TeliaSonera ja muut Turkcell Holdingin osakkeenomistajat ovat sopineet osingonjakoehdotuksesta Turkcellin yhtiökokoukselle

TeliaSonera ja muut Turkcell Holdingin osakkeenomistajat ovat päässeet sopimukseen Turkcellin yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta, joka koskee yhteensä 3,925 mrd. Turkin liiran suuruista osingonjakoa. Turkcellin varsinainen yhtiökokous pidetään 26.3.2015, ja sen odotetaan hyväksyvän ehdotuksen, koska Turkcell Holding omistaa 51 prosenttia Turkcellista. 

TeliaSoneran suora ja välillinen omistusosuus Turkcellista on yhteensä 38 prosenttia. TeliaSonera omistaa 14 prosenttia suoraan ja loput välillisesti Turkcell Holdingin vähemmistöosuutensa kautta. Edellyttäen, että yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen, TeliaSoneran osuus yllä mainitusta osingonjaosta on 1,492 mrd. Turkin liiraa. Vaihtokurssilla 1 TRY = 3,30 SEK tämä vastaa noin 4,9 mrd. Ruotsin kruunua ennen veroja ja noin 4,5 mrd. kruunua verojen jälkeen.

Turkcellin yhtiökokous ei ole tehnyt mitään päätöksiä huhtikuun 2010 jälkeen, jolloin se päätti osingonjaosta tilivuodelta 2009. Osingonjakoehdotus 26.3.2015 pidettävälle yhtiökokoukselle koskee näin ollen tilivuosia 2010–2014 ja vastaa noin 42,5 prosenttia kauden aikana kertyneestä nettovoitosta.TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 25.3.2015, klo 07.30 (CET).

Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: 46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, Twitter @TLSN_Media.

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi,joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2014 TeliaSoneran liikevaihto oli 101,1 mrd. kruunua, käyttökate 35,2 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 3,35 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan Nasdaq :ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa

Liitteet & linkit