonalla eurolla vuodesta 2008 alkaen jo keväällä 2005 julkistettujen, ja vuonna 2006 toteutuvien 100 miljoonan euron vuosittaisten säästöjen lisäksi. Ohjelman toteuttamiskustannusten arvioidaan olevan 100 – 150 miljoonaa euroa sekä vaativan noin 50 miljoonan euron käyttöomaisuusinvestoinnit. ”Käytettyjen verkkoteknologioiden lukumäärän vähenemisen, teknologian yhdentymisen, eläkkeelle siirtymisten ja muun luonnollisen poistuman kautta TeliaSonera Finlandin henkilömäärä tulee muuttumaan. Emme ole antaneet neuvotteluesitystä henkilöstövähentämiseen tähtäävien yt-neuvottelujen aloittamiseksi”, Juho Lipsanen painottaa. Henkilöstön edustajien kanssa käydyissä keskusteluissa on saavutettu yhteisymmärrys kehitysohjelmaan sisältyvien toimien tarpeellisuudesta. ” Henkilöstöohjelma on tiiviin luottamusmiesten ja työnantajan yhteistyön tulos. Se on tapa huolehtia henkilöstöstä alkavan pitkäaikaisen muutoksen aikana ja luoda turvaa sellaisten tilanteiden varalta, joissa työntekijöitä tarvitaan joissain tehtävissä aiempaa vähemmän, ilman että käynnistetään suoraan irtisanomiseen tähtääviä YT-neuvotteluja” sanoo, pääluottamusmies Taru Maria Solakivi sanoo. Johtoryhmä 1.1.2006 alkaen TeliaSonera Finlandin johtoryhmän jäseninä toimivat 1.1.2006 alkaen seuraavat henkilöt • Esa Korvenmaa, Chief Operating Officer • Jukka Leinonen, johtaja verkot ja teknologia • Timo Levoranta, johtaja yritysten iCt-palvelut • Esa Neuvonen, johtaja, talous • Juha Pentti, henkilöstöjohtaja • Esa Rautalinko, johtaja, kuluttajan matkaviestintä- ja viihdepalvelut • Eero Sinkkonen, johtaja, tietoyhteiskunnan rakenteet ja palvelut • Tiia Tuovinen, lakiasiainjohtaja • Juha-Pekka Weckström, johtaja, tuotteet ja palvelut • Janne Yli-Äyhö, johtaja, asiakasprosessit ja –järjestelmät • Juho Lipsanen, toimitusjohtaja TeliaSonera Finland järjestää kehitysohjelmaa ja uutta rakennetta käsittelevän tiedotustilaisuuden tänään, 29.11.2005, kello 12.30 – 13.30, Suomen aikaa, osoitteessa Teollisuuskatu 15 (Helsinki, Vallilla). Tilaisuudessa puhuu toimitusjohtaja Juho Lipsanen sekä johtoryhmän jäseniä.

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa

Liitteet & linkit