TeliaSonera International Carrier tekee noin 3,4 miljardin Ruotsin kruunun alaskirjauksen - ei vaikutusta kassavirtaan

IFRS:n (International Financial Reporting Standards) edellyttämässä vuosittaisessa arvonalentumistarkastelussa TeliaSonera International Carrierin nettokäyttöomaisuuserien käyvän arvon todettiin olevan lähellä nollaa. Tämän johdosta tehtävä 3,4 miljardin Ruotsin kruunun suuruinen alaskirjaus vaikuttaa vuoden 2004 neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan tulokseen mutta ei kassavirtaan. Alaskirjauksen myötä TeliaSonera Internationalin Carrierin kirjanpitoarvo laskee nollaan.

TeliaSonera on kertonut sekä toisen että kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä tänä vuonna, että se tekee tulevien vuosien kassavirran huolellisen uudelleenarvioinnin perusteella International Carrierin tasearvoa koskevan arvioinnin ennen vuoden loppua. Kaksi vuotta sitten International Carrier oli raskaasti tappiollinen. Laaja uudelleenjärjestelyohjelma käynnistettiin, ja uudelleenjärjestelyt on toteutettu suunnitellusti. Liiketoiminta-aluetta ja strategiaa on kavennettu ja fokusoitu. Nykyään liiketoiminta on käyttökatteeltaan positiivista ja negatiivinen kassavirta lähes pysäytetty. International Carrier ei ole enää rasite TeliaSoneralle. Ylikapasiteetti ja laskevat hinnat ovat kuitenkin entisestään heikentäneet toimialan toimintaympäristöä. Niin kauan kuin ympäristö pysyy nykyisen kaltaisena, ei voida olettaa, että International Carrierin taloudellinen tuloksentekokyky paranee. Tämän johdosta liiketoiminnan kirjanpitoarvo alaskirjataan nollaan. Joka tapauksessa TeliaSonera pyrkii edelleen kehittämään International Carrierin liiketoiminnan näkymiä muuttamatta sen liiketoiminta-aluetta ja strategiaa. “Vaikeat toimintaolosuhteet sekä nopeasti laskevat hinnat tekevät vaikeaksi kannattavuuden parantamisen tasolle, jolla voisimme perustella nykyistä kirjanpitoarvoa. Näin ollen meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tehdä tämä ei-kassavirtavaikutteinen alaskirjaus”, sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja Anders Igel” _____________________________________________ Lisätietoja toimittajille antaa/antavat: TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-8-713 58 30 Tulevaisuutta koskevat lausumat Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa

Liitteet & linkit