TeliaSonera luo uuden haastajan Tanskan matkaviestintämarkkinoille hankkimalla Orangen Tanskan toiminnot

TeliaSonera luo uuden haastajan Tanskan matkaviestintämarkkinoille hankkimalla Orangen Tanskan toiminnot Pohjoismaiden ja Baltian johtava televiestintäyritys TeliaSonera on allekirjoittanut France Telecomin kanssa sopimuksen, jolla se ostaa tämän Tanskan tytäryhtiön Orange A/S:n. Orangella on 605 000 matkaviestintäasiakasta Tanskassa. Yhdessä Telia Mobile Denmarkin kanssa se muodostaa nyt uuden vahvan vaihtoehdon tanskalaisille televiestintäasiakkaille. · TeliaSonera maksaa kaupantekohetkellä Tanskan Orangesta käteisellä 600 miljoonaa euroa. Kauppasummasta vähennetään kaupantekohetken Tanskan Orangen nettovelka. · Kaupantekohetki määräytyy sen mukaan, milloin EU:n komission ja Tanskan tietotekniikka- ja televiestintäviranomaisen sekä muut tarvittavat hyväksynnät yritysostolle saadaan. Orange S.A.:n hallitus on hyväksynyt kaupan. France Telekom S.A.:n hallituksen strategiavaliokunta suosittelee yksimielisesti France Telekom S.A.:n hallitusta äänestämään kaupan puolesta. France Telekom S.A.:n hallituksen puheenjohtaja Thierry Breton, on myös France Telekom S.A.:n strategiavaliokunnan puheenjohtaja. Hyväksyntä voidaan saada 25-105 työpäivän sisällä. · Yritysoston tuottamien synergiaetujen odotetaan vaikuttavan kassavirtaan ennen veroja 490 miljoonaa Ruotsin kruunua vuodesta 2006 lähtien, josta käyttöomaisuusinvestointeihin liittyvien synergiaetujen arvioidaan olevan 20 miljoonaa Ruotsin kruunua1). Suurin osa arvioidun 470 miljoonaa Ruotsin kruunun kustannussäästöstä liittyy toisen päällekkäisen GSM-verkon sulkemisesta. Loput säästöt syntyvät siitä, että hallittavana on vain yksi tuotemerkki, sekä päällekkäisten toimintojen ja toimitilojen lakkauttamisesta. Ennen synergiaetujen toteuttamisesta syntyviä kustannuksia synergiaetujen arvioidaan olevan nykyarvoltaan 4 100 miljoonaa Ruotsin kruunua. · Yhdistymisen kokonaiskustannuksiksi arvioidaan noin 540 miljoonaa Ruotsin kruunua, ja ne liittyvät pääasiassa liikenteen siirtämiseen säilytettävään GSM-verkkoon, alussa tapahtuvaan markkinointiin ja asiakkaiden siirtämiseen (SIM-kortit jne.) sekä enimmäismäärältään 260 miljoonaa Ruotsin kruunua taattuihin UMTS- lupamaksuihin. Yhdistymiseen liittyvien käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan noin 250 miljoonaa Ruotsin kruunua. Lisäksi TeliaSonera odottaa transaktioon liittyvän merkittäviä arvonalennuksiä lähinnän toisen verkon sulkemisen johdosta. · Yritysoston tuloksena TeliaSoneralla tulee olemaan Tanskassa noin 1,1 miljoonaa matkaviestintäasiakasta, minkä ansiosta siitä tulee Tanskan kolmanneksi suurin matkaviestinoperaattori. "Yhdistämällä Telia Mobile Denmarkin ja Tanskan Orangen luomme todellisen ja vahvan haastajan kahdelle Tanskan markkinoita hallitsevalle yhtiölle. Yhdessä meillä on tarvittava kriittinen massa ja toiminnan laajuus kehittyäksemme Tanskan suosituimmaksi matkaviestintäpalvelujen tarjoajaksi. Tämä yhdistelmä hyödyttää tanskalaisia matkaviestintäasiakkaita", sanoo TeliaSoneran toimitusjohtaja Anders Igel ja jatkaa: "Yrityksen lisääntynyt koko parantaa erityisesti mahdollisuuksiamme täyttää yrityssektoriasiakkaidemme tarpeet, mutta samalla se auttaa meitä edelleen parantamaan kuluttajille tarjoamiamme palveluja." TeliaSoneralla on tällä hetkellä Tanskassa matkaviestinnän ja kiinteän verkon toimintaa sekä kaapeli-tv-liiketoimintaa. Yritysostolla TeliaSonera toteuttaa strategiaansa, johon kuuluu matkaviestinnän asiakasmäärän kasvattaminen Tanskassa. Anders Igel jatkaa: "Yritysosto vahvistaa TeliaSoneran pitkän aikavälin sitoutumista Tanskan markkinoihin ja vahvistaa pohjoismaista asemaamme tavalla, joka parantaa kokonaiskilpailukykyämme yhteispohjoismaisessa tarjonnassa." Yhdistyminen Tarkoituksena on aloittaa TeliaSonera Denmarkin ja Orangen matkaviestintäliiketoimintojen yhdistäminen heti kun yritysostolle on saatu tarvittavat hyväksynnät. Siihen asti yhdistymistä suunnittelee ohjausryhmä, jota johtaa TeliaSonera Norway, Denmark and the Baltic countries -yksikön johtaja Kenneth Karlberg sekä TeliaSonera Denmarkin johtaja Jesper Bröckner, Orange A/S:n toimitusjohtaja Richard Moat ja yhdistymisen projektijohtajana TeliaSoneran Senior Business Advisor Kjell-Ove Blom. Alussa nykyisissä asiakassuhteissa ei tapahdu mitään. Molempien organisaatioiden nykyisten tuotteiden ja palvelujen toimitukset jatkuvat nykyisillä tuotemerkeillä ainakin vuoden 2005 kevääseen saakka. Yhdistymisen ei odoteta luovan merkittäviä päällekkäisyyksiä suoraan asiakkaiden kanssa toimivan henkilöstön keskuudessa kuten asiakaspalvelussa ja Orangen 22 myymälässä. Liiketoimintojen yhdistämistä suunniteltaessa joudutaan tekemään päätöksiä tuotemerkeistä, asiakkaiden siirtymisestä, uusista palveluvalikoimista, tiloista, henkilökunnasta sekä siitä, miten menetellään päällekkäisten GMS-verkkojen ja UMTS-lupien kanssa. Henkilöstössä arvioidaan päällekkäisiä toimintoja olevan pääasiassa esimiestehtävien, hallinnon, verkkotoimintojen sekä tuote- ja palvelukehityksen alueilla. Nämä asiat arvioidaan saatavan selvitetyksi vuoden 2005 alussa. Yhdistyminen ei vaikuta suoranaisesti Telia Stofan ja Telia Networksin henkilöstöihin. Yhtiöiden lyhyt kuvaus Telia Mobile Denmark 2003 Tammi-maaliskuu 2004 Kesäkuu 2004 Liikevaihto (MSEK) 1 552 450 Käyttökate (MSEK ) -91 15 Asiakasmäärä (*) 525 000 544 000 556 000 Henkilöstön lukumäärä (*) 329 326 Orange A/S 2003 Tammi-maaliskuu 2004 Kesäkuu 2004 Liikevaihto (MSEK) 2 365 535 Käyttökate (MSEK) 402 79 Asiakasmäärä (*) 576 000 558 000 605 000 Henkilöstön lukumäärä (*) 697 725 (*) kauden lopussa Lehdistötilaisuus Lehdistötilaisuus pidetään tänään klo 10.00 Ruotsin aikaa osoitteessa Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, Kööpenhamina. Puhelinkonferenssi Analyytikot, sijoittajat ja kansainvälinen media on myös tervetullut osallistumaan TeliaSoneran toimitusjohtajan Anders Igelin pitämään puhelinkonferenssiin. Aika: klo 12.00 Ruotsin aikaa klo 11.00 Lontoon aikaa Puhelinkonferenssissa mukanaolon varmistamiseksi alla olevaan numeroon on suositeltavaa soittaa jo muutama minuutti ennen puhelinkonferenssin alkua. Puhelinnumero: +44 (0)20 7162 0191 Konferenssin nimi:TeliaSonera Tilaisuus kuunneltavissa nauhoitettuna 15.7. saakka numerossa : +44 (0)20 8288 4459, koodi: 830202 _________________________________ Lisätietoja toimittajille antaa: TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46 (0)8 713 58 30 Tulevaisuutta koskevat lausumat Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu siksi olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteikö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä johtuen monista tekijöistä, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa. _______________________________ 1 Vertailun helpottamiseksi tässä lehdistötiedotteessa transaktion osalta on käytetty muuntokerrointa DKK 1 = SEK 1,2301. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/08/20040708BIT00030/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa

Liitteet & linkit