TeliaSonera kirjaa 850 milj. kruunun kertaluonteiset kulut kolmannen vuosineljänneksen aikana

Report this content

TeliaSonera on hoitanut Tukholman Farstassa sijaitsevien tilojensa vuokrasopimuksiin liittyvät velvoitteensa. Tämä on seurausta muutosta uusiin tiloihin Solnassa vuonna 2016. TeliaSonera maksaa yhteensä 247 milj. kruunun korvauksen kolmessa erässä vuosina 2014, 2015 ja 2016. Koko summa kirjataan kertaluonteisena kuluna kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Koska TeliaSoneran johdon painopisteenä on parantaa valvontaa Euraasian toiminnoissa, kuten toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa kerrottiin, yhtiö antoi ennen kesää riippumattomalle ulkopuoliselle neuvonantajalle toimeksiannon arvioida osaa yhtiön taseesta, lähinnä rakenteilla olevan omaisuuden ja varaston arvoa yhtiön kaikissa Euraasian-liiketoimintayksiköissä. Ulkopuolinen arviointi on nyt saatu päätökseen, ja sen seurauksena TeliaSonera kirjaa kolmannella vuosineljänneksellä noin 600 milj. kruunun kertaluonteiset kulut Euraasiassa. Arvonalennuksella ei ole vaikutusta kassavirtaan.

Toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa TeliaSonera ilmoitti kirjanneensa 412 milj. kruunun kertaluonteiset kulut Euraasiassa. Kuten aiemmin on todettu, ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että panostaminen valvonnan parantamiseen ja uuden strategian toteuttamiseen tukemalla datapalvelujen voimakasta kasvua johtaa ei-kassavirtavaikutteisiin nopeutettuihin poistoihin tai joidenkin omaisuuserien arvonalennuksiin.

  
TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 26.9.2014 klo 12.00 (CET).

Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta, +46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, tai Newsroom-sivuiltamme internetistä, ja voit myös seurata meitä Twitterissä: @TLSN_Media.

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit