TeliaSonera kommentoi Turkin pääomamarkkinalautakunnan päätöstä koskien Cukurova/Alfa – järjestelyä

Viime perjantaina, 7. lokakuuta 2005, Turkin pääomamarkkinalautakunta ilmoitti päätöksestään koskien venäläisen Alfa Groupin hakemusta saada poikkeuslupa osakkeiden lunastusvelvollisuudesta, joka olisi seurausta suunnitellusta järjestelystä, jolla turkkilainen Cukurova Group osallistuu siihen, että Alfa saisi mahdollisesti 13,22 prosentin epäsuoran omistuksen Turkcell matkaviestinyhtiössä.

Päätöksen mukaan poikkeuslupa on myönnetty ehdollisena. Päätöksessä todetaan, että mikäli osakkeiden määrä ylittää ilmoitetun prosenttiosuuden, 13,22, tai mikäli yhtiön määräysvallassa tapahtuu muutoksia muista syistä, voidaan lunastusvelvollisuutta koskeva vaatimus asettaa uudelleen. TeliaSoneran näkemyksen mukaan päätös ilmentää selvästi suunnitellun Alfan ja Cukurovan välisen järjestelyn läpinäkyvyyden puutetta. Päätös estää myös tulevien muutosten toteuttamisen osakeomistuksen ja määräysvallan osalta ilman pääomamarkkinalautakunnan puuttumista asiaan. ”Vaikka TeliaSonera on edelleen huolissaan tilanteesta, päätös sinänsä on harkittu, koska se ottaa huomioon ehdotettuun järjestelyyn liittyvät epävarmuudet. Pienomistajien ja pääomamarkkinoiden luottamuksen kannalta on hyvä, että pääomamarkkinalautakunta on rajannut päätöksensä julkisesti tiedossa oleviin seikkoihin”, sanoo Anders Igel, TeliaSoneran toimitusjohtaja. TeliaSoneran käsityksen mukaan Cukurova on rikkonut TeliaSoneralle Turkcell Holdingin osakassopimuksessa antamiaan sitoumuksia, mitä ilman Cukurovalla ei olisi määräysvaltaa Turkcellissa. Lisäksi Cukurova on rikkonut maaliskuussa 2005 solmittua sopimusta, jonka mukaan Cukurova myy omistamansa Turkcell Holdingin osakkeet ja siten määräysvallan Turkcellissa TeliaSoneralle. TeliaSonera on aloittanut kaksi välimiesmenettelyä kansainvälisessä välitystuomioistuimessa puolustaakseen näitä sopimuksellisia oikeuksiaan. TeliaSonera on johdonmukaisesti väittänyt, että Alfa- järjestely tarkoittaa Turkcellin määräysvallan myyntiä, johon Cukurovalla ei ole oikeutta.

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa

Liitteet & linkit