TeliaSonera ja DNA yhdistävät voimansa sopimalla verkon yhteiskäytöstä Itä- ja Pohjois-Suomessa

TeliaSonera Finland Oyj ja DNA Oy ovat sopineet matkaviestinverkon yhteiskäytöstä harvaanasutussa Pohjois- ja Itä-Suomessa. Yhteisyritys mahdollistaa radioverkkojen tehokkaamman rakentamisen ja operoinnin alueella, joka kattaa 50 prosenttia Suomen pinta-alasta mutta jolla asuu vain noin 15 prosenttia maan väestöstä. Yhteistyö myös parantaa asiakaskokemusta kuuluvuuden, nopeuden ja laadun osalta.

TeliaSoneran 4G-verkon edellytetään saavuttavan 99 prosentin väestöpeiton Suomessa vuoden 2018 loppuun mennessä. Verkon yhteiskäytöstä solmitun sopimuksen ansiosta saavutamme tämän tavoitteen tehokkaammin.

– Verkon rakentaminen Itä- ja Pohjois-Suomessa on tärkeä osa pyrkimyksiämme parantaa sekä asiakaskokemusta että kaikkien verkkojemme tehokkuutta. Meillä on positiivisia kokemuksia verkon yhteiskäytöstä muilla markkinoilla. DNA-yhteistyön ansiosta voimme nopeammin lunastaa lupauksemme Suomen parhaasta verkosta. Voimme nopeuttaa huippunopean mobiili-internetin rakentamista koko Suomeen, sanoo TeliaSoneran Europe-liiketoiminta-alueen johtaja Robert Andersson.

Suomen Yhteisverkko Oy  niminen yhteisyritys rakentaa sopimuksen osapuolten yhteisen, 2G-, 3G- ja 4G-teknologioihin perustuvan radioverkon ja operoi sitä. Yhtiö omistaa radioverkkolaitteet ja vuokraa mastoja ja tukiasemapaikkoja operaattoreilta tai kolmansilta osapuolilta. Yhteisyrityksen toiminnan odotetaan käynnistyvän vuoden 2015 alussa.

Yhteinen verkko merkitsee tukiasemien määrän lisääntymistä, kuuluvuuden parantumista ja kapasiteetin kasvua Itä- ja Pohjois-Suomen useimmiten harvemmin asutuilla seuduilla. Lisäksi operaattorit yhdistävät 800 MHz:n taajuuslohkonsa nopeampien 4G-yhteyksien ja suuremman kapasiteetin tarjoamiseksi asiakkailleen tällä alueella. Verkon yhteiskäyttö ei vaikuta loppukäyttäjien palveluihin. Sonera ja DNA tarjoavat jatkossakin itsenäisesti kilpailevia palveluja asiakkaille myös yhteisen verkon alueella.

Yhteisyritys on yhteisomistuksessa, ja sitä hallinnoidaan konsensusperiaatteella. Sonera omistaa yhtiöstä 51 ja DNA 49 prosenttia. Antti Jokinen, joka on aiemmin toiminut DNA:n Verkot-yksikön johtajana, on nimitetty yhteisyrityksen toimitusjohtajaksi.

Kutsu tiedotusvälineille:
Soneran toimitusjohtaja Valdur Laid ja DNA:n toimitusjohtaja Jukka Leinonen ovat tavattavissa tänään 20.8. klo 10.00-11.00 Scandic Hotel Simonkentän kokoushuoneessa Freda.
Lisätiedot: viestintäjohtaja Tatu Tuominen, 040-302 4020.

Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: 46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, Twitter @TLSN_Media.

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi,joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2013 TeliaSoneran liikevaihto oli 101,7 mrd. kruunua, käyttökate 35,6 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 3,46 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa

Liitteet & linkit