TeliaSonera ostaa AinaComin kuluttajaliiketoiminnan ja verkot

TeliaSoneran suomalainen tytäryhtiö TeliaSonera Finland Oyj on allekirjoittanut sopimuksen AinaComin kuluttajaliiketoiminnan ja kiinteiden verkkojen ostamisesta. Sopimus vahvistaa Soneran asemaa Suomen markkinoilla. Järjestelyn velaton kokonaishinta on 47 milj. euroa.

AinaComin kuluttajaliiketoiminta käsittää 15 900 kiinteän verkon laajakaistaliittymää, 9 000 kiinteän verkon puheliittymää, 29 000 kaapeli-tv-liittymää ja 10 000 matkaviestinliittymää.

“Sopimuksen myötä Sonera vahvistaa asemiaan Hämeenlinnan alueella ja tiivistää yhteistyötään AinaComin kanssa yritysliiketoiminnassa. AinaComin kuluttaja-asiakkaat voivat jatkossa valita palvelunsa Soneran laajasta kiinteän verkon, laajakaista-, tv- ja mobiilipalveluiden tarjoamasta”, sanoo TeliaSonera Finlandin toimitusjohtajaksi 1.4. alkaen nimitetty Valdur Laid.

Kauppaan kuuluvat myös AinaComin kiinteät verkot laitteineen ja järjestelmineen. Kaupan kohteena olevan liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2013 oli noin 16 milj. euroa ja käyttökate noin 6 milj. euroa. Kaupan odotetaan synnyttävän merkittäviä synergiaetuja. Sopimuksen myötä 43 työntekijää siirtyy Soneralle.

Handelsbanken on toiminut TeliaSoneran taloudellisena neuvonantajana.

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 10.03.2014, klo 0830 (CET).

Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: 46 771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran internetsivujen Newsroom, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, Twitter @TLSN_Media.

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi,joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2013 TeliaSoneran liikevaihto oli 101,7 mrd. kruunua, käyttökate 35,6 mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 3,46 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com

Tilaa

Liitteet & linkit