TeliaSonera Finlandin ostotarjous Loimaan Seudun Puhelimesta hyväksyttiin laajasti

TeliaSonera Finlandin ostotarjous Loimaan Seudun Puhelimesta hyväksyttiin laajasti Järjestely edesauttaa saavuttamaan synergia- ja volyymietuja, vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja kilpailukykyä sekä tehostaa toimintaa. TeliaSonera Finland Oyj:n on Loimaan Seudun Puhelin Oy:n osakkeista tehdyn ostotarjouksen päättymiseen 30.12.2003 mennessä vastaanottanut hyväksymisilmoituksen osakkeenomistajilta, jotka edustavat 41,2 prosenttia Loimaan Seudun puhelimen koko osakekannasta. Mukaan lukien TeliaSonera Finlandin jo aiemmin omistamat 55,0 prosenttia, yhtiön omistus Loimaan Seudun Puhelimesta on nyt yhteensä 96,2 prosenttia Loimaan Seudun Puhelimen kaikista osakkeista. Samalla TeliaSonera Finlandille on syntynyt osakeyhtiölain mukainen lunastusoikeus ja -velvollisuus loppujen osakkeiden osalta. Lunastusmenettely alkaa alkuvuonna 2004. Vähemmistöosakkeenomistajien etuja valvomaan asetetaan uskottu mies, jonka määrää tuomioistuin Loimaan Seudun Puhelimen hakemuksesta. Osakeyhtiölain mukaan lunastushinnan tulee vastata käypää hintaa. TeliaSonera Finland ilmoitti 17.9.2003 aikomuksestaan hankkia lounaissuomalaisen teleoperaattorin Aurian omistukseensa. Auria-konserni koostuu Loimaan Seudun Puhelin Oy:stä ja sen tytäryhtiö Turun Puhelin Oy:stä, jotka käyttävät Auria-brandia. Aurialla on Lounais-Suomessa 130 000 kiinteän verkon asiakasta. Liiketoimintakaupan seurauksena TeliaSonera Finlandin noin 21 000 kuluttaja- ja 9 400 pk-yritysasiakasta siirtyi Aurian asiakkaiksi. Vuonna 2002 Aurian liikevaihto oli 133 miljoonaa euroa, käyttökate 45 miljoonaa euroa ja käyttöomaisuusinvestoinnit 12 miljoonaa euroa. Työntekijöiden määrä oli 719. TeliaSonera Finlandin tekemä ostotarjous kohdistui kaikkiin Loimaan Seudun Puhelimen osakkeisiin, jotka oli laskettu liikkeeseen ennen ostotarjouksen viimeistä voimassaolopäivää ja jotka eivät olleet TeliaSonera Finlandin omistuksessa. Tarjousaika oli 1.10.2003- 30.12.2003. Tarjoushinta oli 4 400 euroa kustakin osakkeesta. Loimaan Seudun Puhelin Oy ja sen kokonaan omistama Turun Puhelin Oy yhdistyvät 1.4.2004 alkaen Auria Oy:ksi. Rakenne- ja omistusjärjestelyiden tavoitteena on luoda alueelle vahva toimija, missä paikallinen asiakasosaaminen yhdistyy valtakunnallisiin palveluihin ja toimintamalleihin. Auria Oy ja TeliaSonera Finland sopivat hyvin yhteen molempien painottaessa kannattavaa kasvua ja asiakaslähtöistä toimintatapaa. Lisätietoja toimittajille antaa/antavat: viestintäjohtaja Jyrki Karasvirta, puhelin +358-2040-63353, jyrki.karasvirta@teliasonera.com Tulevaisuutta koskevat lausumat Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/08/20040108BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/08/20040108BIT00270/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa