TeliaSonera ja Spotify laajentavat innovointikumppanuuttaan

Yli viiden vuoden menestyksekkään kumppanuuden jälkeen TeliaSonera ja Spotify ovat päättäneet vahvistaa yhteistyötään entisestään. TeliaSonera yhdistää voimansa Spotifyn kanssa innovoinnin viemiseksi seuraavalle tasolle ja tekee lisäksi 115 milj. Yhdysvaltain dollarin suuruisen pääomasijoituksen. 

Yhtiöiden uuden strategisen kumppanuuden puitteissa TeliaSonera sijoittaa 115 milj. Yhdysvaltain dollaria 1,4 prosentin omistusosuuteen Spotifysta. Molemmat yhtiöt varaavat lisäksi resursseja, henkilöstöä ja muuta omaisuutta yhteisen innovointiohjelman käynnistämiseen sellaisilla alueilla kuin mediajakelu, asiakastuntemus, data-analyysi ja mainonta. Projekteja hoitamaan perustetaan TeliaSoneran ja Spotifyn yhteinen tiimi.

– Meillä on takanamme pitkä ja hyvä suhde TeliaSoneran kanssa, ja olen tyytyväinen siihen, että voimme viedä sen yhdessä seuraavalle tasolle tällä strategisella kumppanuudella, sanoo Spotifyn toimitusjohtaja ja perustaja Daniel Ek.

– Olemme lähteneet luomaan uuden sukupolven televiestintäyritystä, jonka menestyksen avain on innovointi. Spotify on hieno yhtiö, jota asiakkaat rakastavat ja jolla on maailmanluokan ote innovointiin.Olen innoissani siitä, että pääsemme Spotifyn matkaan investoijana ja keskeisenä kumppanina, sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja Johan Dennelind.

Spotifyn hallituksen puheenjohtaja Martin Lorentzon on ollut TeliaSoneran hallituksen jäsen vuodesta 2013. Martin Lorentzon ei ole osallistunut kumppanuuteen johtaneisiin hallituksen keskusteluihin tai päätöksentekoon. TeliaSoneran hallitus ja yhtiön johto ovat keskustelleet liiketoimesta suoraan Spotifyn ylimmän johdon kanssa.TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 10.6.2015, klo 08.00 (CET).

Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: 46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, Twitter @TeliaSoneraAB.

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi,joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2014 TeliaSoneran liikevaihto oli 101,1 mrd. kruunua, käyttökate 35,2 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 3,35 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan Nasdaq :ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit