TeliaSonera myy NextGenTelin Teliolle

TeliaSonera on allekirjoittanut sopimuksen norjalaisen tytäryhtiönsä NextGenTelin myynnistä Oslon pörssissä listatulle Teliolle. Myyntihinta on 601 milj. Norjan kruunua (noin 700 milj. Ruotsin kruunua), kun hinnassa on huomioitu ostettavan yhtiön käteisvarat ja velat.

TeliaSonera osti NextGenTelin vuonna 2006, minkä jälkeen yhtiö on toiminut itsenäisenä tytäryhtiönä TeliaSonera-konsernissa. Yhtiön vuoden 2012 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 693 milj. Norjan kruunua ja käyttökate ennen kertaluonteisia eriä 118 milj. Norjan kruunua.

Liiketoimintansa strategisen arvioinnin perusteella TeliaSonera päätyi siihen lopputulokseen, ettei NextGenTel ole tarpeeksi vahva pystyäkseen kilpailemaan menestyksellisesti Norjan laajakaistamarkkinoilla. Broadband Services ‑liiketoiminta-alueen johtaja Malin Frenning kommentoi: – Pohdittuamme huolellisesti niitä vaihtoehtoja, joita meillä oli NextGenTelin kanssa, päätimme priorisoida liiketoimintamme paremmin tuottavia muita osia. TeliaSonera jatkaa asiakkaiden palvelemista Norjassa NetCom- ja Chess-matkaviestinbrändeillään.

TeliaSoneran taloudellisena neuvonantajana toimi Handelsbanken Capital Markets. Sopimus edellyttää viranomaisten hyväksyntää. TeliaSonera saa myynnistä 531 milj. Norjan kruunun käteissuorituksen, kun kauppa saatetaan loppuun, ja loput 70 milj. Norjan kruunua kauppahinnasta maksetaan Telion osakkeina. TeliaSonera kirjaa vuoden 2012 viimeiselle neljännekselle 1,6 mrd. Ruotsin kruunun tappion liikearvon arvonalennuksesta.

  

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedotteen Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tiedote on annettu julkaistavaksi 20.12.2012 klo 08.00 (CET).
 
 
Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta, +46 771 77 58 30,
press@teliasonera.com, tai Newsroom-sivuiltamme internetistä, ja voit myös seurata meitä Twitterissä: @TLSN_Media.

 
 
Tulevaisuutta arvioivat lausunnot
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumaa koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

  

TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2011 TeliaSoneran liikevaihto oli 104 mrd. kruunua, käyttökate 36,9 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 4,20 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.

Yrityksestä

Telia Company on uuden sukupolven televiestintäyritys. Yhtiön 21 000 ammattitaitoista työntekijää palvelee päivittäin miljoonia asiakkaita maailman tiheimpien verkkoyhteyksien alueilla. Yhteyksiemme ansiosta olemme digitaalisen ekosysteemin keskiössä ja tarjoamme ihmisille, yrityksille ja yhteisöille pääsyn kaikkeen tärkeään sisältöön ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä – omilla ehdoillaan. Pääkonttorimme sijaitsee innovaatio- ja teknologiahenkisessä Tukholmassa, ja aiomme muuttaa toimialaa ja tuoda maailman entistä lähemmäs asiakkaitamme. Lue lisää osoitteesta www.teliacompany.com

Tilaa

Liitteet & linkit